»
Akumulačné kachle

Princíp vykurovania

Regulácia

Montáž

Prehľad a použitie

Náhradné diely

Vítame Vás v našom online obchode

Teplo na batérie Priamy ohrev tela Sušiče

 

Podlahové kúrenie Stropné kúrenie Priestorové kúrenie

 

 

Doporučená regulácia

Doporučená regulácia

<<Späť

Stropné vykurovanie (inštalovaný ECOFILM C)

Vzhľadom na maximálne využiteľnú vykurovaciu plochu väčšinou ako hlavné kúrenie s vysokou úrovňou tepelného komofortu. Ako reguláciu doporučujeme použiť izbový termostat (analógový alebo digitálny - programovateľný).

Podlahové kúrenie (inštalovaný ECOFILM F)

a) vykurovacia podlaha ako hlavné vykurovanie: doporučuje sa použiť termostat limitujúci teplotu vzduchu v miestnosti (priestorové čidlo) a súčasne limitujúci teplotu nášľapnej plochy podlahy (podlahová sonda)

b) vykurovacia podlaha ako doplnkové vykurovanie na zlepšenie teplenej pohody: na reguláciu je možné taktiež využiť centrálne programovacie jednotky.

Projektovanie

Pomôcka na výpočet odporu vykurovacej fólie ECOFILM: na stiahnutie tu... 

Dôležité informácie pre projektovanie stropného vykurovania ECOFILM C:

 • minimálna vzdialenosť vykurovacej fólie od rúrok vzduchotechniky, drevených trámov, podpor svietidiel je 50 mm
 • minimálna vzdialenosť od podpor el. svietidiel a el. krabíc je 200 mm
 • vzdialenosť fólie od pripojovacích vodičov a ostatných el. obvodov min. 25 mm
 • vzdialenosť pripojovacieho vodiča od nosného trámu min 50 mm
 • pri sériovom prepojení fólií nesmie prúdová hodnota presiahnuť 10A
 • maximálna hrúbka podhľadového sádrokartónu je 16 mm
 • pre podhľady nesmú byť použité nasiakavé materiály
 • medzi vykurovacou fóliou a tepelnou izoláciou (minerálnou alebo sklenenou vlnou) nesmie byť vzduchová medzera
 • je zakázané používať na izoláciu materiály na báze celulózy a iné horľavé materiály
   

 

Priamovýhrevné stropné vykurovanie ECOFILM C - sádrokartónový alebo sádrovláknitý podhľad

 

 

1 – Sádrokartónový, sádrovláknitý podhľad, 
2 – vykurovacia fólia ECOFILM C, 
3 – PE fólia - parozábrana min 0,25 mm, 
4 – tepelná izolácia - minerálna vlna, 
5 – nosné profily, 
6 – nosná stropná konštrukcia

 

 Pri sériovom prepojení nesmie hodnota prúdu presiahnuť 10 A

Dôležité informácie pre projektovanie podlahového vykurovania ECOFILM F:

 • pod konštrukciou podlahy musí byť urobená hydroizolácia zabraňujúca prestupu vody
 • tepelnú izoláciu pod vykurovacou fóliou doporučujeme položiť vo dvoch navzájom kolmých vrstvách s presahmi škár
 • vykurovacia fólia nesmie byť položená cez dilatačné škáry
 • neklásť vykurovaciu fóliu pod stabilne zabudované vybavenie
 • v miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou (kúpeľne, práčovne a pod.) musí byť na vykurovacej fólii položená ochranná zemniaca doska; oceľové pletivo s okami 20 x 20 cm, alebo Al fólia hr. 0,04 mm; zemniaca doska musí byť spojená s ochranným vodičom
 • na vykurovaciu fóliu musí byť pred betónovaním položená PE fólia hr. do 0,2 mm, s dostatočnými presahmi proti zatečeniu bet. zmesi, okraje vytiahnuť na stenu nad úroveň konečnej podlahy a patrične zafixovať k stenám
 • betónová vrstva nesmie byť vysúšaná pomocou prídavného vykurovania
 • prvé zapnutie po riadnom vytvrdnutí betónu po 4 - 6 týždňoch
   

Priamovýhrevný podlahový systém ECOFILM F - laminátová podlaha

 

 

1 – Laminátová podlaha, 
2 –
 Polyetylénová fólia, 
3 –
 Vykurovacia fólia ECOFILM F, 
4 –
 Izolácia (Depron, 
Saarpor-Polyplan, apod.), 
5 –
 Podklad podlahy.
 
 
 

Rez betónovou podlahou - typ A

 

1 – Podkladový betón, 2 – Izolácia proti vlhkosti, 
3 – Tepelná izolácia, 4 – Parotesná zábrana - PE fólia, 5 – ECOFILM F, 6 – Parotesná zábrana - PE fólia, 7 – Ochranná rúrka podlah. sondy, 8 – Krycia betónová vrstva, 9 – Dlažba, 10 – Tepelná izolácia slúžiaca aj ako dilatačná vrstva, 11 – Pripojovacia krabica
 
 
Rez drevenou podlahou (rekonštrukcia) - typ B
1 – Nosná drevená konštrukcia, 2 – Tepelná izolácia (ISOVER, ORSIL, ROTAFLEX apod.), 3 –ECOFILM F, 4 – Vzduchová medzera (min. 20 mm pre 60 W/m2, min. 40 mm pre 90 W/m2, min. 80 mm pre 120 W/m2), 5 – Podklad pre podlahu (sádrokartón, drevotrieska apod.), 6 – Podlahová krytina
 

 
Rez podlahou (rekonštrukcia) - typ C

1 – Pôvodná konštrukcia podlahy,
2 –
 Fólia ECOFILM F, 
3 –
 Podlahová doska KNAUF F 145, 
4 –
 Nová keramická dlažba


 

ECOFILM - vykurovacie fólie

Elektrické vykurovacie fólie Ecofilm sú unikátnym výrobkom určeným pre elektrické veľkoplošné stropné alebo podlahové vykurovanie interiérov. Hlavnou prednosťou je hrúbka vykurovacej fólie - iba 0,4 mm (!) A schopnosť vyhrievať v celej ploche - tým je dosiahnutého potrebného výkonu už pri nižších teplotách. Stavebné konštrukcie sú tak menej tepelne namáhané a povrchová teplota je rovnomerne rozložená.

ECOFILM F – fólia pre podlahové vykurovanie

Vykurovacie fólie Ecofilm F sú určené pre podlahové vykurovanie do suchých konštrukcií - pod plávajúce podlahy alebo s použitím doplnkových podložiek HEAT-PAK pod PVC a koberce.

ECOFILM C – fólia pre stropné vykurovanie

Stropné fólie Ecofilm C sú určené do sádrokartónových konštrukcií (SDK) ako stropné sálavé vykurovanie. Fólie prehrievajú sádrokartónové stropné dosky, ktoré sa potom správajú ako sálavé panely.

ECOFILM Set – sady pre svojpomocnú inštaláciu

Pokládku podlahového vykurovania s fóliami Ecofilm sa dá vykonať aj svojpomocne a to s použitím sád Ecofilm Set. Sadou je vlastne jeden pás vykurovacej fólie (ponúkaný v rôznych dĺžkach) opatrený pripojovacími vodičmi dlhými 5 m.

Ostatné výrobky z vykurovacých fólií ECOFILM

Vykurovacie fólie Ecofilm môžu byť využívané nielen pre vykurovanie - v ponuke sú tiež fólie ECOFILM MHF proti zahmlievaniu zrkadiel alebo vykurovacie fólie Ultratherm pre vyhrievanie terárií a vivárií. Ak potrebujete pre svoju aplikáciu niečo špeciálne, ponúkame vykurovacie fólie až do výkonu 300 W / m², alebo fólie na znížené napätie 48 V.

REFERENČNÉ LISTY

REFERENČNÉ ČLÁNKY

Princíp vykurovania

Vykurovanie plávajúcej podlahy - rozdiel medzi vykurovacím vodičom a fóliou

Základný popis výrobkov

Sady na svojpomocnú inštaláciu

Výkonové rady

Doporučená regulácia

Projektovanie

Montáž stropného vykurovania

Montáž podlahového vykurovania

Návody na použitie produktov ECOFILM

 

<

Princíp vykurovania

<<< späť

Princíp vykurovania

Pri vykurovacej fólii Ecofilm dochádza vďaka originálnej konštrukcii k premene elektrickej energie na tepelnú bez strát. Umiestnením na strope, alebo v podlahe nedochádza k nežiadúcim tepelným rozdielom a k víreniu vzduchu. Výsledkom je rovnomerná distribúcia tepla pri najnižšej teplote a z toho plynúce výhody úspory elektrickej energie, jednoduchej inštalácie, a vysokého užívateľského komfortu.

Výhody systému ECOFILM:

 • bezstratová premena elektrickej energie na tepelnú.
 • ideálna tepelná pohoda a vysoká úspora energie.
 • vysoký užívateľský komfort
 • ideálne rozdiely teplôt medzi podlahou a stropom
 • nedochádza k víreniu prachu a tým sa znižuje nebezpečie vzniku ochorení horných ciest dýchacích.
 • vďaka zabudovaniu vykurovacej fólie priamo do podlahy, alebo stropu neruší design miestností.
 • vykurovacie fólie nevyžadujú žiadnu údržbu.

<<< späť


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

Sady na svojpomocnú inštaláciu

<<< späť

ECOFILM Set

Ide o samostatne zabalený pás podlahovej vykurovacej fólie F 608/55 alebo 606/55, vybavený pripojovacími vodičmi, dlhými 5 m - tým odpadá nutnosť robiť spoje na stavbe. Sady sa predávajú s rôznou dĺžkou fólií - prehľad výrobkov nájdete tu.
Napríklad: sada ECOFILM Set 80 – 4/176 obsahuje:
pás fólie s plošným príkonom 80 W/m2, 4 m dlhý, s celkovým príkonom 176 W.

Pre prípad, keď užívateľ potrebuje inú dĺžku, než v ktorých sa sady typovo predávajú, je súčasťou každej sady izolačná páska. Fóliu je možné strihať každých 20 mm a užívateľ tak môže fóliu skrátiť v podstate na akúkoľvek požadovanú dĺžku a strižnú hranu zaizolovať priloženou izoláciou. Strihanie fólie sa robí obyčajnými nožničkami. Počet sád na jednu miestnosť je určený veľkosťou miestnosti.
Napríklad: izbu s plochou cca 3 x 4 m je možné riešiť 7 sadami s trojmetrovou fóliou.

Pripojovacie vodiče od každého pásu vedieme do krabice, kde ich pripojíme na svorkovnicu. Zo svorkovnice potom pokračuje už len jeden dvojžilový vodič do termostatu.

Reguláciu je možné riešiť vhodným termostatom s podlahovou sondou z ponuky firmy FENIX. Sady sú určené predovšetkým pre užívateľov, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nechcú byť odkázaní na odbornú montážnu firmu a uprednostňujú svojpomocný spôsob inštalácie, alebo pre firmy, ktoré sa zaoberajú napr. pokládkou plávajúcich podláh a vykurovacie fólie chcú ponúkať ako doplnok svojho sortimentu. Získavajú tak prístup k fóliám s profesionálne prevedeným napojením bez nutnosti oslovovať ďalšiu firmu. 

<<< späť

Výkonové rady

<<< späť

Výkonové rady

SADY PRE SVOJPOMOCNÚ INŠTALÁCIU PODLAHOVEJ VYKUROVACEJ FÓLIE - ECOFILM SET
Typ Plošný príkon Celkový výkon Dĺžka Plocha Celková šírka Vykur. šírka
(W/m2) (W) (m) (m2) (m) (m)
ECOFILM Set 60-2/66 60 66 2 1,10 0,6 0,55
ECOFILM Set 60-3/99 60 99 3 1,65 0,6 0,55
ECOFILM Set 60-4/132 60 132 4 2,20 0,6 0,55
ECOFILM Set 60-5/165 60 165 5 2,75 0,6 0,55
ECOFILM Set 60-6/198 60 198 6 3,30 0,6 0,55
ECOFILM Set 60-8/264 60 264 8 4,40 0,6 0,55
ECOFILM Set 60-10/330 60 330 10 5,50 0,6 0,55
             
 ECOFILM Set 80-2/88 80 88 2 1,10 0,6 0,55
ECOFILM Set 80-3/132 80 132 3 1,65 0,6 0,55
ECOFILM Set 80-4/176 80 176 4 2,20 0,6 0,55
ECOFILM Set 80-5/220 80 220 5 2,75 0,6 0,55
ECOFILM Set 80-6/264 80 264 6 3,30 0,6 0,55
ECOFILM Set 80-8/352 80 352 8 4,40 0,6 0,55
ECOFILM Set 80-10/440 80 440 10 5,50 0,6 0,55
ECOFILM Set 80-2/156 80 156 2 1,94 1,0 0,97
ECOFILM Set 80-3/234 80 234 3 2,91 1,0 0,97
ECOFILM Set 80-4/312 80 312 4 3,88 1,0 0,97
ECOFILM Set 80-5/390 80 390 5 4,85 1,0 0,97
ECOFILM Set 80-6/468 80 468 6 5,82 1,0 0,97
ECOFILM Set 80-8/624 80 624 8 7,76 1,0 0,97
ECOFILM Set 80-10/780 80 780 10 9,70 1,0 0,97

 

STROPNÉ VYKUROVACIE FÓLIE ECOFILM C
Typ Celková šírka Aktívna šírka Príkon
(mm) (mm) (W/m2)
ECOFILM C 414 400 300 140
ECOFILM C 420 400 300 200
ECOFILM C 514 500 400 140
ECOFILM C 520 500 400 200
ECOFILM C 614 600 500 140
ECOFILM C 620 600 500 200

 

PODLAHOVÉ VYKUROVACIE FÓLIE ECOFILM F
Typ Celková šírka Aktívna šírka Príkon
(mm) (mm) (W/m2)
ECOFILM F 606/55 600 550 60
ECOFILM F 608/55 600 550 80
ECOFILM F 615 600 500 150
ECOFILM F 620 600 500 200
ECOFILM F 1008 1000 970 80

 

ELEKTRICKÉ VYKUROVACIE FÓLIE POD ZRKADLO - ECOFILM MHF
Typ Rozmery Výkon
(mm) (W)
ECOFILM MHF 12 252 x 274 12,5
ECOFILM MHF 25 574 x 274 25,0
ECOFILM MHF 50 519 x 524 50,0
ECOFILM MHF 100 1004 x 524 100,0
 

Zaisťuje dokonalú prevenciu proti zahmleniu zrkadla. Zapája sa do elektrického okruhu osvetlenia tak, aby bola aktivovaná vždy, keď je svetlo zapnuté. Fólia je vybavená vrstvou lepidla (krytou papierom), ktorou sa nalepí na zadnú stranu zrkadla.

<<< späť

Montáž stropného vykurovania

<<<Späť

Zásady pri montáži

 • pásy vykurovacej fólie sa inštalujú súbežne s nosníkmi SDK konštrukcie
 • fólie sa k nosníkom fixujú za nevykurovací okraj
 • vykurovacie časti fólie (vrátane zbernic) sa nesmie lámať, vzájomne prekrývať, dotýkať sa kovových častí SDK konštrukcie
 • najskôr nalisujeme vodiče do konektorov, následne konektor na fólii a naopak
 • vykurovacia fólia neplní funkciu parozábrany
 • medzi vykurovacou fóliou a SDK podhľadom musí byť PE (LDPE) fólie hrúbky 0,25mm – požiadaviek elektroinštalačných noriem
 • v obytných priestoroch musia byť vykurovacie fólie zapojené cez prúdový chránič s vybavovacou hodnotou o 30aA (pri vykurovacích fóliách sú tzv. zvodové prúdy v hodnote 0,92 mA/m?)
 • pri použití kovovej (hliníkovej) fólie v priamom kontakte s vykurovacou fóliou musí byť kovová fólia uzemnená, hodnota zvodových prúdov vykurovacích fólií sa súčasne zvýši na 2,55mA/m? – pozor na prekročenie hodnoty prúdového chrániča
 • pri použití kovovej fólie môže dôjsť k rezonancii a vzniku hluku /bzučanie/ - v rozvodnej sieti je 230V/50Hz
 • vzdialenosť fólie od rozvodov vzduchotechniky, drevených trámov, podpor el. svietidiel je min.50mm
 • minimálna vzdialenosť od el. svietidiel a el. krabic je 200mm
 • vzdialenosť fólie od pripojovacích vodičov (s výnimkou napojenia) a ostatných el. obvodov je min.25mm
 • vzdialenosť pripojovacieho vodiča od nosného trámu je min. 50mm.
 • pri sériovom prepojení fólií nesmie prúdová hodnota presiahnuť 10A
 • maximálna hrúbka podlahového sadrokartónu je 16mm
 • pre podhľady nesmú byť použité nasiakavé materiály
 • medzi jednotlivými vrstvami ( SDK doska, PE/LDPE fólia, vykurovacia fólia, tepelná izolácia) nesmie byť vzduchová medzera
 • je zakázané používať pre izoláciu materiály na báze celulózy a iné horľavé materiály

 

Montážne video

 


 

Skladba SDK konštrukcie s vykurovacou fóliou Ecofilm C


Doporučená skladba sádrokartónové (SDK) konštrukcie
 1. podhľad – sádrokartónová doska
 2. parozábrana – PE fólia
 3. vykurovacia fólia Ecofilm C
 4. tepelná izolácia – minerálna vlna
 5. nosníky SDK konštrukcie
 6. strop – nosná konštrukcia podhľadu

 

Montážny materiál a náradie:


b) krytka konektora
c) elektrická izolačná páska
d) lisovacie kliešte
e) pripojovacie vodiče
dvojitá izolácia, priemer 5mm
farby - modrá a čierna
(dodávané v cievkach - dl. 100 m)
f) zošívačka
g) nožničky

 

 

Kontrola objektu pred inštaláciou

Skontoroluje sa stav budovy z hľadiska polohy zdrojov vonkajšieho tepla ako komíny, bojlery, krby a pod. Súčasne sa z miesta montáže odstránia všetky horľavé látky vrátane náterových hmôt a riedidiel. Urobí sa kontrola objektu z hľadiska určenia možnej tepelnej blokácie ako skrine, priečky, kompletne uzavreté sprchové kúty, pretože v týchto priestoroch sa zásadne nerobí inštalácia stopného vykurovania. Všetky elektro a mechanické inštalácie prechádzajúce stropom, ako drôty el. svietidiel, rúrky, komíny a pod. musia byť kompletne urobené pred inštaláciou stropného vykurovania.

Kontrola jednotlivých dielov vykurovania

Vykoná sa kontrola identifikačných štítkov, či súhlasia s hodnotami požadovanými projektom na inštaláciu.

Kontrola a úprava stropného priestoru na inštaláciu stropného vykurovania ECOFILM

Premerajú sa rozmery jednotlivých stropných nosníkov vrátane rozstupov medzi nostníkmi a súčasne sa zmerajú odstupy od prvkov s veľkým tepelným odporom. V prípade, že rozstupy nosníkov neumožňujú priamu inštaláciu vykurovacej fólie, doplní sa stropná konštrukcia o nosné priečky, ktoré sa umiestnia kolmo na stropné nosníky a v danom prípade sú nosnými prvkami vykurovacej fólie. Odstránia sa horľavé materiály z konštrukcie medzistropu, prípadne sa nahradia nehorľavým materiálom. Podľa platnej projektovej dokumentácie sa skontroluje prevedenie všetkých inštalácií prechádzajúcich konštrukciou medzistropu.

Príprava vykurovacej fólie

Fólia sa rozmotá na mäkkom, čistom a plochom pracovnom povrchu a podľa rozmerov stropnej konštrukcie sa rozmeria a označí na delenie na jednotlivé pásy. Fólia sa rozdelí podľa predchádzajúceho rozmerania nožnicami alebo ostrým nožom podľa rovnej hrany. Rez sa vykoná zásadne kolmo na pozdĺžnu os fólie (tzn. kolmo na vnútornú zbernicu vodičov).

1. 2. 3. 4.
Strižnou hranou fólie zaizolujeme v celej dĺžke Do dutiny konektoru pomocou klieštou zalisujeme prívodný vodič Konektor nasadíme na stred medeného zbernice (cez izolačnú pásku) Nalisovaný konektor chránime plastovou krytkou

Najskôr sa pomocou elektroizolačnej pásky zaizoluje celá strižná hrana vykurovacej fólie (1). Do dutiny konektoru sa nalisuje vodič. Dutina je pre prierezu 3mm?, prierez vodičov je 1,5mm? – pásy fólie sa prepájajú paralelne preto sú do jedného konektoru zavedené dva vodiče, iba pri prvom (krajnom) páse fólie je nutné vodič preložiť, aby vyplnil prierez dutiny konektoru (2). Konektor s nalisovanými vodičmi sa umiestni v strede medenej zbernice fólie (3) a následne sa uzavrie otvorená časť konektoru tlakom prstov. Pevné zalisovanie konektoru sa vykoná vo dvoch krokoch pomocou lisovacích kliešti – najprv zo strany závesu (chrbta) otvorenej časti konektoru, následne z vnútornej strany, aby sa zaistilo dostatočné stlačenie príchytky. Západkový mechanizmus lisovacích kliešti zabráni otvorenie čelustí pred dosiahnutím požadovaného tlaku. Nakoniec sa nalisovaný konektor opatrí krytkou (4).
Poznámka:
v praxi sa hrany nastrihaných pásov vykurovacej fólie ochránia elektroizolačnou páskou, následne sa pásy fólie fixujú k nosnej konštrukcii a potom sa lisujú pripojovacie konektory – inštalácia pásov fólie s nalisovanými konektormi by bola obtiažna a nepraktická.

Inštalácia

Podľa prístupnosti stropného priestoru je možné inštaláciu robiť zhora alebo zospodu. Vykurovacia fólia sa uchytí k nosníkom  buď obojstrannou lepiacou páskou alebo skrutkami so zapustenou hlavou a odmotá sa cca 1 m dĺžky fólie. Po odmotaní sa fólia napne, vyrovná a aby sa zabránilo jej následnému pokrčeniu, prichytí sa na pozdĺžnych stranách vo vzdialenosti cca 15 cm od rohov a ďalej v rozstupoch cca 40 cm.
Obdobne prebieha montáž celého pásu fólie a postupne ďalších pásov vykurovacej fólie. Vodiče prechádzajúce oceľovou konštrukciou musia byť zaizolované gumou alebo inými hladkými nevodivými materiálmi. Zásadne sa doporučuje vykonať montáž stropného vykurovania v jednej miestnosti a až po jej ukončení zahájiť montáž stropného vykurovania v ďalšej miestnosti. Pri montáži stropného vykurovania je nutné dodržať tieto minimálne vzdialenosti vykurovacej fólie:

 • od rúrok vzduchot., drevených trámov a podpor e. svietidiel 50 mm
 • od elektrických svietidiel a elektrických krabíc 200 mm

Vzdialenosť fólie od studených vodičov a vedľajších el. obvodov (s výnimkou smeru priameho pripojenia) musí byť minimálne 25 mm. Vzdialenosť studeného vodiča od nosného trámu musí byť minimálne 50 mm.

Prepojenie jednotlivých pruhov fólie


Pri sériovom prepojení nesmie hodnota prúdu presiahnuť 10 A

Odskúšanie stropného vykurovania

Odskúšanie sa vykoná v každej miestnosti samostatne – po dokončení inštalácie a prepojenia vykurovacích fólií Ecofilm, ale pred zakrytím stropnej konštrukcie SDK doskami. Pomocou presného ohmetra sa meria hodnota odporu vykurovacieho celku za studena. Zmeraný odpor sa zapíše do záručného listu, ktorý musí byť vystavený pre každú miestnosť (samostatný vykurovací celok). Nameraná hodnota odporu musí zodpovedať tabuľkovej hodnote s toleranciou -5%/+10%.

Montáž tepelnej izolácie

Tepelná izolácia by mala pritlačovať fóliu k SDK podhľadu, aby bol prestup tepla čo najdokonalejší – medzi vykurovacou fóliou a tepelnou izoláciou teda nesmie byť vzduchová medzera, fólie by nemali byť zvlnené zo záhybmi alebo prekladmi. Izolácia sa fixuje buď pred inštaláciou vykurovacej fólie (spodná montáž), alebo sa pokladá až po inštalácii fólie a SDK dosky (montáž zhora). Doporučuje sa používať minerálna alebo sklovláknitá izolácia, bez krycej fólie alebo papiera. Doporučená šírka izolácie je 8 až 10 cm pri konštrukcii stropu medzi dvoma podlažiami 15 cm pri podstrešných priestoroch. Zakázané je používať pre stropné vykurovanie s vykurovacou fóliou Ecofilm izolácie na báze celulózy alebo iné horľavé materiály. Všetky voľné priestory, napríklad v prípade uchytenia fólie na nosnej priečke sa vyplnia tepelnou izoláciou.

Zakrytie stropného priestoru

Doporučuje sa použiť sadrokartónové alebo sádrovláknité dosky s hrúbkou 16mm. Zásadne sa nedoporučuje používať materiál s väčšími šírkami a nasákavý materiál. Montáž izolácie a krycích dosiek (podhľadu) zaisťuje dodávateľ stavebnej časti.
Aby sa predišlo prípadnému prasknutiu špár medzi SDK doskami stropnej konštrukcie, doporučujeme pri hrubej inštalácii podhľadu previesť nastavenie a niekoľkodennú prevádzku stavby, aby došlo k zníženiu vlhkosti v stavebných konštrukciách. Až po tomto kroku sa vykoná tmelenie a brúsenie špár podhľadu.

Ukončenie inštalácie stropného vykurovania, garancia

Odstráni sa všetok prebytočný montážny materiál, upevní sa výstražné označenie do hlavného rozvádzača upozorňujúce na inštaláciu stropného vykurovania v daných priestoroch. Doplní sa osvedčenie o odskúšaní inštalácie.

<<<Späť

Montáž podlahového vykurovania

<<<Späť

Montáž podlahového vykurovania - betónová podlaha typu A

 

 

 

a) konektor ECOFILM
b) vulkanizačná páska MASTIC
c) elektrická izolačná páska
d) pripojovacie vodiče
- dvojitá izolácia, prierez 1,5 mm2
farby - modrá a čierna
e) lisovacie kliešte

 

Montážne video

Kontrola podlahového betónu

Povrch podkladového betónu nesmie byť príliš drsný a pred zahájením kladenia ďalších vrstiev podlahy musí byť očistený od zaschnutých zvyškov cementu. V prípade väčších výškových rodzielov je nutné tieto vyrovnať betónovou mazaninou.

Položenie izolácie proti vlhkosti

Ako prvá vrstva podlahy sa položí izolácia proti vlhkosti z asfaltovej lepenky, všetky spoje je nutné prelepiť, aby sa zabránilo prípadnému prestupu vody. Je taktiež nutné zaistiť dotiahnutie parotesnej zábrany k stene nad úroveň konečnej podlahy.

Položenie tepelnej izolácie

Tepelná izolacia sa urobí vo 2 vrstvách položených vo vzájomne kolmom smere.

Kontrola jednotlivých dielov vykurovania

Urobí sa kontrola identifikačných štítkov, či súhlasia s hodnotami požadovanými projektom na inštaláciu.

Príprava vykurovacej fólie

Vykurovacia fólia sa dodáva vrátane pripojovacích vodičov, izolácie jednotlivých rezov a označení, pripravená na monťáž. Vykurovacia fólia nesmie byť delená v pozdĺžnom smere. Taktiež sa nesmú robiť do vykurovacej fólie otvory na pripojenie vodičov.

Montáž vykurovacej fólie

Fólia sa rozvinie po tepelnej izolácii v súlade s projektom, vyrovnajú sa jednotlivé pásy (nesmú sa vzájomne prekladať) a zaistia sa v danej polohe proti posunutiu pomocou lepiacej pásky. Zásadne sa fólia nekladie cez dilatačné škáry a nekladie sa pod stabilne zabudované vybavenie. V miestnostiach s vyššou prevádzkovou vlhkosťou (kúpeľne, práčovne) sa kladie ochranná zemniaca doska na vykurovaciu fóliu. Ako zemniaca doska sa použije buď oceľové pletivo s okami 20 x 20 cm alebo Al-fólia hr. 0,04 mm. Ochranná zemniaca doska musí byť spojená s ochranným vodičom. Zásadne nešliapte, s výnimkou nevyhnutne nutných prípadov, po položenej vykurovacej fólii.

Pripojenie vykurovacej fólie

Vodiče sa pripoja do el. krabice. Zásadne sú vodiče a vykurovacia fólia vedené rovnobežne.

Izolácia vykurovacej fólie - parotesná zábrana

Ochranná parotesná zábrana (polyetylénová fólia hr. do 0,2 mm) sa položí s dostatočným presahom cez vykurovaciu fóliu. Fólia sa vytiahne dostatočne vysoko na stenu a tu sa provizórne zaistí.

Inštalácia podlahovej sondy

Podlahová sonda termostatu sa umiestni do ochrannej plastovej rúrky s priemerom 11 mm. Táto rúrka musí byť chránená proti vniknutiu betónu a uchytená k vykurovacej fólii tak, aby sa zabránilo prípadnému posunutiu pri betónáži krycej vrstvy.

Odskúšanie vykurovacej fólie

Zapne sa na veľmi krátku dobu podlahové vykurovanie, zmeria sa príkon a porovná sa s celkovým navrhnutým zaťažením. Ak je príkon mimo povolenej tolerancie, skontroluje sa zaťaženie jednotlivých prvkov.

Položenie krycej betónovej vrstvy

Urobí sa krycia betónová vrstva v hrúbke a kvalite podľa projektu. Betónová krycia vrstva nesmie byť vysúšaný pomocou prídavného vykurovania.

Definitívne el. meranie

Po položení krycej betónovej vrstvy sa znovu odmeria príkon a porovná sa s predchádzajúcim meraním a navrhnutým zaťažením. Izolačný odpor vykurovacej fólie nesmie klesnúť pod 0,5 MW.

Položenie podlahovej krytiny

Ako definitívne podlahové krytiny doporučujeme keramické dlažby.

Skušobná prevádzka

Prvné zapnutie sa urobí za 4-6 týždňov po riadnom zatvrdnutí betónu. Prvé zapnutie sa robí pri zníženej teplote (nastavenie max. na 20°C) a počas skrátenej doby (2 hodiny - prevádzky, 4 hodiny - vypnuté atď)

Zásadne je nutné dodržať nasledujúce pravidlá:

 1. Zapnutie je možné urobiť po súhlase dodávateľa podlahy
 2. 1 deň - teplota podlahy o 5°C vyššia než teplota izby
 3. Druhý deň a dalšie dni zvyšovať každý deň o 5°C až sonda dosiahne 30°C
 4. Udržovať teplotu 30°C min. po dobu 3 dní
 5. Následne znižovať teplotu každý deň o 10°C až je teplota podlahy zhodná s teplotou na začiatku skúšok

Riadiace a regulačné prvky musia byť nastavené na štandardné hodnoty pred zapnutím systému. Nutné dodržiavať všetky inštrukcie týkajúce sa týchto prvkov.

Odovzdanie podlahového vykurovania

Po ukončení všetkých prác odovzdá firma realizujúca inštaláciu zákazníkovi platnú dokumentáciu, protokol o skúške a návod na obsluhu pre užívateľa. Len pracovníkom s kvalifikáciou - elektro je dovolené pripojiť podlahové vykurovanie do rozvádzača.

<<<Späť

Návody na použitie produktov ECOFILM
Návod na použitie sady pre inštaláciu ECOFILM Set (CZ)
0.1 MB stiahnuť tu ...
Návod na inštaláciu stropnej fólie ECOFILM C a podlahovej fólieECOFILM F 0.3 MB stiahnuť tu ...
Návod na fólie pod zrkadlo ECOFILM MHF 0.5 MB stiahnuť tu ...
Návod na vykurovacie rohože a pásy ULTRATHERM (CZ)
0.2 MB stiahnuť tu ...
Vyhrievanie plávajúcej podlahy - rozdiel medzi vykurovacím vodičom a fóliou

<<< späť

Ponúkame dva základné systémy podlahového vykurovania - ECOFLOOR (vykurovacie vodiče a rohože) a ECOFILM (vykurovacie fólie). Systém ECOFLOOR je určený do konštrukcií s "mokrým" procesom - do betónov a tmelov, systém ECOFILM do tzv. "suchých" konštrukcií - plávajúce podlahy a stropné sádrokartónové konštrukcie.

Ak budeme aplikovať podlahové vykurovanie pod dlažbu, voľba je jednoznačná - vykurovacie vodiče alebo rohože ECOFLOOR. Inštalovať sem fólie ECOFILM by bolo technicky nemožné - tmel, ktorým sa dlažba lepí, by sa cez fóliu nespojil s podkladom.

Ak uvažujeme o vykurovaní pod laminátovou alebo drevenou plávajúcou podlahou, voľba už tak jednoznačná (aspoň zo začiatku) byť nemusí. Tento typ podláh veľmi zle roznáša telplo do strán a preto musí hriať celá podkladová plocha. Vykurovacie fólie ECOFILM túto podmienku svojim prevedením spĺňajú automaticky, pri vykurovacom systéme ECOFLOOR to docielime tam, že vykurovací vodič (rohož) umiestnime do betónového podkladu. Prvým záverom teda je, že pod plávajúce podlahy je možné použiť systémy oba. Systém ECOFLOOR je možné zaobstarať v cene cca. 600 - 1000,- Sk/m2(cena závisí od toho, či bude aplikovaný vykurovací okruh alebo rohož a od typu vodiča - jednožilový/dvojžilový, s opletením/bez opletenia), systém ECOFILM v cene cca. 1000 Sk/m2.

 

 

Vodičové okruhy               Vykurovacie rohože            Vykurovacia fólia

Z uvedenej informácie je zrejmé, že systémy ECOFLOOR sa dajú zaobstarať za nižšiu cenu. Prečo dať teda prednosť fóliám ECOFILM?

Pod plávajúce podlahy sa umiestňuje tzv. vyrovnávajúca kročajová izolácia. Táto izolácia, síce tenká, je súčasne tepelnou izláciou. Ostatné systémy - vykurovacie vodiče alebo teplovodné systémy - sú umiestnené v betónovej doske pod touto izoláciou. Dochádza tým k prehrievaniu celej betónovej dosky, akumulácii tepla, dlhým nábehom aj chladnutiu podlahy a celkovo k nízkej flexibilite vykurovacieho systému. Vykurovacie fólie ECOFILM sú naopak umiestnené až nad touto izoláciou, priamo pod plávajúcou podlahou. Teplo je tak odovzdávané priamo do podlahy a následne do miestnosti. Systém je podstatne flexibilnejší a aj prevádzka je úspornejšia.

 

 

1) Plávajúca podlaha
2) Polyetylénová fólia 0,25 mm
3) Vykurovacia fólia Ecofilm
4) Kročajová izolácia (~2-6 mm)
5) Podkladový betón

Nižšia prvotná obstarávacia cena systémov ECOFLOOR je teraz výhodou len zdanlivou. Ak si uvedomíme náročnejšiu a teda aj drahšiu inštaláciu vykurovacích vodičov, začínajú sa ceny vyrovnávať, ekonomickejšia a flexibilnejšia prevádzka fólií potom tento pomer celkom obracia v prospech systému ECOFILM.

Prakticky je to možné demonštrovať na realizácii vykurovania rodinného domu vo Frenštáte pod Radhoštem, urobenej na jeseň v roku 2006.

 

 

Ide o novostavbu, investor pri realizácii kládol dôraz na zateplenie objektu. Nízke tepelné straty tak umožnili inštalovať podlahové vykurovanie ako hlavný zdroj vykurovania.

V celom objekte prevažujú laminátové plávajúce podlahy, preto sa tu pôvodne uvažovalu s vykurovacími fóliami ECOFILM. Pre nižšie obstarávacie náklady však dal investor nakoniec prednosť vodičovým systémom ECOFLOOR.

Pokládku vykurovacích vodičov ECOFLOOR zaistila miestna montážna firma, inštalovaný výkon v jednotlivých miestnostiach bol 160 W/m2. Tento výkon je značne predimenzovaný, do istej miery je aj chybou. Inštalačná firma tu volila pokládku tzv. "na istotu", pri inštalácii systém predimenzovala s vedomím, že prehrievaniu podláh zabránia inštalované termostaty s podlahovou sondou. Informácia o vysokom inštalovanom príkone je však zaujímavá v súvislosti s ďalej prevedeným porovnaním rýchlosti zahrievania podláh.

Pokým bola stavba v tzv. hrubom stave, systém pracoval bezchybne a dom bol príjemne vykúrený. Plávajúce podlahy vrátane kročajovej izolácie si už investor nakúpil sám a zaistil ich pokládku. Po cca dvoch mesiacoch prevádzky však systém reklamoval s tým, že podlahy majú neúmerne dlhý teplotný nábeh. Taktiež spotreba el. energie (až 150 kWh denne) bola vzhľadom na miernu zimu neočakávane veľká.

Pri prevedenom zisťovaní bolo zistené, že ako vyrovnávajúca kročajová izolácia bola použitá penová izolácia hrúbky 4mm (!). Podľa vyjadrenia užívateľa, túto izoláciu mu doporučili pracovníci v sieti predajní OBI ako "vhodnú" pre podlahové vykurovanie.

 

 

Aby bolo možné lepšie demonštrovať správanie sa takto urobenej skladby podlahy, bolo spoločnosťou FENIX urobené meranie, pri ktorom sa zisťovala rýchlosť zvyšovania teplôt v jednotlivých vrstvách podlahy.

 

 

Sondy boli umiestnené priamo na betónovej podlahe pod izolačnou podložkou, medzi izolačnou podložkou a lamino a na povrch laminátovej podlahy. Súčasne bola meraná teplota priestoru.

 

 

Na znázornenom grafe je dobre vidieť, ako výrazne rástla teplota betónového podkladu oproti teplote na povrchu podlahy. Kročajová izolácia tu teplu tvorí výraznú prekážku a to sa akumuluje do betónovej podlahy. Pretože sa podlaha z 21°C na 27°C zahrievala dlhšie než 5 hodín, je možné systém v zásade označiť za nefunkčný. Pre zaujímavosť uvádzame porovnanie nábehových kriviek pri podlahe s vykurovacou fóliou ECOFILM.

 

Žltá a červená krivka patrí meranému objektu vo Frenštáte p/R., zelené krivky laminátovej podlahe s vykurovacou fóliou ECOFILM, namerané pri inej aplikácii. Jednoznačne výhodnejší priebeh teplôt pri podlahách s fóliou ECOFILM je na grafe dobre vidieť. Čo tu vidieť nie je, je skutočnosť, že vykurovací vodič bol inštalovaný s príkonom 160W/m2, zatiaľ čo vykurovacia fólia s príkonom 80W/m2.  Výrazne lepší priebeh bol teda dosiahnutý len s polovičným príkonom!

Záverom môžeme konštatovať, že použitá kročajová izolácia tu tvorí významnú prekážku v odovzdávaní tepla do miestnosti. Dochádza k zbytočnému a nežiadúcemu prehrievaniu konštrukcie. Pri tejto konkrétnej aplikácii je jediným riešením strhnúť nášľapné vrstvy a použiť iný typ podložiek pod plávajúce podlahy. Pretože plávajúce podlahy majú lepené spoje, budú pri oprave znehodnotené a užívateľ bude nútený zakúpiť nové. Náklady na opravu tak významne prevýšia pôvodne ušetrenú investíciu do vykurovacích fólií ECOFILM.

Táto aplikácia je ukážkovým prípadom nevhodne použitých materiálov, napriek tomu aj pri použití vhodnejších izolačných podložiek nebude pri laminátových podlahách s vykurovacími vodičmi nikdy dosiahnutá rovnaká ekonomika a pružnosť systému ako s fóliami ECOFILM.

<<< späť


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

imgecofilm imgMiro img30.09.2013 21:06
img img imgimgRe: ecofilm imgRobertcew img19.05.2016 20:42
img img imgimgRe: ecofilm imgEdwarder img13.05.2016 21:52
img img imgimgRe: ecofilm imgWilliamPak img13.05.2016 20:42
img img imgimgRe: ecofilm imgMichaelLep img13.05.2016 18:49
img img imgimgRe: ecofilm imgGregoryhix img13.05.2016 17:33
img img imgimgRe: ecofilm imgJordanlymn img13.05.2016 16:18
img img imgimgRe: ecofilm imgRoberthob img13.05.2016 03:54
img img imgimgRe: ecofilm imgDustinGew img13.05.2016 02:49
img img imgimgRe: ecofilm imgDanielzell img13.05.2016 01:40
img img imgimgRe: ecofilm imgSidneyma img13.05.2016 00:29
img img imgimgRe: ecofilm imgRobertoOl img12.05.2016 23:20
img img imgimgRe: ecofilm imgCharlesmala img12.05.2016 22:03
img img imgimgRe: ecofilm imgKennethEt img12.05.2016 20:39
img img imgimgRe: ecofilm imgHowardtog img12.05.2016 19:17
img img imgimgRe: ecofilm imgRobertSow img12.05.2016 18:06
img img imgimgRe: ecofilm imgStevieBoof img12.05.2016 03:47
img img imgimgRe: ecofilm imgMichaelsn img12.05.2016 02:36
img img imgimgRe: ecofilm imgCarlosjox img12.05.2016 01:23
img img imgimgRe: ecofilm imgMarcusEa img11.05.2016 23:42
img img imgimgRe: ecofilm imgBrandonSt img11.05.2016 22:29
img img imgimgRe: ecofilm imgKennethSpat img11.05.2016 21:15
img img imgimgRe: ecofilm imgLeonardnip img11.05.2016 19:33
img img imgimgRe: ecofilm imgJohnnyMon img11.05.2016 18:08
img img imgimgRe: ecofilm imgFreddieen img10.05.2016 18:40
img img imgimgRe: ecofilm imgKennethKak img10.05.2016 02:39
img img imgimgRe: ecofilm imgWilliamRity img10.05.2016 01:47
img img imgimgRe: ecofilm imgNathanSi img10.05.2016 00:55
img img imgimgRe: ecofilm imgRobertGek img10.05.2016 00:02
img img imgimgRe: ecofilm imgDennisMl img09.05.2016 23:10
img img imgimgRe: ecofilm imgMichaelsn img09.05.2016 22:17
img img imgimgRe: ecofilm imgErnestoseer img09.05.2016 21:22
img img imgimgRe: ecofilm imgThomasSn img09.05.2016 20:29
img img imgimgRe: ecofilm imgGeorgebow img09.05.2016 19:37
img img imgimgRe: ecofilm imgJosephturi img09.05.2016 18:43
img img imgimgRe: ecofilm imgArturoPn img09.05.2016 17:47
img img imgimgRe: ecofilm imgRobertwof img09.05.2016 16:44
img img imgimgRe: ecofilm imgRichardpeal img09.05.2016 15:50
img img imgimgRe: ecofilm imgMarvinreve img09.05.2016 14:57
img img imgimgRe: ecofilm imgWilliamMl img09.05.2016 12:59
img img imgimgRe: ecofilm imgBennieCah img09.05.2016 12:05
img img imgimgRe: ecofilm imgRobertZit img09.05.2016 11:11
img img imgimgRe: ecofilm imgEugeneErek img09.05.2016 10:18
img img imgimgRe: ecofilm imgJeffreyma img09.05.2016 09:24
img img imgimgRe: ecofilm imgMichaelNalp img09.05.2016 08:32
img img imgimgRe: ecofilm imgHaroldlype img09.05.2016 07:38
img img imgimgRe: ecofilm imgMichaelmn img09.05.2016 06:45
img img imgimgRe: ecofilm imgManuelsode img09.05.2016 05:52
img img imgimgRe: ecofilm imgRonaldma img09.05.2016 04:59
img img imgimgRe: ecofilm imgGeorgemr img09.05.2016 04:07
img img imgimgRe: ecofilm imgCharlesEn img09.05.2016 03:15
img img imgimgRe: ecofilm imgDanielEa img09.05.2016 02:23
img img imgimgRe: ecofilm imgJosephNaf img09.05.2016 01:32
img img imgimgRe: ecofilm imgRichardei img09.05.2016 00:40
img img imgimgRe: ecofilm imgRichardKl img08.05.2016 23:48
img img imgimgRe: ecofilm imgKennethOt img08.05.2016 22:01
img img imgimgRe: ecofilm imgAlbertlek img08.05.2016 21:06
img img imgimgRe: ecofilm imgRonnieKn img08.05.2016 20:06
img img imgimgRe: ecofilm imgClaudeDib img08.05.2016 19:08
img img imgimgRe: ecofilm imgHermanol img08.05.2016 18:06
img img imgimgRe: ecofilm imgWillieoa img08.05.2016 16:50
img img imgimgRe: ecofilm imgRaymondapex img08.05.2016 15:55
img img imgimgRe: ecofilm imgRonaldSank img08.05.2016 15:03
img img imgimgRe: ecofilm imgBradleydex img08.05.2016 14:08
img img imgimgRe: ecofilm imgAnthonySr img08.05.2016 13:06
img img imgimgRe: ecofilm imgThomasEt img08.05.2016 12:02
img img imgimgRe: ecofilm imgRichardsa img08.05.2016 11:08
img img imgimgRe: ecofilm imgKennethHano img08.05.2016 10:16
img img imgimgRe: ecofilm imgRobertcew img08.05.2016 09:24
img img imgimgRe: ecofilm imgWilliammr img08.05.2016 08:31
img img imgimgRe: ecofilm imgGabrielBah img07.05.2016 21:34
img img imgimgRe: ecofilm imgLeonardvof img07.05.2016 20:38
img img imgimgRe: ecofilm imgCurtisQues img07.05.2016 19:34
img img imgimgRe: ecofilm imgTrevorer img07.05.2016 18:37
img img imgimgRe: ecofilm imgMichaelGota img07.05.2016 15:54
img img imgimgRe: ecofilm imgonufezuxoep img15.01.2016 20:52
img img imgimgRe: ecofilm imgaudelare img15.01.2016 20:46
img img imgimgRe: ecofilm imgocabejibacnu img15.01.2016 20:41
img img imgimgRe: ecofilm imguwacifkapav img15.01.2016 20:39
img img imgimgRe: ecofilm imgiworarimuw img15.01.2016 20:28
img img imgimgRe: ecofilm imgAEdmund5v1 img21.07.2015 12:49
Akumulačné kachle - princíp vykurovania

<<< späť

Princíp vykurovania

Základný princíp akumulačného vykurovania spočíva v nesúlade spotreby energie a jej výdaju. Zjednodušene – teplo je vyrábané v inej dobe (najčastejšie v noci), než je spotrebované – predávané do vykurovania priestoru. Pretože v čase medzi výrobou a spotrebou je nutné teplo niekde uchovať, musí akumulačný systém obsahovať vhodný masívny materiál, ktorý dokáže teplo naakumulovať. Čím je väčší objem materiálu, tým viac tepla zoberie. Aby bol systém efektívny, mali by byť akumulačné vykurovacie systémy súčasne vykonané tak, aby teplo neunikalo samovoľne a aby bolo možné výdaj tepla regulovať – viac v kapitole Regulácia akumulačných pecí.

Dynamická pec ECODYNAMIC VFMi
Z hľadiska konštrukcie sa akumulačné pece delia na dynamické a statické. Dynamická akumulačná pec obsahuje ventilátor, ktorý zaisťuje prúdenie vzduchu cez prieduchy akumulačného jadra. Pretože ide o aktívny prvok, ktorý možno podľa potreby zapísať a vypínať, je možné nadradiť dynamickým peciam programovateľný termostat a prevádzku pecí naprogramovať. Celá konštrukcia je potom vykonaná tak, aby sa čo najviac využila prítomnosť ventilátoru – akumulačné jadro je masívnejšie, obsahuje dlhší a zložitejší systém prieduchov – vďaka tomu môžu mať dynamické akumulačné pece vyššiu tepelnú kapacitu, než statické pece. Tvarovaná cesta prieduchov súčasne bráni samovoľnej cirkulácii vzduchu a prirodzenému odvodu tepla z akumulačného jadra – preto má význam vykonať takéto opláštenie z kvalitnej tepelnej izolácie a znížiť tým nežiaduce samovoľné vychladení pecí na minimum – dynamické pece sú teda väčšie a masívnejšie, než pece statické.

 

 

 

 

\"\"

 1. Akumulačné jadro je vytvorené z magnezitových tehiel MgO
 2. Vykurovacie telesá sú v akumulačnom jadre rovnomerne rozmiestnené
 3. Tepelná izolácia plášťu je tvorená z izolácie MICROTHERM®
 4. Nabíjací termostat umožňuje obmedziť teplotu a tím i množstvo tepla akumulovaného do jadra
 5. Obtoková klapka sa pri rozohrievaní prídavného vykurovacieho telesa automaticky otvorí
 6. Vodiaca lišta s distančnými otvormi pre zavedenie napájacieho vodiču
 7. Ovládanie nabíjacieho termostatu je umiestnené na bočnej strane pecí
 8. Vnútorná izolácia jadra z tepelnej izolácie VERMIKULIT
 9. Radiálny ventilátor zaisťuje prúdenie vzduchu akumulačným jadrom
 10. Prídavné vykurovacie teleso umožňuje vykurovanie aj v prípade vyčerpania celej tepelnej kapacity pecí 

Obvykle je možné doplniť dynamické akumulačné pece prídavným vykurovaním (vykurovacia tyč), ktorá sa zapína pri vyčerpaní celej vykurovacej kapacity akumulačných pecí. Pretože prídavné vykurovanie je napojené z neblokovaného okruhu a je teda prevádzkované vo vysokej (drahej) tarife, je dôležité správne navrhnúť veľkosť akumulačných pecí a obmedziť prevádzku tohto prídavného vykurovania na minimum. Prídavné vykurovanie plní predovšetkým funkciu záložného vykurovania napríklad v prípadoch, kedy je vzhľadom k teplotám užívateľom obmedzené nabíjanie pecí, ale nasledujúci deň dôjde k nečakanému ochladeniu a kapacita pecí sa vyčerpá rýchlejšie.

Prídavné vykruovanie k akumulačným peciam ECODYNAMIC
V aplikáciách, pri ktorých sú použité dynamické akumulačné pece ECODYNAMIC , výnimočne môže dôjsť k situácii, kedy je tepelná kapacita pecí nedostačujúca, nemá význam inštalovať výkonnejší typ pecí – chýbajúci výkon možno doplniť inštaláciou prídavného vykurovacieho telesa priamo do akumulačných pecí. Prídavné vykurovacie tyče sú umiestnené v odvode vzduchu z pecí a v prípade potreby ju dohrievajú. Toto prídavné vykurovanie sa napája z neblokovaného obvodu, tak že je pod napätím aj v dobe vysokej tarify – dynamické pece sa potom chovajú skôr ako priamo vykurovacie teleso. Vo svorkovnici akumulačných pecí sú svorky pre pripojenie prídavného vykurovania vylúčené - tento okruh je vedený cez termostat, ktorý, zopne prúd do prídavného vykurovania najskôr pri poklese teploty akumulačného jadra pod 30°C.

Prídavné vykurovacie telesá k akumulačným peciam ECODYNAMIC
* Prídavné vykurovanie nie je súčasťou štandardnej výbavy
Označenie vykruovacieho telesaPre typ EcodynamicPríkon (kW)
ZHi 050 E WFMi 20 0,5
ZHi 070 E WFMi 30-70 0,7
ZHi 110 E WFMi 40-70 1,1
ZHi 150 E WFMi 50-70 1,5
ZHi 200 E WFMi 50-70 2,0

 

Statické pece ECOSTATIC WMX
Statické akumulačné pece sú jednoduchšou a lacnejšou variantov dynamických pecí. Pece nemajú ventilátor, preto musí ich konštrukcia umožňovať samovoľné vychladzovanie jadra vzduchom, preúdiacim samovoľne na základe rozdielu teplôt – prieduchy v akumulačných tehlách je kratší a priamy. Takáto izolácia plášťu je menšia, aby pece mohli predávať časť tepla aj cez svoj plášť. Pomerovo predáva statická pec približne ¾ tepla konvenčne, prevetrávaním akumulačného jadra, a cca ½ tepla povrchom pece – konvencia a sálanie.
Pretože statické akumulačné pece padávajú časť tepla tak cez opláštenie (typ WMX 706 nemá prieduchy vôbec a teplo predáva výhradne svojím povrchom), nemožno výdaj tepla z pecí úplne zastaviť ani pri plne uzavretých klapkách. Pece tak postupne samovoľne ochladzujú – aj preto sú vhodné predovšetkým do objektov s nižšími nárokmi na presnosť regulácie.

 1. Čelná stena opláštenia
 2. Tepelná izolácia jadra
 3. Akumulačné jadro z magnezitových tehiel MgO
 4. Prieduchy v akumulačnom jadre
 5. Horná strana opláštenie dotvára design pecí
 6. Smerová lišta vedie teplo k výduchovým mriežkam
 7. Regulačná klapka obmedzuje množstvo pretekajúceho vzduchu
 8. Výstupný prieduch spomaľuje prúdenie pre lepší odvod tepla
 9. Vykurovacie teleso môže pracovať aj v priamovykurovacom režime
 10. Tepelná izolácia spodná časť pecíspodní části kamen
 11. Vstupné otvory chladného vzduchu
\"\"

Okrem termostatu, ktorý ovláda regulačné klapky, obsahujú statické pece ešte druhý elektromechanický termostat umožňujúci obmedziť teplotu akumulačného jadra (obmedziť nabitie) a tým znížiť množstvo naakumulovaného tepla (tepelnú kapacitu) pecí podľa aktuálnych klimatických podmienok.

Statickú akumulačnú pec možno použiť v priamo vykurovacom režime – pece sa potom chovajú ako bežný priamovykurovací konvektor s akumuláciou. Tento spôsob zapojenia nesie zo sebou aj problematickú reguláciu – viac v kapitole Regulácia akumulačných pecí.

<<< späť

Akumulačné kachle - regulácia

<<< späť

Regulácia akumulačných pecí

Ako je popísané už v kapitole Princíp vykurovania, základom akumulačných systémov je vyrobiť teplo v dobe kedy je energia lacnejšia (obvykle v noci) a uchovať takéto množstvo, aby dokázalo pokryť potrebu vykurovania miestnosti po celý nasledujúci deň. Tento systém je tým efektívnejší čím presnejšie možno vydaného naakumulovaného vykurovacieho telesa riadiť a súčasne brániť jeho samovoľnému výdaju (vychladzovaniu). Z hľadiska regulácie akumulačných systémov je na jednej strane akumulačné podlahové vykurovanie, ktoré sa reguluje veľmi obtiažne a na druhej strane akumulačné pece, ktoré sú vybavené izoláciou, regulačnými klapkami alebo aj ventilátorom a poskytujú v rámci možnosti najlepší regulovateľnosť. Napriek tomu pri akumulačných systémoch nemožno nikdy dosiahnuť v regulácii takúto presnosť ako pri priamo vykurovacích systémoch.

Potreba tepla na vykurovanie je v závislosti na ročnom období rôzna, preto je prvým stupňom regulácie akumulačných systémov obmedzovanie množstva naakumulovanej tepelnej energie. Akumulačné pece (dynamická aj statická) sú preto vybavené tzv. nabíjacím termostatom, ktorý možno obmedziť teplotu jadra, na ktorú sa vyhrejú pri nabíjaní a regulovať tak množstvo naakumulovanej tepelnej energie. Ide o bežný elektromechanický termostat, jeho nastavenie vykonáva užívateľ ručne pomocou ovládacieho kolieska. Odhadnúť správne nastavenie je závislé predovšetkým na skúsenostiach užívateľa s prevádzkou vykurovacieho systému a predvídate teľnosti klimatických podmienok v nasledujúce dni.

Potreba tepla na vykurovanie je v závislosti na ročnom období rôzna, preto je prvým stupňom regulácieakumulačných systémov obmedzovanie množstva naakumulovanej tepelnej energie. Akumulačná pec (dynamická i statická) sú preto vybavené tzv. nabíjacím termostatom, ktorým možno obmedziť teplotu jadra, na ktorú sa vyhreje pri nabíjaní a regulovať tak množstvo naakumulovanej tepelnej energie. Ide o bežný elektromechanický termostat, jeho nastavenie vykonáva užívateľ ručne pomocou ovládacieho kolieska. Odhadnúť správne nastavenie ja závislé predovšetkým na skúsenostiach užívateľa s prevádzkou vykurovacieho systému a predvídateľnosti klimatických podmienok v nasledujúcom dni.

Druhým stupňom regulácie je vybíjanie pecí v závislosti na požadovanej teplote priestoru. Z dôvodu odlišnej konštrukcie je vybíjanie riešené pri dynamických pecí inak, než u statických pecí.

Dynamická pec ECODYNAMIC VFMi
Pretože dynamické pece obsahujú ventilátor – teda aktívny prvok, ktorým možno plánovite spustiť výdaj tepla, je systém regulácie teploty miestnosti podobný regulácii pre priamovykurovacie konvektory. Pri akumulačných pecí však nespína termostat silový kontakt (elektronický prúd do vykurovacích telies), ale iba kontakt ventilátoru. Preto musí byť použitý termostat s tzv. bez potenciálnym kontaktom (napr. INSTAT 2), podobnejšie ako plynových kotlov. Digitálny priestorový termostat je inštalovaný vo vykurovanej miestnosti na stenu, kde meria teplotu vzduchu a na základe nastaveného programu zapína alebo vypína ventilátor akumulačných pecí. Tým je v miestnosti udržiavaná požadovaná teplota.

Pokiaľ je v akumulačných peciach inštalované prídavné elektrické vykurovanie, jeho prevádzka je ovládaná priamo akumulačnými pecami, nezávisle na priestorovom termostate. Prídavné vykurovanie sa napája z neblokovaného obvodu rozvodu elektriny, takže je trvalo pod napätím. Vo svorkovnici akumulačných pecí sú vyčlenené kontakty pre pripojenie prídavného vykurovania, ktoré sú vedené cez vnútorný termostat – ten zopne prúd do prídavného vykurovania najskôr pri poklese teploty akumulačného jadra pod 30°C. Ako náhle začne vykurovacia tyč hriať, bimetalový pásik, ktorý sa jej dotýka prepne klapku vo vnútri pecí, takže vzduch prestane prúdiť cez akumulačné jadro, ale je vedený obtokom cez vykurovaciu tyč priamo k výduchovému otvoru.

Statická pec ECOSTATIC WMX
Statické pece sú okrem nabíjacieho termostatu chránené druhým nastaviteľným elektromechanickým termostatom. Podľa teploty prostredia ovláda mechanické klapky, ktoré regulujú prúdenie vzduchu cez akumulačné jadro a udržujú teplotu miestnosti na nastavenej teplote. Čím je teplota vzduchu v miestnosti vyššia, tým viac sa klapky uzatvárajú a rýchlosť a množstvo ohriateho vzduchu prúdiaceho z pecí klesá. Pece tak udržujú v miestnosti stabilnú teplotu. Pretože ide o elektromechanickú reguláciu, kedy začnú požadované teploty je nutný zásah užívateľa (otočenie ovládacieho kolieska termostatu), nemožno pece nahradiť digitálnym termostatom, ktorý by automaticky menil teplotu vo vykurovaní priestoru podľa pred nastaveného programu.

Druhou možnosťou je použiť statickú akumulačnú pec v priamovykurovacom režime. Pece sa potom chovajú ako bežný priamovykruovací konvektor, ale pri prepnutí do tzv. vysokej tarify ďalej hrejú z akumulačného jadra. Túto vlastnosť možno využiť pri starších, horšie zateplených objektov, pri ktorých inak v dobe keď je elektrické vykurovanie odpojené, dochádza k nežiaducim poklesom teplôt. Pri tomto zapojení je možné peciam nadradiť priestorový termostat a programovať tak ich prevádzku. Schopnosť vykurovať z akumulačného jadra, využíva pri prepnutí do vysokej tarify, sa ale negatívne prejaví pri celej požiadavke regulácie na zníženie teploty preto je veľmi pomalý. Čiastočne možno prekurovanie obmedziť nastavením elektromechanického termostatu, ktorý ovláda klapky pecí, hrozí však reálne nebezpečenstvo, že sa budú funkcie týchto dvoch termostatov navzájom ovplyvňovať. Začne problematická regulácia je charakteristická pre všetky akumulačné vykurovacie telesá, prevádzkovaná v priamovykurovacím režime. Preto je tento spôsob vykurovania vhodný skôr do objektov nebytového charakteru s pravidelnou prevádzkou (kancelárie, obchody, dielne a pod.) bez požiadavky na operatívne zmeny teplôt.

<<< späť

 

Akumulačné kachle - montáž

<<< späť

 Základné informácie pre inštaláciu akumulačných pecí
Elektrická akumulačná pec sa nesmie používať v priestoroch, ktoré sú normou klasifikované ako prostredie s nebezpečenstvom výbuchu, alebo v priestoroch, kde reálne hrozí nebezpečenstvo koncentrácie výbušných pár(sklady paliva, garáže). Pece sa neodporúča sa inštalovať v takých priestoroch, kde možno predpokladať vysokú vlhkosť alebo prítomnosť korozívnych látok vo vzduchu – napr. čistiarne, kadernícke salóny a pod. Tu môže dochádzať k degradácii plášťu pecí aj ďalších kovových častí.
Inštalácia, elektrické pripojenie a prvé uvedenie spotrebiču do prevádzky smie vykonať iba pracovník zo zodpovedajúcou kvalifikáciou (podľa vyhl. 50/78 Zz). Pri umiestnení spotrebičov do priemyselných a verejne prístupných priestorov (hotely, prázdninové apartmány, administratívne budovy, a pod.) títo pracovníci sú povinný umiestniť na viditeľné miesto pri spotrebičoch oznámenie: \"Nezakrývajte pec a nezabraňujte prúdenie vzduchu\".

\"\"
Akumulační kamna ECODYNAMIC Akumulační kamna ECOSTATIC
\"\" \"\"

Pri použití podpier je váha pecí prenesená na podlahu iba v štyroch bodoch – toto riešenie teda nie je vhodné pre mäkké podlahové krytiny – PVC, koberce – alebo pre koberce s dlhými vlasmi, kde hrozí reálne nebezpečenstvo, že nebude dodržaná minimálna vzdialenosť medzi spodnú hranu pecí a kobercom.
Pri dynamických akumulačných pecí sú výduchové mriežky teplého vzduchu umiestnené v podlahe, čo môže mať negatívny vplyv na svetlé podlahové krytiny, hlavne na koberce – preto v týchto prípadoch doporučujeme použiť podložku pod pec.

Uvedenie do prevádzky
Akumulačné pece nevyžadujú pri prvom uvedení do prevádzky tzv. nábehový režim (pozvoľné počiatočné zahrievanie), ako napríklad akumulačné podlahové vykurovanie. Po zostavení a pripojení odborným pracovníkom je ale nevyhnutné, aby on alebo iná oprávnená osoba vykonala nasledujúce testy: 

 • Skúšku elektroizolačného odporu pri minimálnom napätí 500 V
 • Overenie funkčnosti pecí uvedením do skúšobnej prevádzky
 • Overenie zapojeného príkonu – napr. zmeraním hodnoty pretekajúceho prúdu

Následne môžu byť akumulačné pece predané užívateľovi – pri predávaní by mal odborný pracovník predať užívateľovi všetku dokumentáciu a návod a zoznámiť ho s obsluhou a prevádzkovými parametrami spotrebiču a spôsobom regulácie. 

 

<<< späť

 

 

Akumulačné kachle - prehľad a použitie

<<< späť

Dynamická akumulačná pec ECODYNAMIC VFMi

\"AkumulačnéSvojou konštrukciou sú pece ECODYNAMMIC VFMi určené prednostne k použitie ako hlavný zdroj vykurovania, prevádzkovaný v osemhodinovej akumulačnej sadzbe. Pece sú vybavené akumulačným jadrom z magnezitových tehiel(MgO) a izolačným plášťom kombinujúci kvalitné izolácieVERMIKULIT a MICROTHERM. Táto kombinácia izolácii výrzane zvyšuje tepelný odpor a bráni tak samovoľnému vybíjaniu pecí. Výdaj tepla je zaistený tichým radiálnym ventilátorom, preto sú priechody v magnezitových tehlách vykonané tak, aby nedochádzalo k samotížnej cirkulaci vzduchu a tým nežiadúcemu vychladzovaniu jadra. Regulácia je vykonaná ako na strane nabíjania pecí – peci sú vybavené termostatom, ktorý možno obmedziť maximálnu teplotu jadra pri akumulácii tepla – tak na strane vykuravania – k pecí možno pripojiť priestorový termostat (nie je súčasťou), ktorý podľa nastaveného programu a teploty ovláda chod vstavaného ventilátoru (viz. Kapitola Regulácia). Na Objednávku je možné doať k peciam ako príslušenstvo prídavné vykurovanie – vykruovaciu tyč s výkonom od 500W až do 2000 W – ktoré umožňuje v prípade nutnosti prevádzkovať pec aj v priamovykruovacou režime – viac v kapitole Princíp vykurovania. Akumulačné pece sú štandardne dodávané rozložené na palete – akumulačné tehli, plášť a vykurovacie tesesá zlásť.
Dynamická akumulačná pec ECODYNAMIC - VFMi            
* Prídavné vykurovanie nie je súčasťou štandardnej výbavy
Typ
 
Príkon
(kW)
Napätie
(V)
Rozmery
(mm)
Max. kapacita
(kWh)
Prídavné vykurovanie *
(kW)
Hmotnosť
(kg)
WFMi 20 2,0 továrenské nastavenie 400-3N~ 50 Hz
možnosť zmeny kvalif. os. na 230V~ 50 Hz
626 x 672 x 250 16 0,5 98
WFMi 30 3,0 776 x 672 x 250 24 0,5 / 0,7 137
WFMi 40 4,0 926 x 672 x 250 32 0,7 / 1,1 176
WFMi 50 5,0 1076 x 672 x 250 40 1,1 / 1,5 / 2,0 215
WFMi 60 6,0 1226 x 672 x 250 48 1,1 / 1,5 / 2,0 254
WFMi 70 7,0 1376 x 672 x 250 56 1,1 / 1,5 / 2,0 293
Statická akumulační kamna ECOSTATIC WMX
\"AkumulačnéStatické akumulačné pece ECOSTATIC nemajú ventilátor, preto je pri použití v akumulačnej sadzbe nie je možné ovládať programovateľným termostatom, teda meniť teplotu v miestnosti bez zásahu obsluhy. Pece (s výnimkou WMX 706)obsahujú dva elektromechanické regulátory – jedným možno obmedziť teplotu, na ktorú sa nahreje akumulačné jadro (obmedziť nabitie), druhý podľa teploty prostredia ovláda mechanické klapky, ktoré regulujú prúdenie vzduchu cez akumulačné jadro a udržujú teplotu miestnosti na nastavenú konštantnú teplotu. Pretože prevádzku pecí nemožnono programovať, sú vhodné predovšetkým do objektov s nižšími nárokmi na presnoť regulácie. Statická pec možno prevádkovať aj v priamovykurovacom ežime ako konvektor – viac v kapitole Regulácie akumulačných pecí. Také pece ECOSTATIC sú dodávané na palete rozložené – akumulačné tehli, plášť a vykurovacie telesá zvlášť.
Statická akumulačná pec ECOSTATIC - WMX            
* bez ovládacích prvkov
Typ
 
Príkon
(kW)
Napätie
(V)
Rozmery
(mm)
Max. kapacita
(kWh)
Hmotnosť
(kg)
WMX 706 * 0,85 230 V~
50 Hz
  332 x 700 x 183 6 41
WMX 712   1,70   560 x 700 x 183 12 77
WMX 718   2,55   788 x 700 x 183 18 110
WMX 724   3,40 1016 x 700 x 183 24 145
Poznámka: Rada ECOSTATIC obsahuje pece WMX 706 (Baby Heater) s výkonom 850W. Táto pec je bez ovládacích prvkov, nemajú prieduchy a celý výkon je vydávaný cez plášť pecí. Pece tak majú vyššie IP krytie (IP 22) než ostatné typy a sú preto ideálne napríklad pre kúpeľne, kde môžu byť umiestnené v zóne 3. Vzhľadom k malému vykurovaciemu príkonu sú pece vhodné tak pre toalety, predsiene, kuchyne a iné malé miestnosti.

 <<< späť

Akumulačné kachle - náhradné diely

<<< späť

Náhradné diely pre akumulačné pece

 

Súbory sú vo formáte PDF alebo Microsoft Office. Pre ich pozeranie potrebujete Acrobat Reader verziu 4 alebo novšiu, po prípade prehliadač formátov MS Office. Pokiaľ ich vo svojom počítači nemáte, môžete si ich ZDARMA stiahnuť zo stránok firmy Adobe alebo Microsoft.
Statické a dynamické akumulačné pece
Zoznam náhradných dielov pre statickú akumulačnú pec WMX 0,2 MB \"stiahnuť
Zoznam náhradných dielov pre dynamickú akumulačnú pec VFMi 0,1 MB \"stiahnuť

 

<<< späť

Referenčné listy ECOFLOOR

<<<Späť

Plavidlo/Slovensko Heliport nemocnice/Polsko Turecká lázeň/Turecko
Tělocvična/Česká republika Chráněná kulturní památka/Česká republika Památkově chráněné obytné domy/Česká republika
Obytný dům/Teherán Apartmány súkromných vlastníkov/Slovenská republika Administrativní budova/Teherán
Obytný dům/Teherán Obytný dům/Teherán Zlatá ulička/Praha
Mešita/Istanbul-Turecko Showroom/Turecko Rodinný dům/Portugalsko
Obytný dům/Teherán Administrativní budova/Irán Fotbalový stadion/Turecko
Apartmán/Makedonie Mešita/Irán Obytný dům/Teherán
dům-chata/Rusko Apartmány/Irsko Administrativní budova/Teherán
Obytný dům/Teherán Privátní rezidence/Irsko Dům/Irán
Administrativní budova/Irán Autosalón & Workshop/Irsko Tilestyle showroom/U.K.
Rodinný dům/Polsko Příjezdové cesty/Polsko Obytný komplex/Teherán
Obytný komplex/Teherán TOYOTA Centrála, Administrativní budova/Polsko Příjezdové cesty/Polsko
Jachtařský klub/Argentina Rodinné domy/Portugalsko Mateřská škola/Portugalsko
Apartmány/Portugalsko Rampa pro garáže/Slovinsko Terasy obytné budovy/Slovinsko
Obytné domy v Ankaře/Turecko Vila/Turecko Příjezdové rampy/Turecko
Administrativní budova, hotel, apartmány/Urugvay Hotel/Urugvay Hotel/Urugvay
Hotel/Norsko Kostel/Itálie
Hotel/Česká republika
Administrativní budova/Iran
kanadský srub/Česká republika
rodinný dům/Česká republika

<<<Späť

Rodinné domy

<<<Späť

Rodinný dom v Žiline

Dom sa nachádza v zástavbe rodiných domov v Žiline. Jedná sa o jednopodlažný nepodpivničený dom. Riešenie objektu bolo prispôsobené estetickým a dispozičným požiadavkám investora. Zastavaná plocha objektu je 218,72 m². Vykurovanie v dome je zabezpečené kombináciou elektrických vykurovacích systémov Fenix Slovensko.

 

Rodinný dom v Žiline

 

Nízkoenergetický rodinný dom - Nitrianske Hrnčiarovce

Rodinný dom je postavený v obci Nitrianske Hrnčiarovce, je to prototypové riešenie ekonomickej a ekologickej výstavby nízko-energetických domov s prihliadnutím na požiadavky územia. Jedná sa o poschodový nepodpivničený rodinný dom so šikmou strechou.

Nízkoenergetický rodinný dom

 

Rodinný dom – Malachovské skalky, Banská Bystrica

Dom sa nachádza v Banskej Bystrici obytná časť Pršianská terasa v nadmorskej výške 447m n.m. Jedná sa o jednopodlažný dom nepodpivničený so sedlovou strechou. Riešenie objektu bolo prispôsobené estetickým a dispozičným požiadavkám investora. Zastavaná plocha objektu je 279,90 m² a úžitková plocha 219,00 m². Vykurovanie v dome je zabezpečené kombináciou podlahového vykurovania Ecoofloor a stropného vykurovania fóliami Ecofilm.  > > >

Nízkoenergetický dom v Nedožery-Brezany

Aktualizovaná verzia 11/2012

Nízkoenergetický rodinný dom sa nachádza v obci Nedožery – Brezany okr. Prievidza. Dom je obývaný štvorčlennou rodinou, dostavaný a uvedený do prevádzky bol 01.12.2007. Ide o štandartne riešený moderný rodinný dom od spoločnosti DEK, Martin , typ SO 01, ktorý splňa kritéria pre zaradenie domu do skupiny NED.  > > >

Rodinný dom - Pršianská terasa, Banská Bystrica

Rodinný dom je postavený v Banskej Bystrici obytná časť Pršianská terasa. Jedná sa o stredne veľký dvojpodlažný dom bez podpivničenia a je typového riešenia DECENTe s pristavovanou garážou. Prízemie tvorí dennú časť domu a celková zastavaná plocha domu je 106,8 m² a užitkovej plochy 151,0m². Vykurovanie v dome je zabezpečené kombináciou podlahového vykurovania Ecoofloor a stropného vykurovania fóliami Ecofilm.  > > >

Vzorový rodinný dom v Ostrave s elektrickým podlahovým vykurovaním

Ďalšiu referenčnou stavbou spoločnosti Fenix, v ktorej je inštalované elektrické podlahové kúrenie, je rodinný dom na Krmelínskej ulici v Ostrave- Nové Belé. Dom patrí spoločnosti Altabix s.r.o., ktorá svojím zákazníkom navrhne a realizuje rodinný dom na kľúč z tehlového systému PORTHERM. Popisovaný objekt je jedným z typových riešený a spoločnosti Altabix s.r.o. je sprístupnený verejnosti ako vzorový dom.  > > >


<<<Späť

Priemyselné objekty

<<<Späť

Mliečne farmy v Jezdkoviciach a Větřkoviciach

Vysokoteplotné panely Ecosun S (SB) sú určené predovšetkým na vykurovanie priemyselných prevádzok, svoje uplatnenie však nájdu aj v poľnohospodárstve. Viac než 10-ročnú skúsenosť s projektovaním týchto objektov má spoločnosť FARMTEC a.s. a prax ukázala, že sálavé systémy sú na ich vykurovanie vzhľadom na charakteristiku prevádzky najvhodnejšie. Jednou z posledných aplikácií sú mliečne farmy v Jezdkoviciach a Větřkoviciach - obe blízko Opavy v Moravskosliezskom kraji. >>>

Continental (SIEMENS) Frenštát p/R – temperovanie skladov panelmi Ecosun

Výrobní závod koncernu Continental ve Frenštátě pod Radhoštěm (do července 2007 Siemens Automobilové systémy s.r.o.), se zabývá výrobou elektroniky a řídících systémů především >>>

EUROPAP s.r.o. Plzeň – vykurovanie VT panelmi Ecosun

Spoločnosť EUROPAP s.r.o. bola založená v roku 1992 ako veľkoobchod s papierom. Od roku 1994 začala rozvíjať aj oblasť spracovania papiera a v roku 1996 sa inštaláciou moderného technologického vybavenia stalo spracovanie papiera hlavnou činnosťou firmy. >>>

výroba výroba

KIEKERT-CS s.r.o. - vykurovanie VT panelmi Ecosun

Spoločnosť Kiekert-SK s.r.o. v Přelouči sa zaoberá výrobou elektrických zámkov pre automobilový priemysel. Už v roku 1995, kedy bola vykonávaná rekonštrukcia pôvodného objektu, bolo rozhodnuté o vykurovaní elektrickými vysokoteplotnými sálavými panelmi ECOSUN.

V roku 2006-2007 bola v areáli spoločnosti Kiekert-SK v rámci ďalšieho rozšírenia výroby postavená úplne nová výrobná hala. >>>

<<<Späť

 

 

Polyfunkčné objekty

Mahavisnu Home - Košice

Názov objektu: Mahavisnu Home. Využitie objektu: Administratívno prevádzková a obchodná budova.Umiestenie: Košice / Slovenská republika. Aplikácia elektrického vykurovania: panely GR. >>>

Ortotech s.r.o.

Poskytuje komplexné služby v oblasti ortopédie, protetiky, rehabilitácie, výroby individuálnych ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok. Majitelia firmy sa rozhodli z dôvodu modernizácie ale hlavne využitia vlastnej technológie výroby zdravotníckych pomôcok pri rekonštrucii pre elektrické vykurovanie.  > > >


Matejov dom

Matejov dom bol postavený v roku 1479 vo vnútri Mestského hradu a bol včlenený do Baníckej bašty. Je to vysoká štvorposchodová stavba postavená v tesnej blízkosti slovenského kostola. Miestnosti sú zväčša plochostropé, na prízemí a prvom poschodí majú niektoré miestnosti valenú klenbu.  > > >

Matejov dom

"Červený kostol" v Brne

Princíp vykurovania: Princíp vykurovania: Vysokoteplotné a nízkoteplotné panely ECOSUN pracujú na princípe infračerveného sálavého vykurovania. Teplo v podobe infračerveného žiarenia neohrieva
vzduch, ale voľne ním prechádza a ohrieva až povrch predmetov, na ktoré dopadá.  > > >

Vyhrievanie podlahy pred kostolným oltárom

Na prelome roku 2013/2014 dodávala spoločnosť FENIX sálavé vykurovacie panely ECOSUN pre vyhrievanie kostolných lavíc v kostole Sv Gothard v Bouzove. Počas testovacej prevádzky vyjadril zástupca investora - Rímskokatolíckej farnosti Bouzov - poľutovanie, že nemožno podobným spôsobom zlepšiť podmienky pre pastora, stojaceho počas bohoslužby pri oltári na veľmi studenej podlahe. Vysvetlil, že nejde len o značný diskomfort, ale aj o negatívny vplyv na ľudské zdravie, ktoré so sebou dlhodobý pobyt na doslova "ľadovej" podlahe nesie. >>>
Topná rohož S-MAT chrání před velmi chladnou podlahou a výrazně tak zvyšuje komfort uživatele


 

 

Rodinný dom v žiline

<<<Späť

Dom sa nachádza v zástavbe rodiných domov v Žiline. Jedná sa o jednopodlažný nepodpivničený dom. Riešenie objektu bolo prispôsobené estetickým a dispozičným požiadavkám investora. Zastavaná plocha objektu je 218,72 m². Vykurovanie v dome je zabezpečené kombináciou elektrických vykurovacích systémov Fenix Slovensko.

Rodinný dom v Žiline

Popis objektu
Rodinný dom je navrhnutý ako samostatne stojaca stavba v zmysle STN 73 4301 a STN 73 4305. Objekt je prízemný, nepodpivničený, s piatimi miestnosťami. Obvodová konštrukcia je s Porotherm systému, tehla 250mm a EPS 200mm, výplňové konštrukcie sú riešene drevenými oknami s trojsklom. Dispozičné riešenie objektu pozostáva z obývacej haly s kuchyňou a výstupom na terasu, spálňa s kúpeľňou, dvoch detských izieb, hosťovskou izbou, chodbou s WC a samostatnou kúpelňou.

Údaje objektu
Obytné miestnosti 5
Zastavaná plocha 218,72
Obytná plocha 137,90
Vykurovacia sadzba DD5 - VT 0,1663 €/kWh
Vykurovacia sadzba DD5 - NT 0,0763 €/kWh
Inštalováný výkon 9 900 W

Vykurovanie
Vykurovanie je realizované kombináciou viacerých systémov, dvoch podlahových produktov a to vykurovacími fóliami Ecofilm F s použitím pod laminátové parkety (obývačka, kuchyňa, chodba) a podlahovými vykurovacími rohožami Ecofloor v miestnostiach s dlažbou (kúpelňa, WC). V izbách boli použité elektrické sálavé konvektory Aixiance a v kúpeľniach je systém doplnený vykurovacími rebríkmi.

1 – Nášľapná vrstva (keramická dlažba)
2 – Flexibilný lepiaci tmel
3 – Vykurovacia rohož ECOFLOOR
4 – Podlahová (limitačná) sonda
5 – Nosná betónová doska
6 – Oceľová výstuž (tzv. Kari sieť)
7 – Tepelná izolácia
8 – Podklad (betónová doska)
1 – Trojvrstvová drevená alebo laminátová plávajúca podlaha
2 – Podlahová limitačná sonda v drážke
3 – Krycia PE fólia hrúbka 0,25 mm
4 – Podlahová vykurovacia fólia ECOFILM
5 – Izolačná podložka z extrudovaného polystyrénu
6 – Podklad – betón, anhydrit, pôvodná podlaha, apod.

Investičné náklady
Celý systém bol dodaný v cenníkovej cene za 2.344 € vrátane DPH. V tejto cene je zahrnutá dodávka vykurovacích systémov Ecofilm, Ecofloor, Ecoflex s digitálnymi termostatmi.

Prevádzkové náklady
Vstupujúca energia do domu je elektrická energia so zásobníkovým ohrevom vody. V dome je zabudovaná rekuperačná jednotka. Dom v súčasnosti užívajú 4 osoby (2+2). Ako v každej modernej domácnosti sa nachádzajú počítače, spotrebiče denného použitia. Sledované obdobie spotreby (kWh) charakterizuje celoročnú prevádzku v lokalite Žilinského kraja. Zimné obdobie v tejto lokalite je teplotne zaradené v pásme -15°C.

História dodávky elektriny z fakturácie
ObdobieSpotreba
NT (kWh)VT (kWh)
19.11.2010 – 20.11.2011 1 132 13 836
17.11.2009 – 18.11.2010 1 105 15 357
15.11.2008 – 16.11.2009 1 081 14 909
13.11.2007 – 14.11.2008 966 14 909

 

Objekt z pohľadu Energetického certifikátu a reálnej spotreby energie
Podlahová plocha
Ročná spotreba energie
kWh
Merná spotreba energie
kWh/(m²*rok)
Energetická trieda
Celkom
€ s DPH
218 2010/2011 14 968 68,66 B 1 924,05
2009/2010 16 462 75,86 B 1 853,07
2008/2009 15 990 73,68 B 1 731,33
2007/2008 15 791 72,76 B 1 616,21

Podľa spotreby v tabuľke vyššie môžeme konštatovať, že objekt s použitím elektrických vykurovacích systémov Fenix a ich správnou kombináciou, už od začiatku prevádzky vykurovania splnil požiadavky spotreby energie pre nízko-energetický dom kategórie "B". Objekt svojou bezúdržbovou prevádzkou napĺňa očakávanie investorov z pohľadu nízkych investičných i prevádzkových nákladov a zabezpečuje vysoký komfort bývania.

<<<Späť

RAL
Princíp sálavého vykurovania

<<< späť

 

Princíp sálavého vykurovania

U konvekčného vykurovania je vykurovacím telesom ohrievaný vzduch, ktorý následne zdieľa – predáva teplo pri prúdení po povrchu ohrievaného predmetu (steny, nábytok...). Z hľadiska pomeru odovzdávaného tepla je u tohto systému sálavá zložka minimálna. Pri sálavom vykurovaní je pomer obrátený – žiarenie ohrieva vzduch (voľne ním prechádza) a k zdieľaniu tepla dochádza predovšetkým sálaním. Žiarivý tok sa po dopade na predmety (steny, podlaha, nábytok) čiastočne odrazí (cca 15%), ale jeho väčšia časť (cca 85%) je pohlcovaná predmetmi, na ktoré dopadá. Tu dochádza k premene sálavej energie na energiu teplotnú – predmety sa zohrievajú. Vďaka zvýšenej teplote predmetov (oteplenie predmetov) proti teplote vzduchu, sa teplo následne odvádza konvenciou – od predmetu je vtedy ohrievaní vzduch. Tento princíp je tak isto označovaný ako infračervené vykurovanie.

 

Pomer zdieľania tepla panelov ECOSUN


Nízkoteplotný panel Ecosun
grafické znázornenie podielu sálavej a konvenčnej zložky vykurovacieho panelu ECOSUN
Vysoko teplotný panel ECOSUN grafické znázornenie podielu sálavej a konvenčnej zložky vykurovacieho panelu ECOSUN
Qsc Qsc - sálanie čelnou plochou Qpc Qpc - konvekcia prednej strany
Qpz Qpz - konvekcia na zadnej strane

Qsz Qsz - sálanie zadnou plochou

Konvekčné vykurovanie
Sálavé panely ECOSUN

Z vyššie popísaného princípu vyplývajú nasledujúce výhody tohto systému:

 • Z povrchu sálavého panelu je vyžarovaný tepelný tok, ktorého prevažná časť spektra leží v pásme vlnových dĺžok väčších ako 5 mikrometrov, a ktoré sú v značnej miere pohlcované povrchom ľudského tela. Vtedy dochádza k obdobnému princípu ohrevu ako u predmetov v izbe.
 • V prípade ohrevu predmetov a osôb sálavým tokom na 20 -22°C, je možné zaistiť tepelnú pohodu už pri teplotách vzduchu 18 – 19°C a dochádza tak k úspore energie minimálne o 18 - 24%.
 • V určitých aplikáciách sa dajú sálavé vykurovacie panely využiť k cielenému ohrievaniu prítomných osôb – veľké haly, dielne, predajné sklady, alebo lavice cirkevných objektov (kostoly) a oproti klasickému vykurovaniu týchto priestorov sa dá dosiahnuť viac ako 50% úspor nákladov na vykurovanie – tzv. zónové vykurovanie.
 • Je možné docieliť podstatne rovnomernejšie rozloženie teplôt v zvislom profile - rozdiel 1 – 2°C  - medzi podlahou a stropom (u konvekčného vykurovania je udávaný rozdiel 1°C na 30-50 cm výšky). V dôsledku zníženého prúdenia – vírený vzduch v miestnosti – je obmedzené aj vírenie prachových častíc a tým je tak isto znížené nebezpečenstvo prípadného vzniku rôznych ochorení – astma, zápaly slizníc a pod.
 • Vďaka zvýšenej teplote stien je zmenšená možnosť vzniku povrchových kondenzácií, vzdušná vlhkosť nie je výrazne znižovaná
 • Pre sálavý tok resp. pre žiarenie pri vlnových dĺžkach väčších ako 3µm, nie je sklo transparentné a nedochádza tak k stratám sálavého toku sklenenými výplňami
 • Sálavé vykurovacie panely ECOSUN nevyžadujú žiadnu údržbu

 

<<< späť

 

ECOFILM F – fólie pre podlahové vykurovanie

 

Topné folie ECOFILM pro podlahové vytápění Vykurovacie fólie Ecofilm F sú určené ako podlahové vykurovanie do suchých konštrukcií - pod plávajúce podlahy alebo s použitím doplnkových podložiek HEAT-PAK pod PVC a koberce. Pretože teplota podlahy s podlahovým vykurovaním by nemala byť vyššia ako 27 ° C, vyrábajú sa podlahové fólie iba v takých výkonoch, ktoré pri dodržaní všetkých inštalačných podmienok túto teplotu nemôžu prekročiť - 80 W / m², 60 W / m² a pre veľmi dobre zateplené objekty (NED) vo výkone 40 W / m². Vykurovacie fólie sú ponúkané v šírke 600 a 1000 mm. Pretože priamo na vykurovaciu fóliu nemožno ďalšie vrstvy lepiť, nie je možné ju použiť napríklad pod dlažbu, pod koberce a PVC je možné ju inštalovať s použitím podložiek HEAT-PAK.
ECOFILM F - fólie pre podlahové vykurovanie detail výrobku podrobné informace
Minimálna hrúbka fólie (len 0,4 mm!) umožňuje inštaláciu fólie nielen na celej plohe podlahy, ale tiež iba v exponovaných miestach (napr. pod sedacou súpravou)
Typ
Príkon
plošný (W/m²)
Príkon
lineárny (W/m)
Napätie
(V)
Celková
šírka (mm)
Aktívna
šírka (mm)
ECOFILM F 604/55 40 22 230 600 550
ECOFILM F 1004 39 1000 970
ECOFILM F 606/55 60 33 230 600 550
ECOFILM F 1006 58 1000 970
ECOFILM F 608/55 80 44 230 600 550
ECOFILM F 1008 78 1000 970
ECOFILM C – fólia pre stropné vykurovanie
Sálavé vytápění se stropními foliemi ECOFILM Stropné fólie Ecofilm C sú určené do sadrokartónových konštrukcií (SDK) ako stropné sálavé vykurovanie. Fólie prehrievajú sádrokartónové stropné dosky, ktoré sa potom správajú ako sálavé panely. Ide o rovnaký princíp, ako u panelov ECOSUN, systém ale pracuje s menej ako polovičnými teplotami, rozloženými do väčšej plochy. Sálanie je menej intenzívne, miestnosť je lepšie pokrytá, a preto je tento systém komfortnejší. Pretože pri stropnej konštrukcii na rozdiel od podlahy nie je na škodu vyššia teplota podhľadu, vyrábajú sa fólie ECOFILM-C vo výkonoch 140 W / m² a 200 W / m². Šírka fólií je 500 a 400 mm, aby zodpovedala systémovému rastru SDK konštrukcií. Rovnako ako u podlahových fólií, i u stropných sú v ponuke fólie so zníženým príkonom 100 W / m², určené špeciálne pre nízkoenergetické (NED) a pasívne domy.
ECOFILM C - fólie pre stropné vykurovanie detail výrobku podrobné informace
Fólie su inštalované skryto na nosný raster stropnej konštrukcie pod sádrokartónové dosky.
Typ
Príkon
plošný (W/m²)
Príkon
lineárny (W/m)
Napätie
(V)
Celková
šírka (mm)
Aktívna
šírka (mm)
ECOFILM C 510 100 40 230 500 400
ECOFILM C 414 140 42 230 400 300
ECOFILM C 514 56 500 400
ECOFILM C 420 200 60 230 400 300
ECOFILM C 520 80 500 400

Ecofilm Set - sada pre svojpomocnú inštaláciu
ECOFILM Set – sada pro svépomocnou instalaci Pokládku fólií Ecofilm sa dá vykonať aj svojpomocne a to s použitím sád Ecofilm Set. Sada je pás vykurovacej fólie (v rôznych dĺžkach) opatrený pripojovacími vodičmi dlhými 5 m. Sadou možno pokryť celú podlahovú plochu, alebo len jej časť - napr. pred sedacou súpravou alebo kuchynskou linkou. Inštalácia je jednoduchá a nevyžaduje žiadny zásah do stavebnej konštrukcie podlahy. Podľa požadovanej veľkosti vyhrievanej plochy si zadovážite potrebný počet sád, položíte ich vedľa seba a pripojovacie vodiče vediete pozdĺž steny do inštalačnej krabice. So sadami Ecofilm Set odpadá prepojovanie fólií na stavbe, vyžadujúce použitie spojovacieho materiálu (konektorov, vodičov, izolácií) a špeciálneho náradia, nutného pri fóliách v metráži.

ECOFILM Set – sada pre svojpomocnú inštaláciu podlahového vykurovania detail výrobku podrobné informace

Po inštalácii vykurovacej fólie je možné ihneď vykonať pokládku laminátovej podlahy - nie je nutné čakať na zrenie betónového podkladu. Vďaka minimálnej hrúbke fólie (iba 0,4 mm) možno sady Ecofilm Set inštalovať tiež iba v niektorých častiach miestnosti (napr. pred sedaciu súpravu alebo kuchynskú linku).
Typ
Príkon
plošný (W/m²)
Príkon
celkový (W)
Napätie
(V)
Celková
šírka (mm)
Aktívna
šírka (mm)
Dĺžka
pásu (m)
Eset 60-1,5/50 60 50 230 600 550 1,5
Eset 60-2/66 66 2,0
Eset 60-2,5/83 83 2,5
Eset 60-3/99 99 3,0
Eset 60-4/132 132 4,0
Eset 60-5/165 165 5,0
Eset 60-6/198 198 6,0
Eset 60-8/264 264 8,0
Eset 60-10/330 330 10,0
Eset 80-1,5/66 80 66 230 600 550 1,5
Eset 80-2/88 88 2,0
Eset 80-2,5/110 110 2,5
Eset 80-3/132 132 3,0
Eset 80-4/176 176 4,0
Eset 80-5/220 220 5,0
Eset 80-6/264 264 6,0
Eset 80-8/352 352 8,0
Eset 80-10/440 440 10,0
Eset 80-1,5/117 80 117 230 1000 970 1,5
Eset 80-2/156 156 2,0
Eset 80-2,5/195 195 2,5
Eset 80-3/234 234 3,0
Eset 80-4/312 312 4,0
Eset 80-5/390 390 5,0
Eset 80-6/468 468 6,0
Eset 80-8/624 624 8,0
Eset 80-10/780 780 10,0
Referenčné články Ecofloor

<<<Späť

Nízkoenergetický dom v Hradci nad Moravicí

Nízkoenergetický rodinný dom sa nachádza v obci Hradec nad Moravicí v Moravskosliezskom kraji. Dom je obývaný trojčlennou rodinou, dostavaný a uvedený do prevádzky bol v polovici roka 2007. Jedná sa o typové riešenie Z4 z ponuky spoločnosti DK1 - rodinné domy tejto spoločnosti spĺňajú kritériá pre zaradenie do skupiny NED.


SportCentrum ZAPLETAL Kroměříž

Sportcentrum ZAPLETAL v Kroměříži je multifunkčné centrum, zamerané na športové a relaxačné aktivity. Nachádza sa tu Squashové ihrisko, Spinningové centrum, posilňovňa a cvičebná sála pre fitness, ale aj relaxačné solárium alebo infrasauna.

Sportcentrum ZAPLETAL


Nízkoenergetický dom v Rasoškách

Nízkoenergetický rodinný dom je situovaný do obce Rasošky v Královohradeckom kraji. Ide o prízemný objekt, u ktorého bola oproti typovému riešeniu mierne upravená dispozície a ktorý nie je podpivničený
- Priestor schodiska bol využitý pre WC - celkom 135m2 zastavanej a cca 120m2 úžitkovej (vykurovanej) plochy. Vykurovanie je zabezpečené kombináciou stropných fólií Ecofilm a podlahového vykurovania Ecofloor.


Rodinný dom v Zlíne

Jedná sa o murovaný tehlový dom, v ktorom sú dve samostatné bytové jednotky - tzv "Bátovský půldomek" - situovaný do historickej zástavby v Zlíne - časť Letná. Stavba prešla v roku 2005 stavebnými úpravami, súčasťou ktorých bola tiež rekonštrukcia systému vykurovania. Objekt je obývaný štvorčlennou rodinou.


Rodinný dom v Jeseníku

Stavba rodinného domu je umiestnená priamo v sídelnom meste spoločnosti FENIX Trading spol. s r.o. - V Jeseníku. Jedná sa o tzv. montovanú stavbu, v tomto prípade o typ SOLO Line 117 od spoločnosti RD Rýmařov s.r.o.


Sídlo fy DK1 v Kravařích – stavba kategórie NED s elektrickým vykurovaním

Spoločnosť DK1 z Kravař u Opavy je projekčnou a stavebnou firmou, ktorá sa okrem priemyselnej výstavby špecializuje aj na rodinné domy, ktoré sa svojimi parametrami radí do kategórie NED. U týchto objektov sa vďaka nízkym tepelným stratám najlepšie osvedčilo elektrické vykurovanie a to nielen z pohľadu obstarávacích nákladov, ale aj z hľadiska nákladov prevádzkových.

Sídlo společnosti – nízkoenergetický objekt


Pre porovnanie boli vybrané dva objekty - nízkoenergetické rodinné domy. Obidva objekty sú porovnateľné svojou veľkosťou, boli dodávané tzv. "na kľúč" jedným dodávateľom, obidva stoja v rovnakej lokalite - v blízkosti Opavy v Moravskosliezskom kraji - teda v rovnakých klimatických podmienkach, obidva sú v súčasnosti užívané trojčlennou rodinou. Prvý je kompletne vykurovaný elektrickým podlahovým vykurovaním, druhý má teplovodný systém s plynovým kotlom.

 

 

<<<Späť

 

 

Nízkoenergetický rodinný dom - Hradec nad Moravicí

<

Nízkoenergetický rodinný dom sa nachádza v obci Hradec nad Moravicí v Moravskosliezskom kraji. Dom je obývaný trojčlennú rodinou, dostavaný a uvedený do prevádzky bol v polovici roka 2007. Jedná sa o typové riešenie Z4 z ponuky spoločnosti DK1 - rodinné domy tejto spoločnosti plní kritériá pre zaradenie do skupiny NED.

Popis objektu

Ide o nepodpivničený rodinný dom so sedlovou strechou o zastavanej ploche 71,7 m2. Dve nadzemné podlažia potom poskytujú celkom 113,8 m2 úžitkovej (vykurovanej) plochy. V prízemí je kuchyňa s jedálňou, obývacia izba, kúpeľňa a tzv. technická miestnosť. V poschodí je potom spálňa, detská izba, pracovňa a druhá kúpeľňa. V celom prízemí je podlaha prevedená z keramickej dlažby, na poschodí je okrem kúpeľne (dlažba) vo všetkých miestnostiach položená PVC krytina.

 

Zastavaná plocha 71,7 m2
Úžitková (vykurovaná) plocha
113,8 m2
Vypočítaná teplená strata 5,4 kW
Hlavný istič
3 x 25
A
Domová sadzba
D45

Vykurovanie

S výnimkou technickej miestnosti na prízemí, kde je inštalovaný priamovykurovací konvektor ECOFLEX EL 500W, je vykurovanie celého objektu (1.NP aj 2.NP) zaistené výhradne podlahovým kúrením. Systém je vykonaný pomocou vykurovacích káblov Ecofloor položených na podlahovú izoláciu a zaliatych cca 5cm vrstvou anhydridu - jedná sa o tzv. poloakumulačný systém.

 

7 - nášlapná vrstva
(dlažba, PVC, koberec)
6 - trubka (husí krk)
s podlahovou sondou
5 - betónová akumulačná
vrstva 45-60mm
4 - vykurovací prvok ECOFLOOR
(rohož, vykurovací kábel)
3 - armovacia ocelová sieť
(KARI)
2 - tepelná izolácia 60-100mm
(min.25 kg/m3)
1 - podklad (betonová doska)

 

Kúpeľňa je pre doplnenie požadovaného výkonu vybavená vyhrievacím rebríkom, ktorý slúži zároveň ako sušiak uterákov.
Samotné podlahové vykurovanie prináša tiež vysoký užívateľský komfort - charakteristickým znakom je nielen príjemne prehriata podlaha, ale aj úplná absencia vykurovacích telies v interiéroch. Regulácia vykurovacieho systému je zaistená kombináciou analógových a digitálnych termostatov.


Interiér rodinného domu je doplnený krbovou pecou v obývacej izbe. Kachle slúžia nielen ako komfortný doplnok pre vytvorenie útulnej atmosféry, ale nemalou mierou sa podieľa aj na zníženie prevádzkových nákladov a plní súčasne funkciu záložného zdroja tepla pri prípadnom výpadku dodávky elektrickej energie.

Investičné náklady

Celý systém podlahového vykurovania bol dodaný za 77 900 CZK (2 846,91 EUR) vrátane DPH. V cene je nielen dodávka materiálu, ale aj kompletná pokládka systému a inštalácia regulácie.

Prevádzkové náklady

Pretože je v objekte prevádzkované elektrické vykurovanie, sú vo vyúčtovaní zahrnuté nielen náklady na vykurovanie, ale všetka spotreba elektrickej energie v domácnosti - teda všetky elektrospotrebiče, ohrev TUV, varenie i svietenie.

Užívatelia sa do rodinného domu nasťahovali v júni 2007, vyúčtovanie je však už od januára 2007 - je do neho premietnutá ako spotreba elektrickej energie pri dokončovacích prácach interiéru objektu, tak následne prevádzka stavebnej miešačky a zváracieho agregátu v druhej polovici roka 2007 (a aj v roku 2008 ), kedy boli užívateľom svojpomocne vykonávané terénne úpravy a oplotenie objektu.

Všetky tieto práce mali nemalý vplyv na spotrebu elektrickej energie, na druhú stranu sa v dome pomerne často používajú krbové kachle, takže spotreba energie v zásade zodpovedá bežnému stavu prevádzky.

 

Obdobie Spotreba v kWh CZK (EUR) vrátane DPH
NT VT
24.1.2007 - 21.1.2008 6 915,0 829,0 17 815 (651,06)
22.1.2008 - 12.1.2009 7 310,0 897,0 21 845 (798,34)

 

Vyúčtovanie 2007


Vyúčtovanie 2008 


Z teoretických výpočtov i praktických skúseností u sledovaných stavieb vychádza, že náklady na vykurovanie tvoria u nízkoenergetických domoch všeobecne len 50-60% celkovej spotreby, teda 3.800 - 4.500 KWh a 310,64 EUR - 376,42 EUR / rok.

Dodávateľ stavby
Ing. Daniel Kozel - DK1
Novodvorská 13, 747 21 Kravaře
tel/fax : 553 672 228, 553 672 220
email: dk1@dk1.cz ; www.dk1.cz

Celý dom bol dodaný tzv. "na kľúč" - realizáciu stavby vrátane spracovania projektovej dokumentácie vykonala spoločnosť DK1 z Kravař u Opavy. Za zmienku určite stojí, že užívateľ objektu vyjadril svoju spokojnosť s priebehom výstavby i s prístupom dodávateľa stavby k celej zákazke.

 

<

Nízkoenergetický rodinný dom - Rasošky ČR

<<Späť

Nízkoenergetický rodinný dom je situovaný do obce Rasošky v Královohradeckom kraji. Ide o prízemný objekt, pri ktorom bola proti typovému riešeniu mierne upravená dispozícia a ktorý nie je podpivničený.

Priestor schodiska bol využitý pre WC - celkom 135m2 zastavanej a cca 120m2 úžitkovej (vykurovanej) plochy. Vykurovanie je zabezpečené kombináciou stropných fólií Ecofilm a podlahového vykurovania Ecofloor.

Popis objektu

Jedná sa o rodinný dom z ponuky spoločnosti EKORD (www.ekord.cz), typ 122 s mierne upravenou dispozíciou. Rodinné domy tejto spoločnosti spĺňajú kritériá pre zaradenie do skupiny NED. Dom je užívaný trojčlennou rodinou.

 

Zastavaná plocha 135 m2
Vypočítaná teplená strata 8 kW
Príkon inštalovaného vykurovania 11,7 kW
- vykurovacie rohože ECOFLOOR 3 kW
- vykurovacie fólie ECOFILM C 8,7 kW
Hlavný domový istič 3 x 25 A
Domová sadzba D45

Vykurovací systém je pomerne predimenzovaný - čiastočne je to zapríčinené inštaláciou vykurovacích káblov Ecofloor pre komfortné prehriatie podlahy v exponovaných miestach a čiastočne je úmyselné, v rámci zvýšenia dynamiky nábehu vykurovacieho systému. Vďaka veľmi dobrej regulovateľnosti elektrických vykurovacích systémov však táto skutočnosť nemá vplyv na spotrebu elektrickej energie a nedochádza ani k nežiaducemu prekurovaniu miestností. Zvýšený príkon nemal vplyv ani na veľkosť domových ističov.

Vykurovanie

Hlavné vykurovanie je vykonané ako stropné s elektrickými vykurovacími fóliami Ecofilm C v sadrokartónovom podhľade. Tento systém vychádza z princípu infračerveného sálavého vykurovania, proti bežným sálavým panelom je však výkon rozložený do väčšej plochy pri nižšej povrchovej teplote stropu a preto je podstatne komfortnejší.

 

6 - strop - nosná konštrukcia podhľadu
5 - nosníky SDK konštrukcie
4 - tepelná izolácia - minerálna vlna
3 - vykurovacia fólia ECOFILM C
2 - parozábrana - Pe fólia
1 - podhľad - sádrokartónová doska

Pretože sa jedná o sálavý systém, je rozloženie teplôt úplne rovnomerné a medzi teplotou pri podlahe a pod stropom je rozdiel iba cca 1,5 ° C.

V miestnostiach s keramickou dlažbou je vykurovací systém doplnený elektrickým podlahovým vykurovaním Ecofloor (vykurovacie káble a rohože) - jedná sa najmä o vstupnú chodbu, WC a kúpeľňu. Tiež v kuchyni pri kuchynskej linke a v obývacej izbe pred sedacou súpravou sú vytvorené zóny s podlahovým vykurovaním pre komfortné vyhrievanie podlahy.

Systém vykurovania je doplnený krbom s teplovzdušnou krbovou vložkou, umiestneným v obývacej izbe. Krb plní predovšetkým funkciu komfortného doplnku pre dlhé zimné večery, v prípade neočakávaného výpadku dodávok elektrickej energie však môže slúžiť aj ako alternatívny zdroj tepla.

Investičné náklady

Celý systém bol dodaný a fakturovaný v dvoch etapách. Celkovo bolo účtované 117.634 CZK vrátane 5% DPH (54.493, - a 63.141, - CZK). V tejto cene je však zahrnutá aj dodávka a inštalácia domového rozvádzača v hodnote 30.140, - CZK. Samotný vykurovací systém - vykurovacie fólie Ecofilm, vykurovacie káble Ecofloor a regulácia - vrátane montáže tak vyšiel na 85.988, - CZK (3 142,49 EUR) vrátane 5% DPH.

Kópie faktúr 


Provádzkové náklady

Hneď na úvod je potrebné pripomenúť, že aby bola maximálne využitá vykurovacia sadzba poskytovaná na elektrické vykurovanie, sú aj všetky domáce spotrebiče elektrické. V prevádzkových nákladoch teda nie je započítané iba vykurovanie, ale aj ohrev vody, varenie, svietenie a vôbec náklady na prevádzku všetkých elektrospotrebičov v dome.

Objekt bol uvedený do prevádzky a používatelia sa do neho nasťahovali na jeseň roku 2005. "Stihli" tak nezvyčajne silnú zimu, s bohatou snehovou nádielkou, ktorá na prelome roku 2005/2006 panovala. Vykurovací systém bol preto hneď na začiatku podrobený dôkladnej skúške, pri ktorej preukázal, že je schopný bez problémov vyhriať jednotlivé miestnosti na požadované teploty. Definitívne tým bola ukončená polemika, či stropné vykurovanie skutočne bude alebo nebude schopné vykúriť dom aj za naozaj nepriaznivých klimatických podmienok.

 

Období Spotreba v kWh CZK (EUR) vrátane DPH
NT VT
Kurz 27,363 CZK / € (03/2014)
4.11.2005 - 20.4.2006 7 885,5 108,0 14 028 (512,66)
21.4.2006 - 12.4.2007 5 973,0 304,0 14 120 (516,03)
13.4.2007 - 16.4.2008 6 985,0 343,0 17 913 (654,64)
17.4.2008 - 16.4.2009 5 352,0 327,0 17 001 (621,31)
17.4.2009 - 21.4.2010 8 426,0 395,0 24 936 (911,30)
22.4.2010 - 19.4.2011 7 323,0 434,1 22 807 (833,5)
20.4.2011 - 19.4.2012 7 583,0 454,0 24 815 (906,88)
20.4.2012 - 17.4.2013 8 766,0 505,0 29 522 (1 078,90)
Rodinný dom - Zlín ČR

Popis objektu: Jedná sa o murovaný tehlový dom, v ktorom sú dve samostatné bytové jednotky - tzv. "Bátovský půldomek" - situovaný do historickej zástavby v Zlíne - časť Letná.

Stavba prešla v roku 2005 stavebnými úpravami, súčasťou ktorých bola tiež rekonštrukcia systému vykurovania. Objekt je obývaný štvorčlennou rodinou.

Technické parametre

Jedná sa o nepodpivničený dom s dvoma NP (nadzemné podlažie). Pôvodná stavba mala obvodové murivo z plných pálených tehál s hrúbkou len 30cm. Preto bol plášť budovy v rámci rekonštrukcie dodatočne tepelne izolovaný polystyrénovými doskami tl.8cm. Okná sú nové - plastové zdvojené. V 1.NP je vstup so zádverím, chodba, kuchyňa, obývacia izba, spálňa, kúpeľňa a WC, v 2.NP sú potom dve detské izby a terasa. Celková obytná plocha (bez terasy) je 97,4 m2.

Pôdorys objektu

 

Návrh príkonu vykurovacieho systému bol vykonaný na základe odborného odhadu, bez výpočtu tepelných strát. Celkový príkon bol stanovený na 7,5 kW, čo pri ploche 97,4 m2 zodpovedá 77 W/m2 = ca 30,8 W/m3 pri priemernej svetlej výške 2,5 m.

Vykurovanie objektu

Vykurovanie domu je plne pokryté veľkoplošným elektrickým vykurovaním - podlahovým a stropným. Investor mal určité obavy, že veľkoplošné systémy objekt nevyhreje a preto si pri inštalácii pripravil rezervné vývody pre prípadné dodatočné pripojenie priamovýhrevných konvektorov. Po dvoch vykurovacích sezónach sa však ukázalo, že tieto obavy boli zbytočné a vývody pre konvektory zostali nevyužité.

 

Obytná plocha
97,4 m2
Príkon inštalovaného vykurovania
7,5 kW
- vykurovacie rohože ECOFLOOR 2,4 kW
- vykurovacie fólie ECOFILM – podlaha 1,1 kW
- vykurovacie fólie ECOFILM – strop 4,0 kW
Hlavný domový istič
3 x 25 A
Domovná sadzba
D45

 

V prízemí je vo všetkých miestnostiach s keramickou dlažbou vykonané podlahové vykurovanie pomocou vykurovacích káblových okruhov.


 

V kuchyni, na chodbe a na WC je iba podlahové vykurovanie, kúpeľňa je pre možnosť sušenia uterákov doplnená elektrickým vykurovacím rebríkom. V obývacej izbe je pod laminátovou plávajúcou podlahou inštalovaná vykurovacia fólia Ecofilm F s príkonom 80 W/m2.

Z celkovej plochy obývacej izby 17,12 m2 je vykurovacia fólia inštalovaná na 15 m2, teda v podstate pod celou podlahou. Bohužiaľ ale ca 5 m2 vykurovacej plochy je zakryté nábytkom a pretože sa na prízemí jedná o najviac ochladzovanú miestnosť - dve steny sú obvodové, v oboch sú veľké okná, nad stropnou konštrukciou je vonkajšia terasa - je pri vonkajších teplotách pod -10 ° C problém miestnosť vyhriať na vyššiu teplotu ako ca 20 ° C. Tento problém je najviac citeľný vo večerných hodinách, kedy už je aktivita obyvateľov domu minimálna. Ideálne by bolo doplniť chýbajúci príkon napr. stropným vykurovaním, v tomto konkrétnom prípade ale zvolil užívateľ inštaláciu krbových kachlí. Kachle v prípade potreby dotvoria potrebný tepelný komfort a súčasne navodia príjemnú atmosféru.

V spálni na prízemí a v oboch detských izbách vo 2.NP sú potom inštalované vykurovacie fólie Ecofilm C v stropnej sádrokartónovej konštrukcii ako stropné vykurovanie.

 

Počas projektovania stavebných úprav aj počas realizácie bol investor odhováraný od realizácie stropného vykurovania a boli vyjadrované pochybnosti o funkčnosti tohto systému ako zo strany projektanta tak aj od ďalších zainteresovaných osôb. Vo výsledku je užívateľ s týmto systémom úplne spokojný a hoci sú obe detské izby vzhľadom k svojmu umiestneniu najochlazovanejšími miestnosťami v objekte vôbec, stropné fólie ich vyhrejú úplne bez problémov.

Systém stropného vykurovania je stále zabúdanou oblasťou, hoci má proti podlahovému vykurovaniu svoje charakteristické výhody - možno u neho inštalovať vyšší príkon (140-200 W/m2) než do podlahy (60-100 W/m2), pretože pri strope nie je na obtiaž jeho vyššia teplota (cca 45 ° C), ktorá by pri podlahe bola neakceptovateľná. Tiež je proti podlahe k dispozícii väčšia účinná vykurovacia plocha, pretože na strop sa obvykle neumiestňuje nábytok. Stropné vykurovanie je preto vhodnou voľbou pre miestnosti, u ktorých je problém pokryť tepelné straty podlahovým vykurovaním - tu v tomto objekte to mala byť práve obývacia izba na prízemí.

 


 

 

6) Stropná konštrukcia
5) nosníky SDK konštrukcie
4) Izolacia z minerálnej vlny
3) ECOFILM C vykuriovacia fólia
2) Ochranná PE fólia
1) SDK sádrokartonový podhľad

 

 

 

 

 

Regulácia

Celý systém je regulovaný lokálne, tzn. že v každej miestnosti je inštalovaný samostatný termostat. Tento systém poskytuje nižší užívateľský komfort než regulácia centrálne, ale vzhľadom k veľkosti objektu vychádzal predsa len lacnejšie.

Investičné náklady vykurovacieho systému

Jedným z hlavných dôvodov, ktoré viedli investora k výberu elektrického vykurovacieho systému, bola v porovnaní s inými systémami jeho veľmi nízka obstarávacia cena. Keď sa zvážila jeho výborná regulovateľnosť a vďaka nízkemu tarifu platnému aj pre ostatné spotrebiče plne porovnateľné prevádzkové náklady, bolo rozhodnutie ľahké.

 

ECOFLOOR Systém
vykurovacie okruhy PSV a P1P
2.564 Kč
ECOFILM Systém
vykurovacie fólie podlahové aj stropné vrátane príslušenstva a vyrovnávacej izolácie CLIMAPOR pod plávajúcu podlahu v obývacej izbe
24.245 Kč
Regulácia
7 x digitalny programovateľný termostat
(4xNTC HC 10, 3 x M/Z B)
7.400 Kč
Celkovo (bez DPH) 34.209 Kč

 

Prevádzkové náklady

Vo vyúčtovaní za rok 2006 bolo za elektrickú energiu fakturované celkom 23.700, - Kč. V tejto čiastke je všetka spotreba energie pre domácnosť, teda nielen pre vykurovanie, ale aj ohrev TÚV, varenie, svietenie a vôbec prevádzku všetkých elektrospotrebičov v domácnosti. V nasledujúcej tabuľke je pre zaujímavosť uvedená spotreba, ktorú užívateľ evidoval za mesiace 11/2006 - 04/2007.

 

Měsíc VT
[kWhod]
NT
[kWhod]
Spotreba energie
vo VT
VT
[Kč]
NT
[Kč]
spotreba za 11/06 31 1 062 2,8 % 66,20 1 964,70
spotreba za 12/06 30 1 275 2,3 % 64,10 2 358,80
spotreba za 01/07 35 1 158 2,9 % 74,70 2 142,30
spotreba za 02/07 25 1 048 2,3 % 53,40 1 938,80
spotreba za 03/07 28 1 036 2,6 % 59,80 1 916,60
spotreba za 04/07 21 623 3,3 % 44,80 1 152,60
Total 170 6 202 2,7 % 363,00 11 473,80

 

Z uvedenej tabuľky je vidieť, že vo vysokej tarife (VT) sa priemerne spotrebuje len 2,7% energie a že ročná platba za energiu bude opäť cca 20-25 tis CZK.

Ročné vyúčtovanie:

Obdobie Spotreba v kWh CZK vrátane DPH
NT VT
24.3.2007 - 1.4.2008 10 407,0 317,0 23 822
2.4.2008 - 1.4.2009 9 718,0 392,0 27 307
2.4.2009 - 15.3.2010 9 080,0 723,0 29 424
16.3.2010 - 4.3.2011 9 493,0 746,0 29 561
Kurz 24,98 CZK / € (04/2008)

 

Rodinný dom - Jeseník ČR

 

Popis objektu: stavba rodinného domu je umiestnená priamo v sídelnom meste spoločnosti FENIX Trading spol. s r.o. - V Jeseníku. Jedná sa o tzv. montovanú stavbu, v tomto prípade o typ SOLO Line 117 od spoločnosti RD Rýmařov s.r.o.

Jedným z charakteristických rysov montovaných stavieb je rýchlosť výstavby. Stavba tohto konkrétneho domu bola zahájená dňa 19.7.2007 (na pripravenú základovú dosku), počas neuveriteľných dvoch dní bola hotová hrubá stavba a 27.7.2007, po jednoduchom jednom týždni od začatia stavby, bola hotová aj fasáda objektu.

Vykurovanie objektu

Vykurovanie domu je plne pokryté elektrickým priamovýhrevným systémom. Celé prízemie je riešené podlahovým vykurovaním. V miestnostiach s keramickou dlažbou sú vykurovacie rohože Ecofloor v lepiacom tmele priamo pod dlažbou.

K inštalácii boli použité tzv. atypické rohože - tj. rohože vyrobené spoločnosťou Fenix ??presne na tvar jednotlivých miestností. Atypické rohože sú o cca 20% drahšie ako typové, táto vyššia investícia sa však niekoľkonásobne vráti v podstatne ľahšej a rýchlejšej - a teda aj lacnejšej - inštalácii.

V obývacej izbe je laminátová plávajúca podlaha, preto tu boli volené vykurovacie fólie Ecofilm. Veľkou výhodou fólií je, že sú umiestnené bezprostredne pod laminátovou podlahou, preto systém pružne reaguje na zmeny teplôt - či už je zmena vyžadovaná užívateľom, alebo iným vplyvom - napr. oslnením místosti.

Ďalšou nezanedbateľnou výhodou - obzvlášť u montovaných stavieb - je, že fólie sa pokladajú tzv. suchým procesom, teda bez akéhokoľvek betónovania alebo tmelenia. Pokládka je tak výrazne rýchlejšia a jednoduchšia, súčasne je možné v podstate okamžite položiť laminátovú podlahu a systém uviesť do prevádzky.

 

 V druhom podlaží sú ako krytina položené koberce, preto sa investor rozhodol použiť na vykurovanie miestností priamovýhrevné konvektory. Podlahové vykurovanie v kúpeľniach je doplnené vykurovacími rebríkmi, ktoré zlepšujú dynamiku nábehu teplôt a plnia aj praktickú funkciu sušiaku uterákov a osušiek.

Regulácia

Celé vykurovanie je riadené centrálnou reguláciou BMR. Táto regulácia umožňuje podľa nastaveného programu udržiavať v miestnostiach požadovanú teplotu. Pritom je možné pre každú miestnosť nastaviť iné teploty a časy, v ktorých má ku zmenám teplôt dochádzať.

Programovanie je riešené z jedného miesta prostredníctvom riadiacej jednotky, do nastaveného programu možno však vstúpiť pomocou digitálnych snímačov vo vybraných miestnostiach. Užívateľ tak môže operatívne zmeniť požadovanú teplotu v miestnosti, táto zmena súčasne nemení naprogramovaný vykurovací režim a je pri najbližšej programovej zmene teploty anulovaná.

Regulácia je veľmi presná, k docieleniu naprogramovanej teploty používa pulznú šírkovú moduláciu, vďaka ktorej sú miestnosti vykúrené na požadovanú teplotu a nedochádza k prekurovaniu. Regulácia je ešte doplnená o tzv. znižovače prúdovej záťaže HJ 306 od fy BMR. Toto zariadenie stráži hlavný výkon tak, že v dvoch stupňoch postupne odopína jednotlivé okruhy vykurovania a nedovoľuje prekročiť výkon inštalovaného ističa. Tým je umožnené použiť hlavný domový istič s nižšou hodnotou, než by zodpovedala súčtu elektrospotrebičov v objekte. Vzhľadom k aktuálnym cenám pripojovacieho poplatku za elektrickú prípojku (500, - Kč/1A) je návratnosť tohto zariadenia v podstate okamžitá, súčasne sa znížia pravidelné mesačné platby.

Technické parametre

Objekt je nepodpivničený, s dvoma nadzemnými podlažiami (NP), o celkovej zastavanej ploche 122,84 m2 a vykurovanej ploche 186,7 m2 (1.NP-106m2; 2.NP-80, 7m2). Tepelné straty boli spočítané na cca 10,5 kW, čo pri vykurovanej ploche 186,7 m2 zodpovedá strate 56 W/m2 = cca 22,5 W/m3 (pri priemernej svetlej výške 2,5 m).

Zastavaná plocha 122,84 m2
Vykurovaná plocha 186,7 m2
Vypočítaná tepelná strata 10,5 kW
Príkon inštalovaného vykurovania 13,4 kW
- vykurovacie rohože ECOFLOOR 4,7 kW
- vykurovacie fólie ECOFILM 2,6 kW
- priamovýhrevné konvektory 5,3 kW
- vykurovacie rebríky v kúpelniach 0,8 kW
Hlavný domovný istič 3x 25 A
Domová sadzba D45

Pretože pri podlahovom vykurovaní bol kladený dôraz na komfortné prehriatie podláh v celej ploche a u konvektorov bol vzhľadom k tepelnej strate volený vždy najbližší vyšší výkon je celý systém proti tepelným stratám o cca 25% predimenzovaný. Vďaka presnej regulácii a už spomínanej klesajúcej prúdovej záťaže však táto skutočnosť nemá podstatnejší vplyv ani na hlavný istič, ani na prevádzkové náklady vykurovacieho systému.

Investičné náklady vykurovacieho systému

Systém ECOFLOOR
atypové rohože A1P, D
26 842 Kč
Systém ECOFILM
vykurovacie fólie vrátane príslušenstva
a vyrovnávacej izolácie CLIMAPOR
20 707 Kč
Systém ECOFLEX
priamovýhrevné konvektory, vykurovacie rebríky
15 375 Kč
Regulácia
regulátor RT 15, riadiaca jednotka,
priestorové a podlahové sondy
38 029 Kč
spolu bez DPH
spolu s DPH
100 953 Kč
120 134 Kč

Provozní náklady

Obdobie Spotreba v kWh CZK vrátane DPH
NT VT
Kurz 24,98 CZK / € (04/2008)
12/2007 - 12/2008 8 344 1 044 24 876
12/2008 - 12/2009 8 646 1 019 28 444
12/2009 - 12/2010 9 591 1 164 26 478
12/2010 - 12/2011 8 419 958 29 086
12/2011 - 12/2012 8 211 1 005 30 610
12/2012 - 12/2013 8 195 1 257 29 184

Dôvody pre voľbu vykurovacieho systému

Montované stavby sa svojimi parametrami blížia, alebo aj spĺňajú kritériá, ktoré sú stanovené pre tzv Nízkoenergetické domy (NED). Charakteristickou vlastnosťou týchto stavieb je malá potreba tepla na vykurovanie a je preto nutné veľmi starostlivo zvážiť aký vykurovací systém zvoliť. Ak totiž pre vykurovanie domu potrebujete relatívne málo tepla, prestáva byť rozhodujúce koľko Vás stojí 1 kWh energie, zato veľmi významnú úlohu začnú hrať obstarávacie a prevádzkové náklady a regulovateľnosť celého systému.
Systémy, ktoré sa chvália nízkou cenou za 1 kWh tepla sa zvyčajne tiež vyznačujú najvyššími obstarávacími nákladmi. Na otázku, ktoré zdroje sú na výrobu tepla najekonomickejšie, väčšina opýtaných odpovie, že kondenzačné kotle alebo tepelné čerpadlá. Naopak elektrické priamovýhrevné systémy z hľadiska ceny za 1 kWh energie zaradí medzi lacné zdroje asi málokto. Sú to však komfortné systémy, ktoré sa vyznačujú výbornou regulovateľnosťou a veľmi priaznivými obstarávacími nákladmi.

Práve nízka obstarávacia cena, dobrá regulovateľnosť a nízka spotreba tepla v objekte sú však faktory, ktoré v celkovom hodnotení posúvajú elektrické priamovýhrevné systémy pred medializované tepelné čerpadlá alebo kondenzačné plynové kotle.

Porovnanie

U tohto objektu bolo elektrické vykurovanie vrátane centrálnej regulácie zaobstarané za 120 tis CZK vrátane DPH. Odhadované ročné náklady na energie budú 25 tis CZK.

Teplovodný systém (podlahové vykurovanie na prízemí, radiátory na poschodí) s tepelným čerpadlom by pre tento objekt stál cca 300 tis EUR. Odhadované ročné náklady na energie cca 15 tis CZK.

Teoretická ročná úspora za energie je 10 tis CZK. To nie je málo. Teplovodný systém však v obstarávacích nákladoch stál o 180 tis CZK viac. To znamená, že za ďalších 18 rokov budú prevádzkou tepelného čerpadla vykompenzované iba obstarávacie náklady systému. Je však otázkou, či kompresor, výparník, čerpadlá a ďalšie komponenty vykurovacieho systému vydržia celých 18 rokov. S ďalšími investíciami sa tak návratnosť systému znovu odďaľuje a de facto sa tento systém stáva nenávratným.

 

SportCentrum ZAPLETAL - Kroměříž ČR

<<Späť

Sportcentrum ZAPLETAL v Kroměříži je multifunkčné centrum, zamerané na športové a relaxačné aktivity. Nachádza sa tu Squashové ihrisko, Spinningové centrum, posilňovňa a cvičebný sála pre fitness, ale aj relaxačné solárium alebo infrasauna.


Sportcentrum ZAPLETAL

posilovna infrasauna

 

Vybavenie Sportcentra dopĺňa aj Sportbar, v ktorom môžu zákazníci relaxovať po cvičení, tráviť svoj voľný čas pri biliardových stoloch alebo len tak posedieť nad šálkou kávy.


bar

kulečník

 

Celý objekt je vykurovaný elektrickým podlahovým vykurovaním, vykonaným z vykurovacích káblov a rohoží Ecofloor. Toto riešenie poskytuje vysoko komfortný spôsob vykurovania a súčasne umožňuje využiť všetku plochu Sportcentra pre realizáciu športových aktivít. Nie je tu žiadne obmedzenie v podobe vykurovacích telies, rozvodov tepla alebo kotolne.

Obstarávacie náklady na vykurovací systém boli v porovnaní s klasickými teplovodnými systémami podstatne nižšie a to pri zachovaní vysokého komfortu a vďaka výbornej regulovateľnosti aj dobrej ekonomike prevádzky. Elektrické vykurovanie so sebou však nesie aj ďalšie praktické výhody. V objekte Sportcentra sa nachádzajú aj ďalšie komerčné priestory, využívané ako predajne a kancelárie a celá druhá polovica objektu je využívaná pre bývanie - je tu 18 bytových jednotiek. Tým, že je tiež pre vykurovanie využitá elektrina, je veľmi ľahké rozúčtovať náklady na prevádzku jednotlivých prevádzok a bytov. Každá čiastková časť je vybavená vlastným elektromerom, čo umožňuje jednotlivým užívateľom a prevádzkovateľom sledovať presnú spotrebu energií. Ich správanie z hľadiska spotreby energií má potom priamy vplyv na prevádzkové náklady a je určite tou najlepšou motiváciou pre ekonomickú prevádzku celého objektu.

Dôkazom, že sa toto riešenie osvedčilo, je developerský projekt prevádzkovateľa Sportcentra, ktorý v súčasnej dobe realizuje výstavbu niekoľkých bytových domov v Kroměříži a vo všetkých sú ako hlavné vykurovanie použité vykurovacie káble Ecofloor od výrobcu Fenix.

Prevádzkovateľ:
SportCentrum ZAPLETAL
Obvodová 3115/15A, 767 01 Kroměříž
(u plaveckého stadionu)

 

<<Späť

Ostatné výrobky z vykurovacých fólií ECOFILM
ECOFILM MHF
Topná fólie ECOFILM MHF se nalepí na zadní stranu zrcadla Vykurovacia fólia chrániaca zrkadlo v kúpeľni pred zahmlievaním. Fólie sú dvojito laminované (ochrana proti vlhkému prostrediu) a sú opatrené samolepiacou plochou, ktorá sa prilepí na zadnú stranu zrkadla. Fólie sú na sieťové napätie 230V a ich zapínanie je možné ovládať viacerými spôsobmi, najčastejšie sa však pripojí na osvetlenie zrkadla, takže sú uvedené do chodu pri zapnutí svetla.
ECOFILM–MHF – vykurovacie fólie za zrkadlo detail výrobku podrobné informace
Vykurovacie fólia chrániaca zrkadlo v kúpeľni pred zahmlievaním. Fólie sú dvojito laminované (ochrana proti vlhkému prostrediu) a sú opatrené samolepiacou plochou, ktorá sa prilepí na zadnú stranu zrkadla.
Typ
Výkon
(W)
Napätie
(V)
Celková
šírka (mm)
Celková
dĺžka (mm)
MHF 12 12,5 230 274 252
MHF 25 25,0 274 574
MHF 50 50,0 524 519
MHF 100 100,0 524 1004

 

Vykurovacie fólie ULTRATHERM
Topné fólie ULTRATHERM Vykurovacie fólie a pásy Ultratherm produkujú infračervené teplo na ultra-dlhých vlnových dĺžkach, preto sú ideálne pre vykurovanie vivárií a terárií. Chované živočíchy absorbujú toto sálavé teplo spôsobom, ktorý je veľmi podobný ich prirodzenému prostrediu. Fólie sú vhodné ako 24hodinový zdroj tepla a dajú sa použiť pod dno alebo na vonkajšiu stenu nádrže terária / vivária. Zvyčajne sa pokrýva iba časť plochy nádrže, aby si chovaný tvor mohol nájsť miesto s ideálnou teplotou. Tieto fólie sa vyrábajú v Škótsku už dlhšie ako 20 rokov. Všetky modely spĺňajú požiadavky bezpečnostnej smernice Európskej hospodárskej komisie a sú vybavené značkou CE

 

Ostatné typy fólií ECOFILM
Ostatní typy fólií ECOFILM Ak potrebujete pre svoju aplikáciu niečo špeciálne, ponúkame vykurovacie fólie na znížené napätie 48 V, alebo fólie až do výkonu 300 W/m². Pretože tu ale nemožno uviesť všetky možné varianty, pre ktoré by bolo možné fólie využiť, alebo naopak pre ktoré ich použitie odporúčané nie je, kontaktujte prosím technické oddelenie spoločnosť FENIX a použitie vykurovacej fólie tu konzultujte.
Ostatné typy fólií ECOFILM podrobné informace
Typ
Príkon
plošný (W/m²)
Príkon
lineárny (W/m)
Napätie
(V)
Celková
šírka (mm)
Aktívna
šírka (mm)
ECOFILM F 48V 80 40 48 530 500
ECOFILM F 615 150 75 230 600 550
ECOFILM F 620 200 100
ECOFILM F 624 240 120
ECOFILM F 630 300 150
ECOFILM C 614 140 70 230 600 500
ECOFILM C 620 200 100 600 500
Nízkoenergetický rodinný dom - Nitrianske Hrnčiarovce

<<<Späť

Rodinný dom je postavený v obci Nitrianske Hrnčiarovce, je to prototypové riešenie ekonomickej a ekologickej výstavby nízko-energetických domov s prihliadnutím na požiadavky územia. Jedná sa o poschodový nepodpivničený rodinný dom so šikmou strechou.


Nízkoenergetický rodinný dom


Popis objektu
Obvodová konštrukcia je sendvičová hrúbky 425 mm. Výplne okenných otvorov sú riešené plastovými oknami s izolačným trojsklom. Vnútorné steny sú sádrokartónové. Hlavný obytný priestor je tvorený obývacou izbou, jedálňou a kuchyňou a je orientovaný do tichej zadnej časti domu. Chodba na poschodí sprístupňuje tri izby s terasou a balkónom, šatník, technickú miestnosť a kúpeľňu.

Údaje objektu
Obytné miestnosti 5
Zastavaná plocha 121,39
Obytná plocha 205,18
Vykurovacia sadzba DD5 - VT 0,1663 €/kWh
Vykurovacia sadzba DD5 - NT 0,0763 €/kWh
Hlavný istič 25 A
Inštalovaný výkon 6 984 W

 


Vykurovanie
V objekte boli inštalované vykurovacie rohože Ecofloor a fólie Ecofilm F s použitím keramickej podlahy Creaton. Jedná sa o nový spôsob použitia tzv. suchej montáže plávajúcej keramickej podlahy z pálenej tehliarskej hliny.

Tento nový spôsob pokladania keramickej podlahy urýchli čas realizácie podlahy a zabezpečí okamžitú funkčnosť podlahového vykurovania. Skladba podlahy Creaton s Ecofilmom je prvou kombináciou suchej montáže v SR, ktorej úsporné výsledky spotreby a komfort bývania sa šíri aj do okolitých štátov.

Vstupné náklady na vykurovanie s reguláciou boli nadobudnuté vo výške 2 650,99 Eur v cenníkových cenách s DPH.

1. Podklad (betónová, drevená doska)
2. Suchý zásyp CREATON
3. Tepelná izolácia
4. Krycia PE fólia hrúbka 0,25mm
5. Podlahová vykurovacia fólia ECOFILM
6. CREATON – plávajúca keramická podlaha

 

Prevádzkové náklady

ObdobieVT (kWh)NT (kWh)€ s DPH
12.03.2010 - 04.03.2011 579 6 288 911,47

 

 

 

 

 

Zhodnotenie spotreby
Pomer spotreby elektrickej energie a obytnej plochy dokazuje aj v tejto referencii s elektrickým vykurovaním búranie mýtov o neekonomickej prevádzke. Jednoznačne objekt výrazne prekračuje kritéria NED (50kWh/m²/rok). Jeho spotreba bola za predchádzajúce obdobie 33,5 kWh/m²/rok.

Stavbu realizovala spoločnosť A CORO a.s., Prešov, kontakt: 0902974211. Firma sa špecializuje na výstavbu nízkoenergetických a pasívnych domov. Je členom Inštitútu pre energeticky pasívne domy iEPD (www.iepd.sk).

<<<Späť

Rodinný dom – Malachovské skalky, Banská Bystrica

<<<Späť

Dom sa nachádza v Banskej Bystrici obytná časť Pršianská terasa v nadmorskej výške 447m n.m. Jedná sa o jednopodlažný dom nepodpivničený so sedlovou strechou. Riešenie objektu bolo prispôsobené estetickým a dispozičným požiadavkám investora. Zastavaná plocha objektu je 279,90 m² a úžitková plocha 219,00 m². Vykurovanie v dome je zabezpečené kombináciou podlahového vykurovania Ecoofloor a stropného vykurovania fóliami Ecofilm.

Rodinný dom – Malachovské skalky, Banská Bystrica

Popis objektu
Rodinný dom je navrhnutý ako samostatne stojaca stavba v zmysle STN 73 4301 a STN 73 4305. Použité bolo obvodové murivo z 380mm Porothermsystému s 80 mm zateplením. Výplňové konštrukcie sú riešené vákuovými dvojsklami. Dispozičné riešenie objektu pozostáva z obývacej haly s kuchyňou a výstupom na terasu, spálňa s kúpelňou, dvoch detských izieb, hosťovskou izbou, chodbou s WC, samostatnou kúpelňou a dvojgarážou.

Dispozičné riešenie objektu

Údaje o objektu
Obytné miestnosti 5
Zastavaná plocha 279,90
Úžitková plocha 219,00
Obostavaný priestor 1 145,30
Obytná plocha 121,80
Inštalováný výkon vykurovania 15 450,00 W
Tepelná strata objektu 12 250,00 W
Vykurovacia sadzba DD5 - VT 0,1663 €/kWh
Vykurovacia sadzba DD5 - NT 0,0763 €/kWh

Vykurovanie
Vykurovanie je riešené kombináciou dvoch možností a to podlahovými vykurovacími rohožami Ecofloor a stropnými vykurovacími fóliami Ecofim C v sádrokartónovom podhľade. Tento systém vychádza z princípu infračerveného sálavého vykurovania. Oproti bežným sálavým panelom je výkon rozložený do plochy stropnej konštrukcie. Pri nižšej povrchovej teplote (40-45°) je podstatne komfortnejší.

1 - strop - nosná konstrukce podhľadu
2 - nosníky SDK konštrukcii
3 - tepelná izolácia - minerálna vlna
4 - vykurovacia fólia ECOFILM C
5 - parozábrana - Pe folia
6 - podhľad - sádrokartonová doska

Vzhľadom k tomu že sa jedná o sálavý systém vykurovania, je rozloženie teplôt v miestnostiach úplne rovnomerné. Rozdiel medzi teplotou pri podlahe a stropu je iba cca 1,5°C.


 

V obývacej izbe, je pre zvýšenie užívateľského komfortu bývania použitý stropný vykurovací systém Ecofilm a v kuchyni doplnený podlahovým vykurovaním Ecofloor. V izbách je hlavný zdroj vykurovania stropné vykurovanie Ecofilm. V miestnostiach s keramickou dlažbou, ako je chodba, WC a kúpelňa je riešené vykurovanie podlahovými rohožami Ecofloor, ktoré sú priamo pod dlažbou. Technické miesnosti ako je práčovňa, šatník a garáž sú vykurované elektrickými konvektormi Ecoflex.


 

Systém vykurovania je doplnený krbom v obývacej izbe. Krb plní predovšetkým funkciu komfortného doplnku pre dlhé zimné večery a v prípade neočakávaného výpadku elektrickej energie, môže slúžiť tiež ako alternatívny zdroj tepla. Celý systém vykurovania je riadený BMR reguláciou, ktorá umožňuje zákazníkovi programovateľne riadiť teplotu po miestnostiach s možnosťou využitia PC a vzdialeného ovládania.

Investičné náklady
Celý systém bol dodaný v cenníkovej cene za 4 658,29€ vrátane 19% DPH. V tejto cene je zahrnutá dodávka vykurovacích systémov Ecofilm a Ecofloor s programovateľnou reguláciou BMR.

Prevádzkové náklady
Je nutné pripomenúť, že všetky spotrebiče v domácnosti sú prispôsobené podmienkam plne elektrifikovanej domácnosti a je užívaný štvorčlennou rodinou s dvomi dospievajúcimi deťmi (zásobníkový ohrev vody, varenie atď.). Sledované obdobie charakterizovalo celoročnú prevádzku v tejto lokalite stredného Slovenska. Zimné obdobie môžeme teplotne charakterizovať v pásme -15°C.


ObdobieSpotreba
VT (kWh)NT (kWh)
14.09.2010 - 15.09.2011 888 16 394
12.09.2009 - 13.09.2010 908 17 841
18.09.2008 - 11.09.2009 765 18 364
13.09.2007 - 17.09.2008 1906 14 635
26.01.2006 - 12.09.2007 251 0

 

Fakturovaná suma za sledované obdobie (vid. tabuľka) bola 1890,30 EUR s DPH.

Náhľad faktúry:

 

Súhrn spotreby a prevádzkových nákladov
Podlahová plocha
Ročná spotreba energie
kWh
Merná spotreba energie
kWh/(m²*rok)
Energe-tická trieda
Celkom
€ s DPH
Osvetlenie a domáce spotrebiče
€ s DPH
Ohrev TUV
€ s DPH
Vykuro-vanie
€ s DPH
219 2010/2011 17 282 78,91 B 1 890,30 737,21 529,28 623,79
2009/2010 18 749 85,61 B 1 879,32 732,93 526,20 620,17
2008/2009 19 129 87,34 B 1 958,44 763,79 548,36 646,28
2007/2008 16 541 75,52 B - - - -

 

Celková ročná energetická náročnosť objektu z posledného sledovaného obdobia, bola na úrovni 78,91 kWh/m² čím sa objekt zaradil do skupiny B ako nízkoenergetická stavba. Spotreba pre vykurovanie sa podľa štatistických údajov pohybuje na úrovni 33% z celkovej spotreby tj. 26,00 kWh/m² čo finančne predstavuje 623,79 €.

Na záver môžeme zhodnotiť, že aj v tomto prípade použitím elektrických nízko teplotných vykurovacích systémov firmy Fenix Slovensko a objektov postavených z nových, trendových materiálov preukázateľne zaraďujú objekty do kategórie energeticky úsporných domov.

Výhody elektrického priamovykurovacieho systému

 • nízke zriaďovacie náklady, bezúdržbová prevádzka
 • výborná regulovateľnosť, vysoká účinnosť
 • výhoda nízkého tarifu pre celú domácnosť
 • je nevýhodné zriadiť si drahý zdroj, ktorý dokáže vyrobiť teplo lacnejšie, keď potrebujeme tepla málo – investícia sa stáva nenávratná (tepelné čerpadlá)

Elektrina = najvhodnejší, najekonomickejší zdroj pre NED a Pasívne domy.

<<<Späť

Nízkoenergetický dom v Nedožery-Brezany

<<<Späť

Aktualizovaná verzia 11/2012

Nízkoenergetický rodinný dom sa nachádza v obci Nedožery – Brezany okr. Prievidza. Dom je obývaný štvorčlennou rodinou, dostavaný a uvedený do prevádzky bol 01.12.2007. Ide o štandartne riešený moderný rodinný dom od spoločnosti DEK, Martin , typ SO 01, ktorý splňa kritéria pre zaradenie domu do skupiny NED.

Popis objektu
Ide o jednopodlažný rodinný dom s valbovou strechou a so zastavanou plochou 120,51m2 . Dom je nepodpivničený so zádverím, vstupnou halou, tromi izbami, kúpeľňou, WC, obývacia izba spojena s kuchyňou a jedálenským kutom. Technická miestnosť je spojená s WC. Finálna úprava podlahy je laminátová podlaha, iba kúpeľňa, WC a zádverie je keramická dlažba.


Zastavaná plocha 120,51 m2
Úžitková plocha 88,32 m2
Vypočítaná tepelná strata 6,10 kW
Inštalovaný výkon 9,70 kW
Hlavný istič 3 x 32
A
Sadzba pre domácnosti D37

 

Vykurovanie
Podľa požiadavky investora vykurovanie RD je riešené poloakumulačným podlahovým systémom vodičmi PSV do betónovej mazaniny hr. 5 cm. Jednotlivé miestnosti sú regulované digitálnymi programovateľnými termostatmi s týždňovým a časovým režimom poklesu teploty as podlahovými sondami.


7 - nášľapná vrstva (dlažba, lamino, koberec)
6 - trubka (husí krk) s podlahovou sondou
5 - betónová poloakumulačná vrstva 45-60mm
4 - vykurovací prvok ECOFLOOR
(rohož, vykurovací vodič)
3 - armovacia oceľová sieť (KARI)
2 - tepelná izolácia 60-100mm (min.25 kg/m3)
1 - podklad (betónová doska)

 

Vzhľad k tomu, že objekt patrí k objektom s úspornou plochou využitia a priestor pre použitie konvekčného spôsobu vykurovania (konvektormi,akumulačnými pecami) by uberal z plôch pre zastavanie zariadení domu, je požitie podlahoveho vykurovacieho systému úplne ideálnym spôsobom vykurovania domu. Okrem iných výhod podlahovy system vykurovania zabezpečuje vysoký komfort bývania.


 

Interiér rodinného domu je doplnený krbovou pecou v obývacej izbe. Pec slúži nie len ako komfortný doplnok pre vytvorenie dokonalej rodinnej atmosféry, ale nemalou mierou sa podieľa na znížení prevádzkových nákladov a plní súčasne funkciu záložného zdroja tepla pri prípadnom výpadku dodávky elektrickej energie.

Investičné náklady
Celý systém podlahového vykurovania aj s reguláciou bol dodaný za 1 104,43 € v ceníkových cenách s DPH.

Prevádzkové náklady
Na základe pridelenej sadzby DD5, pre ktorú je podmienkou SSE plne elektrifikovaná domácnosť to znamená, že vo výslednej sume za spotrebu elektrickej energie je zahrnutá aj spotreba za ohrev TUV a ostatných spotrebičov domácnosti (varenie, žehlenie, pranie, svietenie atď.). Vo vyhodnotení sú zahrnuté aj stále platby.

ObdobieVT (kWh)NT (kWh)
11.11.2011 - 02.11.2012 498 4 653
11.11.2010 - 10.11.2011 524 5 475
11.11.2009 - 10.11.2010 558 5 902
11.11.2008 - 10.11.2009 636 6 490
13.11.2007 - 10.11.2008 470 6 285
16.10.2007 - 12.11.2007 97 205
Faktúra 2012 1,4 MB
Faktúra 2011 1,2 MB
Faktúra 2008 1,8 MB
V hore uvedených tabuľkách poukazujeme na jeden z ďalších príkladov búrania starých mýtov o elektrickom vykurovaní ako o finančne náročnom vykurovaní.

 

Hodnotenie objektu z pohľadu Energetického certifikátu a reálnej spotreby energie.

0-50 kWh/m² = A = pasívny dom, 51-97 kWh/m² = B = NED, 98-142 kWh/m² = C = štandard
Podlahová plocha
Ročná
spotreba energie
kWh
Merná
spotreba energie
kWh/m²*rok
Energetická trieda
Celkom
€ s DPH
Osvetlenie
a domáce
spotrebiče
€ s DPH
Ohrev TUV
€ s DPH
Vykurovanie
€ s DPH
120 2011/2012 5 151 42,93 A 806,42 467,72 250,00 88,70
2010/2011 6 000 50,00 B/A 868,39 503,67 269,20 95,52
2009/2010 6 460 53,83 B 837,72 326,71 234,56 276,45
2008/2009 7 126 59,38 B 884,69 345,03 247,71 291,95
2007/2008 6 755 56,29 B 779,10 303,85 218,15 257,10

Štatistické spotreby energií rodinného domu podľa hodnotenia energetickej triedy budov.

NED (kat.B)
Pasívny dom (kat.A)

Z hodnotenia objektu v tabuľke energetického certifikátu je zrejmé, že nízkoenergetický objekt s elektrickým vykurovaním Fenix, dosahuje úroveň pasívneho domu. Po rozčlenení celkovej spotreby energie domu podľa percentuálnych hodnôt spotreby energie vid. graf, môžeme jednoznačne konštatovať, že elektrické vykurovanie tvorí najmenší podiel zo všetkých energií , ktoré do objektu vstupujú. Tieto hmatateľné výsledky dokazujú, že mýtus neefektívnosti a ekonomickej náročnosti elektrického vykurovania sú prekonané. Cena energie prestáva byť rozhodujúcim faktorom a významnejšie sú zriaďovacie investície vykurovacieho systému. Je nevýhodné zriadiť si drahý vykurovací zdroj, ktorý dokáže vyrobiť teplo lacnejšie, keď potrebujeme tepla málo – investícia sa stáva nenávratná (tepelné čerpadlá a pod.)


Dodávateľ stavby
Firma DEK s.r.o.; Sučianska cesta 31; 953 01 Martin, tel. +421 43 4301484; e-mail: dek@dek.sk
Dodávka bola realizovaná kompletne tzv. "na kľúč"
Projektovo-architektonickú časť vykonal Ing. Miroslav Mališák, 0905 897 286
Užívateľ RNDr. Marian Waldecker a jeho rodina vyjadrila vysokú spokojnosť s uživateľským komfortom a spotrebou energie.

<<<Späť

Rodinný dom - Pršianská terasa, Banská Bystrica

<<<Späť

Rodinný dom je postavený v Banskej Bystrici obytná časť Pršianská terasa. Jedná sa o stredne veľký dvojpodlažný dom bez podpivničenia a je typového riešenia DECENTe s pristavovanou garážou. Prízemie tvorí dennú časť domu a celková zastavaná plocha domu je 106,8 m² a užitkovej plochy 151,0m². Vykurovanie v dome je zabezpečené kombináciou podlahového vykurovania Ecoofloor a stropného vykurovania fóliami Ecofilm.

 

Popis objektu
Rodinný dom bol vybraný užívateľmi z ponuky katalogových domov firmy APEX architektúra, typ DECENTe s mimimálne upravenou dispozíciou podorysu. Rodinné domy tejto spoločnosti spĺňujú kritéria podľa STN 73 0540 (Norma energetickej náročnosti). Použité bolo obvodove murivo z 400mm Porothermu bez zateplenia a výplňové konštrukcie sú riešene trojsklom s tieniacou foliou. Prízemie je riešené zádverím a WC, obývacia hala je spojená s kuchyňou a jedálenským kútom. Poschodie ma samostatnú kúpeľňu s WC,chodbu so schodiskom a tri izby.

Obytné miestnosti 4 Úžitková plocha prízemia 86,4 m2
Zastavaná plocha 106,8 m2 Úžitková plocha poschodia 64,6 m2
Obostavaný priestor 482,7 m2 Celková úžitková plocha 151,0 m2
Výška objektu 6,8 m Celková obytná plocha 78,0 m2

 

Vykurovanie
Vykurovanie je riešené kombináciou dvoch spôsobov a to podlahovými vykurovacími rohožami Ecofloor a stropnými vykurovacími fóliami Ecofim C v sádrokartónovom podhľade. Tento systém vychádza z princípu infračerveného sálavého vykurovania. Oproti běžným sálavým panelom je výkon rozložený do plochy stropnej konštrukcie a pri nižšej povrchovej teplote (40-45°) je podstatne komfortnejší

6 - strop - nosná konstrukce podhľadu
5 - nosníky SDK konštrukcii
4 - tepelná izolácia - minerálna vlna
3 - parozábrana - Pe folia
2 - vykurovacia fólia ECOFILM C
1 - podhľad - sádrokartonová doska

Vzhľadom k tomu že sa jedná o sálavý systém vykurovania, je rozloženie teplôt v miestnostiach úplne rovnomerné a medzi teplotou pri podlahe a stropom je rozdiel iba cca 1,5°C.

 

 

V prízemí domu a obývacej izbe, je pre zvýšenie užívateľského komfortu bývania stropný vykurovací systém Ecofilm C, doplnený s podlahovým vykurovaním Ecofloor umiestnením v blízkosti sedenia a pod ním. V miestnostiach s keramickou dlažbou, sú ako hlavný zdroj vykurovania podlahové rohože Ecofloor, ktoré sú priamo pod dlažbou – ide hlavne o kuchyňu, vstupnú chodbu a kúpeľňu.

 

 

Systém vykurovania je doplnený krbom s teplovzdušnou vložkou, umiestnený taktiež v obývacej izbe. Krb plní predovšetkým funkciu komfortného doplnku pre dlhé zimné večery a v prípade neočakávaného výpadku elektrickej energie, môže slúžiť tiež ako alternatívny zdroj tepla.

Investičné náklady
Celý systém bol dodaný v cenníkovej cene za 3 430,59 € vrátane 19% DPH. V tejto cene je zahrnutá dodávka vykurovacích systémov Ecofilm a Ecofloor s digitálnou reguláciou a týždenným režimom s fuzzy logikou.

Provádzkové náklady
Je nutné pripomenúť, že všetky spotrebiče v domácnosti sú prispôsobené podmienkam plne elektrifikovanej domácnosti a je užívaný trojčlennou mladou rodinou (zásobníkový ohrev vody, varenie atď.).
Objekt bol vo fáze projektovej dokumentácie zaradený v kategórií energetickej spotreby budov dokategórie "C" Štandartné budovy (viď graf).

História dodávky elektriny z fakturácie SSE a.s.
ObdobieSpotreba€ s DPH
VT (kWh)NT (kWh)
14.09.2012 – 4.09.2013 644 12 191 1 713,32
15.09.2011 – 13.09.2012 528 12 752 1 732,44
14.09.2010 – 14.09.2011 591 10 888 1 449,39
12.09.2009 – 13.09.2010 579 12 944 1 506,24
18.09.2008 – 11.09.2009 305 8 670 1 005,62
13.09.2007 – 17.09.2008 482 13 418 1 350,72
31.10.2006 – 12.09.2007 647 6 285 nedodané
Náhľad vyúčtuvania 2012 3,9 MB
Náhľad vyúčtuvania 2011 0,9 MB
Náhľad vyúčtuvania 2008 1,3 MB

 

Štatistické spotreby energií rodinného domu podľa hodnotenia energetickej triedy budov.
0-50 kWh/m² = A = pasívny dom, 51-97 kWh/m² = B = NED, 98-142 kWh/m² = C = štandard


 

Hodnotenie objektu z pohľadu Energetického certifikátu a reálnej spotreby energie.

Podlahová plocha
Ročná spotreba energie
kWh
Merná spotreba energie
kWh/(m²*rok)
Energe-tická trieda
Celkom
€ s DPH
Osvetlenie a domáce spotrebiče
€ s DPH
Ohrev TUV
€ s DPH
Vykuro-vanie
€ s DPH
151 2011/2012 13 280 87,95 B 1 734,44 676,43 485,64 572,37
2010/2011 11 479 76,02 B 1 449,39 405,83 565,26 565,26
2009/2010 13 523 89,56 B 1 506,24 421,75 587,43 587,43
2008/2009 8 975 59,44 B 1 005,62 281,57 392,19 392,19
2007/2008 13 900 92,05 B 1 350,72 378,20 526,78

Zo štatistického pohľadu spotreby energie je objekt zaradený v kategórii "C" nakoľko nevlastní certifikát energeticky úsporného domu.

Patrí však do nami sledovaných objektov tejto kategórie. V rámci bilancie spotreby v tabuľke vyššie, môžeme konštatovať, že objekt tejto kategórie "C" s použitím elektrických vykurovacích systémov Fenix a ich správnou kombináciou, už od začiatku prevádzky splnil požiadavky spotreby energie nízkoenergetického domu (NED), teda kategórie "B".

Na záver môžeme zhodnotiť, že vhodným použitím nízkoteplotných, veľkoplošných vykurovacích systémov od spoločnosti Fenix Slovensko s.r.o. dosiahnete za nízke investičné a prevádzkové náklady vysoký komfort bývania. Bezúdržbová prevádzka systému a jeho jednoduchá obsluha vám ušetrí čas a finančné prostriedky.

<<<Späť

Vykurovanie NED elektrinou a plynom - porovnanie

Veľmi častou otázkou zákazníkov, ktorí sa chystajú na stavbu rodinného domu, je porovnanie výhodnosti jednotlivých systémov. Tieto informácie im majú pomôcť vo voľbe vykurovacieho systému v objekte. Vzhľadom na zameranie spoločnosti FENIX ide najčastejšie o dotaz na porovnanie teplovodného systému s plynovým kotlom a elektrického priamovýhrevného vykurovania.

Pre porovnanie boli vybrané dva objekty - nízkoenergetické rodinné domy. Obidva objekty sú porovnateľné svojou veľkosťou, boli dodávané tzv. "na kľúč" jedným dodávateľom, obidva stoja v rovnakej lokalite - v blízkosti Opavy v Moravskosliezskom kraji - teda v rovnakých klimatických podmienkach, obidva sú v súčasnosti užívané trojčlennou rodinou. Prvý je kompletne vykurovaný elektrickým podlahovým vykurovaním, druhý má teplovodný systém s plynovým kotlom.

RD v Hradci nad Moravicí - elektrické podlahové vykurovanie
Prvý objekt sa nachádza v obci Hradec nad Moravicí. Ide o nepodpivničený rodinný dom so sedlovou strechou o zastavanej ploche 71,7 m2, s dvoma nadzemnými podlažiami o celkovej úžitkovej ploche 113,8 m2. Vykurovanie celého domu je zabezpečené podlahovým kúrením vykonaným z vykurovacích káblov Ecofloor. Podrobné informácie o tomto objekte nájdete v samostatnom článku Nízkoenergetický dom v Hradci nad Moravicí.

RD v Nových Sedlicích - teplovodný systém s plynovým kotlom
Druhý dom je situovaný do obce Novej Sedlice. Dom je obývaný trojčlennou rodinou, dostavaný a uvedený do prevádzky bol vo februári 2004. Jedná sa o typové riešenie Z1 z ponuky spoločnosti DK1 - rodinné domy tejto spoločnosti spĺňajú kritériá pre zaradenie do skupiny NED.

Popis objektu
Ide o nepodpivničený rodinný dom so sedlovou strechou o zastavanej ploche 72,9 m2. Dve nadzemné podlažia potom poskytujú celkom 112,8 m2 úžitkovej (vykurovanej) plochy. V prízemí je kuchyňa s jedálňou, obývacia izba, kúpeľňa a pracovňa. V poschodí je potom spálňa, dve izby a druhá kúpeľňa.

 

Zastavaná plocha 72,9 m2
Úžitková (vykurovaná) plocha 112,8 m2
Vypočítaná tepelná strata 5,3 kW
Hlavný domový istič 3 x 25 A
Domová sadzba D02

 

Vykurovanie
Vykurovací systém je riešený ako teplovodný s oceľovými doskovými radiátormi. Vykurovacie telesá sú rozmiestnené prevažne pod oknami, rozvody vykurovacej vody sú vedené skryto v stavebných konštrukciách. Zdrojom tepla je plynový kotol DAKON BEA 24 BT - tzv "turbo" kotol (nútený odvod spalín cez obvodový múr) s vstavaným zásobníkovým ohrievačom TÚV. Regulácia je riešená priestorovým termostatom Honeywell, umiestneným na stene v obývačke. Regulácia systému je doplnená termostatickými hlavicami na vykurovacích telesách.

 

Investičné náklady
Jednou z výhod elektrického vykurovania je, že odpadá nutnosť zriaďovať plynovodnú prípojku. Preto sú do obstarávacích nákladov na vykurovanie tohto domu zahrnuté aj náklady na pripojenie objektu k rozvodu zemného plynu, ako nevyhnutné súčasti vykurovacieho systému.

Systém vykurovania (kotol, rozvody, vykurovacie telesá, inštalácia) 109.664,- Kč bez DPH
Plynovodná prípojka (prípojka, skriňa pre HUP, zemné práce) 33.215,- Kč bez DPH
Celkovo- vrátane 5% DPH 150.023,- Kč

Prevádzkové náklady
Pretože u elektrického vykurovania je do vyúčtovania za elektrickú energiu zahrnutá aj tzv "ostatná spotreba", sú u tohto objektu započítané do prevádzkových nákladov náklady za plyn aj elektrinu.

Obdobie Médium CZK vrátane DPH
2007 Elektrina 7 203
Plyn 11 431
Celkovo 18 634

Porovnanie objektov

Dodávateľ stavby
Ing. Daniel Kozel - DK1

Novodovorská 13, 747 21 Kravaře, tel/fax: 553672228, 553672220,
email: dk1@dk1.czwww.dk1.cz

RD Hradec nad Moravicí RD Nové Sedlice
Vykurovací systém

podlahové vykurovanie vykurovacími káblami ECOFLOOR

teplovodní systém s radiátormi a plynovým kotlom DAKON

Zastavaná plocha 71,7 m2 72,9 m2
Úžitková plocha 113,8 m2 112,8 m2
Tepelné straty 5,4 kW 5,3 kW
Sadzba za elektrickú energiu D 45 D 02
Hlavný domový istič 3 x 25 A 3 x 25 A
Dokončenie stavby 2007 2004

Investičné náklady vykurovacieho systému (CZK vrátane DPH)

77.900,- 150.023,-

Náklady na energie v roku 2007 (v CZK vrátane DPH)

17.815,- 18.634,-

Z uvedených údajov je zrejmé, že obstarávacie náklady na elektrické podlahové vykurovanie boli v podstate polovičné proti klasickému teplovodnému systému s radiátormi a to aj napriek tomu, že rodinný dom v Hradci n/M bol realizovaný až o tri roky neskôr. Náklady na energie sú potom u oboch objektov takmer zhodné, plynové vykurovanie so sebou ale nesie aj ďalšie náklady v podobe pravidelných revízií a servisných kontrol plynových spotrebičov, ktoré tu nie sú zohľadnené.

Vyhodnotenie
Okrem uvedeného sú tu ďalšie rozdiely, ktoré nemusia byť na prvý pohľad zrejmé. Predovšetkým sú tu porovnávané dva úplne odlišné systémy a to nielen z hľadiska použitých energií - klasické konvekčné vykurovanie je porovnávané s podlahovým vykurovaním, ktoré je podstatne komfortnejšie. Veľkoplošné systémy sa totiž vyznačujú priaznivejšie tepelnou pohodou a mikroklímou v objekte - rozloženie teplôt je rovnomernejšie, nedochádza k nežiadúcim výkyvom vlhkosti vzduchu a víreniu prachu, priestor interiéru nie je obmedzovaný radiátormi. Aby bolo porovnanie zodpovedajúce, mal by teplovodný systém v druhom objekte byť tiež vykonaný ako podlahový - obstarávacie náklady by však narástli o ďalších 60-80 tis CZK.

Teoretické porovnanie s alternatívnym riešením
V súčasnosti sú veľmi propagovaným riešením rôzne systémy s alternatívnymi zdrojmi energie - tepelné čerpadlá, solárny ohrev. Pre zaujímavosť je tu vykonané teoretické porovnaní elektrického podlahového vykurovania s teplovodným podlahovým vykurovaním a tepelným čerpadlom. Pretože sa jedná o simuláciu, sú obstarávacie a prevádzkové náklady systému s TČ iba odhadované.
Pri vykurovaní plynom predstavovali u RD v Nových Sedlicích náklady na vykurovanie 11 tis CZK. Ak budeme uvažovať, že tepelné čerpadlo pracuje s koeficientom dva (teoreticky po celú vykurovaciu sezónu), budú náklady na vykurovanie polovičné, teda cca 5.000, - CZK. Vďaka nízkemu tarifu bude nižšia aj platba za elektrinu - pôvodne 7 tis CZK, teraz tiež cca 5.000, - CZK. Celkom teda 10.000, - CZK/rok.

RD Hradec nad Moravicí RD Nové Sedlice
Vykurovací systém

podlahové vykurovanie vykurovacími káblami ECOFLOOR

podlahové vykurovanie tepelným čerpadlom

Zastavaná plocha 71,7 m2 72,9 m2
Úžitková plocha 113,8 m2 112,8 m2
Tepelné straty 5,4 kW 5,3 kW
Sadzba za elektrickú energii D 45 D 45
Hlavný domový istič 3 x 25 A 3 x 25 A

Investičné náklady vykurovacieho systému (CZK vrátane DPH)

77.900,- cca 290.000,-

Náklady na energie v roku 2007 (v CZK vrátane DPH)

17.815,- cca 10.000,-

Na uvedenom teoretickom porovnaní je zrejmé, že hoci prevádzkové náklady domu s tepelným čerpadlom sú nižšie, boli prvotné obstarávacie náklady tak vysoké, že aj pri teoretickej úspore 8.000, - Sk / rok sa táto investícia vráti až po 26,5 rokoch - a to je viac, než je životnosť inštalovaného zariadenia.
Alternatívne zdroje iste majú svoje uplatnenie v aplikáciách, kde je požiadavka na veľké množstvo tepelnej energie - napr. pre vyhrievanie bazéna - v bežne vybavených rodinných domoch do veľkosti cca 200 m2 sú ale nenávratnou investíciou.

Záver
Ak vezmeme do úvahy pomer obstarávacích a prevádzkových nákladov, návratnosť prvotnej investície aj mieru komfortu, ktorý nám môže ten ktorý systém poskytnúť, môžeme konštatovať, že elektrické veľkoplošné vykurovacie systémy sú nielen plnohodnotné, ale v zásade aj jedny z najvýhodnejších vykurovacích systémov pre stavby, ktoré sa blížia, alebo patria do kategórie NED.

 

Vzorový rodinný dom v Ostrave s elektrickým podlahovým vykurovaním

<<<Späť

Ďalšiu referenčnou stavbou spoločnosti Fenix, v ktorej je inštalované elektrické podlahové kúrenie, je rodinný dom na Krmelínskej ulici v Ostrave- Nové Belé. Dom patrí spoločnosti Altabix s.r.o., ktorá svojím zákazníkom navrhne a realizuje rodinný dom na kľúč z tehlového systému PORTHERM. Popisovaný objekt je jedným z typových riešený a spoločnosti Altabix s.r.o. je sprístupnený verejnosti ako vzorový dom.


Informačné označenie vzorového domu Prehľad na vzorový dom spoločnosti Altabix s.r.o.

 

Tento typ (TRIO) je ponúkaný v dvoch variantoch – TRIO-A (prízemný) a TRIO- B (dvojpodlažní). Po zvažovaní, ktorá varianta by bola pre stavbu vzorového domu najvhodnejšia, bol nakoniec zvolený kompromis – dom je iba prízemný, ale sklon a usadenie strechy je spravené ako u dvojpodlažnej verzii.


Vizualizácia už v priebehu projektovania ukáže, ako bude dom po dokončený vypadať


Údaje o objekte:
Uvedenie do prevádzky 05 / 2006
Úžitková vykurovacia plocha 137 m2
Vypočítaná tepelná strata 9 kW
Inštalovaný príkon 11,5 kW

 

Vykurovanie celého domu zaisťuje výhradne elektrické podlahové vykurovanie. V tomto konkrétnom prípade boli použité vykurovacie káble Ecofloor PSV a P1P, zaliate do samonivelačnej anhydridovej podlahy. Toto univerzálne riešenie je výhradne u developerskeho systému výstavby, keď je objekt postavený skôr, ako je ponúknutý zákazníkom. Na vykurovacie káble v anhydridovej doske ide položiť v podstate akúkoľvek krytinu a vykurovanie tak ide realizovať už pri stavbe objektu. Tak isto pri predaji sa budúci užívateľ rozhodne, či chce mať na podlahe dlažbu, PVC, plávajúcu podlahu alebo koberec.


Detská izba s podlahovým vykurovaním Kuchyňa je preprava s obývačkou Pracovňa, kde Vám pri počítači zima na nohy nebude

 

Aj keď má dom len 137 m2 obytnej plochy pôsobí priestorne vzdušne zároveň. Prejavuje sa tu výhoda podlahového vykurovania, ktoré Žiadnym spôsobom neprekazí a umožňuje plne využiť celý interiér. Väčšina okien je tak isto v prevedení bez parapet a pretože pred nimi nie su vykurovacie telesá, vonkajšia terasa plynule nadväzuje na podlahu v obývačke a spálni.

Obývačka pôsobí priestorným a vzdušným dojmom Zo spálne sa v lete dá rovno prejsť na terasu

Obidve miestnosti sú tak prirodzene presvetlené a opticky pôsobia väčším dojmom. Kombinácia presklených okien až k podlahe s príjemne prehriatou podlahou i v ďalších miestnostiach navodzuje nielen pocit voľného priestoru ale zachováva súčasne aj dojem útulnosti a príjemnej pohody.

Kúpeľňa je priestorná a presvetlená Podlahové vykurovanie riadia programovateľné termostaty Podlahové vykurovanie riadia programovateľné termostaty

Regulácia podlahového vykurovania je potom zaistená programovateľnými priestorovými termostatmi s podlahovou sondou.

Zriaďovacie náklady
Vykurovacie káble Ecofloor s reguláciou 1.039,- EUR
Ostatný elektro materiál 184,- EUR
Inštalácia podlahového vykurovania 334,- EUR
Inštalácia elektro ostatné 415,- EUR
Celkové zriaďovacie náklady 1.972,- EUR
Celkom s 19% DPH 2.346,- EUR

Objekt je pozorovaný od mája 2006, a pretože sa jedná o vzorový dom, ktorý je otvorený denne a všetky miestnosti sú po celý deň vykurované na komfortnú teplotu cca 22°C, sú pozorované náklady vyššie, ako by tomu bolo v bežnom rodinnom dome.

Prevádzkove náklady v kWh / rok
17.5.2006 - 13.4.2007 12.857 kWh
14.4.2007 - 9.4.2008 17.651 kWh
10.4.2008 -

Pre presnejšiu predstavu – spotreba novostavby rodinného domu s veľkosťou do 150 m2 sa pohybuje v rozmedzí cca 8 až 12 MWh za rok, čo je približne 647,50 – 899,31 EUR za elektrinu ročne. Je potreba si znovu pripomenúť, že sa nejedná iba o náklady na vykurovanie, ale o celoročnú spotrebu elektrickej energie všetkých spotrebičov v dome.

Kontakty
Prevádzkovateľ objektu:
Altabix s.r.o., Slévárenská 406/17, Ostrava-Mariánské Hory
Tel/fax : 596 616 677, 596 619 777; www.altabix.cz email: altabix@altabix.cz

Vzorový dom:
Atlabix s.r.o., Krmelínská 530, Ostrava-Nová Bělá
Pondelok – nedeľa 10-17 hodin
orientačná mapa

Dodávateľ elektrického podlahového vykurovania:
Ing. Alexandr Bezecný – BEMA elektro, J. Kotase 19, 700 30 Ostrava-Zábřeh
tel. 596 712 558, 603 219 323; e-mail: bema@volny.cz

<<<Späť

Mliečne farmy v Jezdkoviciach a Větřkoviciach

Vysokoteplotné panely Ecosun S (SB) sú určené predovšetkým na vykurovanie priemyselných prevádzok, svoje uplatnenie však nájdu aj v poľnohospodárstve. Viac než 10-ročnú skúsenosť s projektovaním týchto objektov má spoločnosť FARMTEC a.s. a prax ukázala, že sálavé systémy sú na ich vykurovanie vzhľadom na charakteristiku prevádzky najvhodnejšie. Jednou z posledných aplikácií sú mliečne farmy v Jezdkoviciach a Větřkoviciach - obe blízko Opavy v Moravskosliezskom kraji.


ZOD Větřkovice VOD Stěbořice-Farma Jezdkovice

 

K týmto objektom historicky obvykle neboli zavádzané rozvody plynu, naopak, prípojka elektro tu musí byť zavedená. Len samotná technológia dojárne vyžaduje príkony v desiatkach kW a prevádzkovateľovi sa preto poskytujú veľkoodberateľské tarify. Prostá logická úvaha už potom len vedie k myšlienke využitia nízkej tarify na inštaláciu elektrického vykurovania. Táto voľba ušetrí investíciu do plynovodných prípojok, nevyžaduje riešiť rozvody plynu, prívod spaľovacieho vzduchu či odvody spalín. Taktiež inštalácia je jednoduchšia a teda aj lacnejšia.

Z hľadisla vykurovania objektu je najväčším problémom temperovanie dojární. Tieto priestory majú len nárazovú prevádzku - obvykle ráno a je preto zbytočné vykurovať ich trvalo na vyššie teploty. Trvalé vykurovanie by bolo aj značne neefektívne a neekonomické, pretože pri dojení sú naplno otvorené vráta do stajní - ktoré sú nezriedka trvale prepojené s vonkajším priestorom - a všetko teplo by unikalo preč. Z rovnakého dôvodu sú preto všeobecne nevhodné systémy založené na konvekčom (teplovzdušnom) spôsobe vykurovania.


Dojáreň ZOD Větřkovice

 

Hlavným účelom vykurovania je vytvoriť tepelnú pohodu pre pracovníkov obsluhujúcich automatické dojace zariadenie. Vzhľadom na obmedzený priestor akékoľvek nástenné telesá neprichádzajú do úvahy, zostávajú teda len dve varianty - podlahové vykurovanie alebo sálavé stropné panely.

Podlahové vykurovanie sa neosvedčilo, pretože má na požadované účely malú dynamiku a pravidelným oplachovaním podláh dochádza tiež k jeho nežiadúcemu ochladzovaniu. Naopak sálavé panely sa ukázali byť ideálne. Infračervené sálavé systémy neohrievajú vzduch, ale až predmety alebo osoby, na ktoré sálanie dopadá. Vysokoteplotné panely ECOSUN sa rozohrejú počas cca 10-15 minút a vďaka svojmu výkonu aj pri umiestnení do výšky cca 4-5 m nad pracoviskom vytvárajú potrebnú tepelnú pohodu pre obsluhu dojaceho zariadenia.


Dojáreň farmy Jezdkovice

 

Sálavé panely je možné využiť aj v ďalších priestoroch mliečnych fariem. Technologické zázemie - mliekári, sanitári, a pod. - je nutné chrániť pred mrazom, v zázemí pre obsluhu (WC, umyvárne, upratovacie komory) zase nebýva dostatok priestoru pre bežné telesá s požadovaným krytím. Tu sa využívajú nízkoteplotné panely ECOSUN, ktoré sa vyrábajú s krytím až IP65 a certifikáciou Eex ll.


Regulácia

Regulácia je veľmi jednoduchá - dojáreň je ovládaná jedným priemyselným termostatom EBERLE s oddeleným čidlom, ktorý zaisťuje, aby nedochádzalo k prekurovaniu priestoru. Čidlu je nadradený časový spínač, aby bolo možné naprogramovať dobu, kedy majú byť panely v prevádzke. Je tu tiež možnosť, vypnúť jednotlivé sálavé panely a tým zvoliť koľko panelov a ktoré budú v prevádzke.
V ostatných priestoroch je telesám v závislosti na požadovanom krytí nadradený zodpovedajúci priestorový termostat.

ZOD Větřkovice VOD Stěbořice-Farma Jezdkovice

Prevádzkovateľ:
Zemědělské a obchodní družstvo
SLEZSKÁ DUBINA
747 43 Větřkovice
tel. 556 455 270

Prevádzkovateľ:
Výrobní a obchodní družstvo STĚBOŘICE
FARMA JEZDKOVICE
Stěbořice 168
747 51 Stěbořice
zastavaný priestor 259,8 m2 zastavaný priestor 425,6 m2
Typ ks Kč / ks Kč celkom Typ ks Kč / ks Kč celkom
Ecosun 300 U 1 1 727 1 727 Ecosun 300 U 3 1 727 5 181
Ecosun 700 IN 3 3 810 15 240 Ecosun 700 IN 5 3 810 19 050
Ecosun S 24 5 5 390 26 950 Ecosun S 24 6 5 390 32 340
Aku pec WFMi 20 1 12 903 12 903 Aku pec WFMi 40 2 17 312 34 624
Aku pec WFMi 30 1 15 565 15 565 Aku pec WFMi 30 1 15 565 15 565
Reg EBERLE Instat 2 3 1 250 3 750 Reg EBERLE Instat 2 6 1 250 7 500
Reg EBERLE UTR 60 1 2 592 2 592 Reg ITR 3 1 1 880 1 880
Reg ITR 3 1 1880 1880 Reg EBERLE AZT-I 4 1 690 6 760
Reg EBERLE AZT-I 1 1 690 1 690 Čidlo EBERLE 1 412 412
Čidlo EBERLE 2 412 824
Celkom bez DPH 83 121 Celkom bez DPH 123 312

 

Návrh riešenia a spracovanie projektovej dokumentácie
FARMTEC a.s.
Projekční a obchodní ateliér Hradec n/Moravicí
Opavská 228
747 41 Hraden nad Moravicí
tel. 553 784 030

 

Sídlo firmy v Kravařích - stavba kategórie NED s elektrickým vykurovaním

Spoločnosť DK1 z Kravař u Opavy je projekčnou a stavebnou firmou, ktorá sa okrem priemyselnej výstavby špecializuje aj na rodinné domy, ktoré sa svojimi parametrami radia do kategórie NED. U týchto objektov sa vďaka nízkym tepelným stratám najlepšie osvedčilo elektrické vykurovanie a to nielen z pohľadu obstarávacích nákladov, ale aj z hľadiska nákladov prevádzkových.

Od roku 1991, kedy spoločnosť DK1 vznikla, má vo svojom zozname realizovaných akcií množstvo domov, vybavených práve elektrickým vykurovaním, u ktorých si pravidelným vyhodnocovaním bolo možné výhodnosť systému overiť. Jednu z realizácií nájdete tu, jej porovnanie s objektom vykurovaným plynovým kotlom potom tu.

Rozvoj spoločnosti viedol k nutnosti premiestniť firmu do väčších priestorov, a preto bolo rozhodnuté postaviť nové sídlo firmy. Celá stavba bola koncipovaná ako nízkoenergetický objekt a vďaka skúsenostiam s rodinnými domami bolo aj tu navrhnuté a realizované elektrické vykurovanie.

Sídlo společnosti – nízkoenergetický objekt

 

Údaje o objekte
Uvedenie do prevádzky 06/2008 Tepelné straty 29 kW
Zastavaná plocha 1 274 m2 Tepelná strata na m2 32 W/m2
Vykurovaná plocha 883 m2 Inštalovaný príkon 37,5 kW

 

Nový objekt poskytuje zázemie nielen vedeniu firmy, projektantom, stavebným technikom a majstrom, ale do prízemia je umiestnená aj predajňa stavebnín. Pretože v predajni je dôležitý voľný priestor, v ktorom neprekážajú vykurovacie telesá alebo rozvody, boli pre vykurovanie priestoru stavebnín zvolené sálavé panely ECOSUN. Ide o tzv. infračervené vykurovanie, pri ktorom nie je ohrievaný vzduch, ale stavebné konštrukcie, predmety i prítomné osoby. Tepelná pohoda je tak vytvorená pri nižšej teplote a pre verejne prístupné priestory, v ktorých je možné predpokladať zvýšený pohyb osôb a intenzívnejšie vetranie je takéto vykurovanie aj podstatne vhodnejšie, než klasický konvekčný systém.

Prodejna stavebnin s infračerveným vytápěním Stropní sálavé panely ECOSUN

Rozdelenie vnútorného priestoru na jednotlivé kancelárie je riešené pomocou ľahkých montovaných priečok, ktoré aj v budúcnosti umožnuje v prípade potreby zmeniť dispozíciu jednotlivých miestností v objekte. Aj preto boli pre vykurovanie kancelárií vybrané priamovýhrevné konvektory ECOFLEX, ktoré sa ľahko demontujú a v prípade potreby premiestnia alebo nahradia iným výkonom.

Zasedací místnost s přímotopnými konvektory Kancelář s konvektorem ECOFLEX

Jedinú výnimku tvorí kancelária majiteľa spoločnosti a zákutia s rokovacím stolom, kde je inštalované podlahové vykurovanie ECOFLOOR.

S podlahovým vytápěním radiátory nepřekáží Kancelář jednatele s podlahovým vytápěním ECOFLOOR

Pretože pracovný režim jednotlivých zamestnancov je značne nesúrodý, bola volená miestna regulácia. V každej miestnosti je na stene umiestnený digitálny programovateľný termostat, ktorým si užívatelia regulujú vykurovanie podľa svojich potrieb. Programovo je zabezpečené, aby nemohlo kúrenie zostať nedopatrením zapnuté napríklad cez noc a ráno sa samo zaplo, súčasne je pracovníkom umožnené prispôsobiť vykurovanie svojmu pracovnému režimu.

Obstarávacie náklady
Sálavé panely ECOSUN 36 ks
Konvektory ECOFLEX 22 ks
Vykurovacie rohože ECOFLOOR 2 ks
Digitálne termostaty AUBE 22 ks
Celkové obstarávacie náklady bez DPH 165 859 CZK (bez montáže)
Kurz 24,07 CZK / € (10/2008)


Kontakt:
DK1 - Štěpánkovická 27, 747 21 Kravaře
tel/fax : 553 672 228, 553 672 220; www.dk1.cz; email: dk1@dk1.cz

 

Continental Frenštát p/R – temperovanie skladov panelmi Ecosun

Výrobný závod koncernu Continental vo Frenštáte pod Radhoštěm sa zaoberá výrobou elektroniky a riadiacich systémov predovšetkým pre automobilový priemysel. Jej výrobky však možno nájsť aj v iných oblastiach, vrátane bežných domácich spotrebičov - napr v podobe komponentov pre programovacie jednotky v automatických práčkach.

Vzhľadom k charakteru výroby, ktorá kladie vysoké nároky na čistotu prostredia a stabilnú teplotu, je väčšina prevádzok vykurovaná teplovzdušne s centrálnou vzduchotechnickou strojovňou. Tento systém umožňuje nielen ohrev vzduchu, ale aj chladenie, reguláciu vlhkosti a filtrovanie nečistôt - prašnosti vzduchu.

Napriek tomu aj tu našli výrobky spoločnosti FENIX uplatnenie. Samostatne stojace hala, v ktorej je umiestnený sklad materiálu, sklad chemických látok a archív, je pomerne vzdialená od ostatných prevádzkových budov spoločnosti. Napojiť ju na centrálny systém vykurovania, prípadne sem priviesť prípojku plynu, by bolo technicky náročné a finančne neúmerne nákladné. Preto boli pre vykurovanie vybrané sálavé panely ECOSUN.

V prvej časti objektu o ploche 230,32 m2, ktorá slúži ako sklad materiálu, je nainštalovaných 19 vysokoteplotných panelov ECOSUN S 12 o výkone 1200 W - celkom 22,8 kW.V druhej časti, na ploche 65,82 m2, je umiestnený sklad chemických látok. Vzhľadom k charakteru skladovaných látok boli použité nízkoteplotné panely ECOSUN 700 IN-2. Jedná sa o panely o výkone 700 W so zvýšeným krytím (IP65) a v nevýbušnom prevedení (Eex II.). Celkom je tu nainštalovaných 14 panelov (9,8 kW).V tretej časti je potom na ploche 109,20 m2 umiestnený archív. Tiež tu sú nainštalované vysokoteplotné panely ECOSUN S 12 - spolu 16 ks (19,2 kW).Celkovo je teda na ploche 405,34 m2 nainštalovaných 51,8 kW v sálavých paneloch ECOSUN v obstarávacej hodnote 170.760, - Sk bez DPH. Okrem priaznivej ceny poskytuje tento systém aj ďalšie výhody - veľmi jednoduchú a nenáročnú inštaláciu, dobrú regulovateľnosť, bezúdržbovú prevádzku a vzhľadom na umiestnenie panelov na strope zachovanie plnej úžitkovej plochy skladov a archívu. Nezanedbateľnou výhodou je tiež skutočnosť, že v prípade odstávky nie je nutné vykurovací systém nijako zabezpečovať - napr. proti zamrznutiu, korózii, zavzdušneniu, apod.

Temperovanie skladov tu ale nie je jedinou aplikáciou, v ktorej sú použité výrobky spoločnosti FENIX. Ďalšia je použitie vykurovacích káblov pre ochranu strešných zvodov a úžľabí proti snehu. Pretože Beskydy patria medzi oblasti s bohatou snehovou nádielkou, je potrebné zabezpečiť, aby voda z topiaceho sa snehu mohla voľne odtekať. Preto sú do strešných úžľabí a zvodov inštalované vykurovacie káble.


 

Pri plochých strechách a strechách s miernym sklonom tiež hrozí hromadenie snehu okolo žľabov a následné zatekanie do objektu, preto sa tieto vykurovacie káble inštalujú aj tu. Praktický význam vykurovacích káblov je vidieť na nasledujúcich obrázkoch.


 

Prevádzkové náklady sú v pomere k celkovej spotrebe elektrickej energie vo výrobnej prevádzke nepatrné a i vstupné náklady sú proti prípadným škodám na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti budovy zanedbateľné.

Prevádzkovateľ
Continental
Kopanská 1713
744 01 Frenštát p.R., Czech Republic

Referenčné listy ECOFILM

<<<Späť

Obytný dům/Irán Rodinný dům/Portugalsko Rodinný dům/Portugalsko
dům-chata/Rusko historický obchod/Irsko Hrad/Itálie
Chrám/Itálie Kostel/Itálie Historický palác/Itálie
Bazilika/Itálie Rodinné domy/Portugalsko terárium/Slovensko

<<<Späť

EUROPAP s.r.o. Plzeň – vytápění VT panely Ecosun

Spoločnosť EUROPAP s.r.o. bola založená v roku 1992 ako veľkoobchod s papierom. Od roku 1994 začala rozvíjať aj oblasť spracovania papiera a v roku 1996 sa inštaláciou moderného technologického vybavenia stalo spracovanie papiera hlavnou činnosťou firmy.V súčasnej dobe tvorí spracovanie papiera a na neho nadväzujúce činnosti - výroba výrobkov z papiera, ručné viazanie kníh, exteriérov a ručné knihárske práce - dominantnú časť programu firmy.

V druhej polovici roku 2006 bola spoločnosť nútená presunúť svoju výrobu do nových priestorov a pretože rozpracované objednávky neumožňovali prerušiť výrobu na dobu dlhšiu, než je nevyhnutné, bola počas neuveriteľného jediného mesiaca postavená nová hala, presunutá výrobná technológia a obnovená výroba.


Hala

 

Nová výrobná hala bola pristavaná k existujúcim prevádzkovým objektom pôvodných lisovní plastických hmôt. Stavba bola rozdelená do dvoch etáp - počas novembra 2006 bola postavená polovica haly (uzavretá provizórne priečkou), osadené technologické vybavenie a v nevyhnutnej miere obnovená výroba, do konca februára 2007 potom bola dostavaná druhá polovica haly, zrekonštruované kancelárske priestory a výroba bola obnovená v celom rozsahu.


výroba výroba


Pôvodne malo byť vykurovanie riešené zemným plynom - bývalé kancelárske priestory umiestnené v existujúcich priestoroch sú vykurované teplovodným systémom s plynovým kotlom a preto bolo uvažované vykurovať novú výrobnú halu plynovými žiaričmi. Od plynu ako paliva bolo ale nakoniec upustené, pretože existujúca prípojka elektriny mala dostatočnú rezervu a bolo rozhodnuté objekt vykurovať elektrinou.


výroba výroba

 

V novej výrobnej hale boli inštalované vysokoteplotné sálavé panely ECOSUN S 36. Sálavé vykurovanie je u objektov s veľkou svetlou výškou výrazne efektívnejšie a úspornejšie ako klasické konvekčné systémy. Tento systém navyše nevyvoláva samovoľnú cirkuláciu vzduchu, čo je vzhľadom k zvýšenej prašnosti prevádzky pri spracovaní papiera nezanedbateľnou výhodou.


detail umístění panelů detail umístění panelů

 

Náhrada plynových žiaričov za elektrické so sebou niesla aj ďalšie výhody. Ak neberieme do úvahy nižšie obstarávacie náklady, tak v prevádzke ktorá spracováva papier a v ktorom sú veľmi prísne požiadavky z hľadiska požiarnej ochrany, vyhovujú panely ECOSUN vďaka nižšej povrchovej teplote oveľa lepšie než plynové žiariče. Panely ECOSUN sú tiež bezúdržbový systém, pri ktorom nie je nutné riešiť napr. prívod spaľovacieho vzduchu alebo odvod spalín.

Technické parametry objektuRozměr haly: 32,3 x 33,5 m
Zastavěná plocha: 1082,05 m2
Vypočítané tepelné ztráty: 213,3 kW
Instalovaný příkon vytápění: 212,4 kW

Regulácia: Regulácia je riešená veľmi jednoducho - teplota vo vykurovanom priestore je udržiavaná iba v dvoch úrovniach - komfortné a útlmové. Vzhľadom k veľkosti haly je celý priestor rozdelený do deviatich sekcií, pre každú sú v rozvádzači umiestnené dva termostaty na DIN lište s čidlami zavesenými v príslušných sekciách v priestore. Jeden termostat je nastavený na komfortnú, druhý na útlmovú teplotu - prepínanie medzi termostatmi potom zaisťuje časovo programovateľný regulátor FLASH monotron 200.

Obstarávacie náklady: Sálavé panely ECOSUN S36 - 59ks: 15 531,99 EUR bez DPH

Regulácia: 1 380,76 EUR bez DPH

Prevádzkovateľ
EUROPAP, spol. s r.o.
Nepomucká 202, 326 00 Plzeň
Tel.: 377 226 236
Fax: 377 227 558
www.europap.cz
e-mail: europap@europap.cz
Vykurovanie rodinného domu v Jeseníku-Bukovicích ČR

Už v roku 2006 bola dokončená stavba rodinného domu v Jeseníku-Bukovice, ktorý je kompletne vybavený elektrickým stropným vykurovaním. Dom je umiestnený vo svahu a z okien denných miestností sa ponúka prekrásny výhľad do údolia a na Jesenické hory.

Pohled na rodinný dům v Jeseníku-Bukovicích Dům je otevřen směrem na jihozapád
Údaje o objekte
Uvedenie do prevádzky 05 / 2006
Úžitková (vykurovaná) plocha 215 m2
Vypočítaná tepelná strata 13,6 kW
Inštalovaný príkon cca 15 kW

Dom je pomerne netradične architektonicky riešený a v duchu tejto koncepcie bol tiež hľadany vykurovací systém, ktorý v sebe spája vysoký užívateľský komfort, výbornú regulovateľnosť a pritom je úplne nenápadný a nijako nenarušuje interiér miestností. Klasické vykurovanie, či už v podobe teplovodných telies alebo nástenných priamovýhrevných konvektorov, bolo zavrhnuté. Ohrievače na stene nielen že narušujú vzhľad miestnosti, ale ani miera komfortu nie je taká, akú užívatelia požadovali. Tiež presklené plochy nie sú pre umiestnenie radiátorov ideálne. Od začiatku sa teda uvažovalo o veľkoplošnom systéme vykurovania.

Prosklené stěny pokoj prosvětlují a opticky zvětšují prostor V pokoji se stropním vytápěním pád dítěte na radiátor rozhodně nehrozí

Pretože v celom objekte mali byť podlahy vyhotovené z dreveného masívu, ktorý nie je pre podlahové vykurovanie úplne ideálne, bolo pre vykurovanie rodinného domu vybrané elektrické stropné vykurovanie. Jedná sa o decentralizovaný systém, pri ktorom sa kúrenie reguluje v jednotlivých miestnostiach úplne individuálne, podľa aktuálnej potreby a spôsobu využívania. Elektrické vykurovacie fólie ECOFILM, umiestnené v sadrokartónovom podhľade, sú samozrejme úplne neviditeľné a súčasne poskytujú dostatočný výkon pre vyhriatie miestností na potrebnú teplotu. Ide o tzv. infračervené vykurovanie, ktoré neohrieva vzduch, ale predmety aj osoby, ktoré sa v sálavom poli nachádzajú. Vykurovacie fólie ECOFILM sa umiestňujú takmer na celú plochu stropu a vďaka tomu je miestnosť sálaním rovnomerne pokrytá.

Elektrické stropní vytápění - vzorová skladba 1 - podhľad - sádrokartónová doska
2 - parozábrana - Pe fólia
3 - vykur. fólia ECOFILM
4 - tepelná izolácia - minerálna vlna
5 - nosníky SDK konštrukcie
6 - strop - nosná konštrukcia podhľadu

V prízemí, kde je spojením obývacej izby, jedálne a kuchyne vytvorený jeden veľký priestor, boli vykurovacie fólie ECOFILM v SDK konštrukcii rozdelené do troch zón, takže každú čiastkovú časť je možné vykurovať samostatne, aj keď je spojená s ostatným priestorom. Možno tak celú spojenú miestnosť udržiavať na nižšej teplote a len v priestore, kde sa užívatelia domu nachádzajú, dotvárať potrebnú tepelnú pohodu pomocou infračerveného žiarenia z vykurovacích fólií. Túto charakteristickú vlastnosť má iba sálavé vykurovanie.

Obývací pokoj působí prostorným a vzdušným dojmem, topné folie ECOFILM pak dotváří potřebnou tepelnou pohodu Sálavé vytápění je také v prostoru kuchyně, využíváno je však velmi zřídka

Veľké plochy SDK podhľadov boli vybavené sklenou tkaninou (tzv. perlinkou) a tenkovrstvou omietkou. Nielen že nadrobno štruktúrovaný povrch podhľadu lepšie vyzerá, ale súčasne tým bolo úplne eliminované prípadné riziko praskania škár medzi SDK doskami.

Obývací pokoj je propojen s jídelnou, vytápění je zde však rozděleno, takže lze oba prostory vyhřívat samostatně Kresba na stěně v dětském pokoji naprosto přesně vystihuje podstatu sálavého vytápění

V celom dome je inštalované elektrické stropné vykurovanie, výnimku tvoria iba kúpeľne, WC, vstupná chodba a práčovňa. V týchto miestnostiach je na podlahe položená keramická dlažba, preto tu je inštalované elektrické podlahové vykurovanie.

Ve vstupní chodbě jsou jako podlahové vytápění instalovány topné rohože ECOFLOOR Podložky jsou zbytečné – v koupelně je příjemně teplá dlažba, na které určitě neuklouznete

V kúpeľni a na WC sú inštalované elektrické vykurovacie rohože ECOFLOOR priamo do tmelu pod dlažbu, na chodbe a v práčovni sú vykurovacie rohože umiestnené do cca 5cm vrstvy betónu - ide o tzv. poloakumulačný systém. Výhodou podlahového vykurovania je nielen príjemne prehriata teplá dlažba, ale tiež veľmi praktické rýchle vyschnutie mokrej dlažby.

Regulácia celého systému je riešená centrálne reguláciou BMR. Jedná sa o veľmi presnú reguláciu, umožňujúcu nastaviť individuálny vykurovací režim pre každú miestnosť v objekte. Podľa nastaveného programu možno až 8x denne zmeniť teplotu, ktorá sa má v danej miestnosti udržiavať. Pre každú miestnosť je možné pochopiteľne nastaviť iné teploty aj časy, kedy má k zmene dôjsť.

Dom je užívaný už tretiu vykurovaciu sezónu a kombinácia stropného vykurovania s masívnou drevenou podlahou bola užívateľom označená ako veľmi komfortná a príjemná. O jeho spokojnosti s vykurovacími fóliami určite svedčí aj fakt, že pre vyhrievanie kancelárií v sídle svojej firmy zvolil rovnaký systém - tj. stropné vykurovanie s fóliami ECOFILM.

Investičné náklady
Stropné fólie ECOFILM
C 514, 19m, 1064 W 4.522,- CZK
C 520, 161m, 12880 W 41.055,- CZK
Pripojovací materiál pre ECOFILM 8.430,- CZK
Vykurovacie rohože ECOFLOOR
Atyp rohož, 5 ks, 2790 W 14.687,- CZK
Ohrev TUV
ATL 50l 3.675,- CZK
ATL 150l 5.399,- CZK
Centrálna regulácia
BMR RT 15 24.955,- CZK
Spolu  bez DPH 102.723,- CZK
Kurz CZK/EUR 26,20 (06/2009)

Spracovanie návrhu vykurovacieho systému
Ing.V. Sláma – IVS
Dužstevní ochoz (areál Reiknechtka)
140 00 Praha 4-Pankrác
tel. 261 219 803
fax 261 215 820
e-mail: ivs.slama@volny.cz

Referenčné články Ecofilm

Vykurovanie rodinného domu v Jeseníku-Bukovicích ČR

<<<Späť

Už v roku 2006 bola dokončená stavba rodinného domu v Jeseníku-Bukovice, ktorý je kompletne vybavený elektrickým stropným vykurovaním. Dom je umiestnený vo svahu a z okien denných miestností sa ponúka prekrásny výhľad do údolia a na Jesenické hory.

Pohled na rodinný dům v Jeseníku-Bukovicích Dům je otevřen směrem na jihozapád

Nízkoenergetický dom v Rasoškách

Nízkoenergetický rodinný dom je situovaný do obce Rasošky v Královohradeckom kraji. Ide o prízemný objekt, u ktorého bola oproti typovému riešeniu mierne upravená dispozície a ktorý nie je podpivničený
- Priestor schodiska bol využitý pre WC - celkom 135m2 zastavanej a cca 120m2 úžitkovej (vykurovanej) plochy. Vykurovanie je zabezpečené kombináciou stropných fólií Ecofilm a podlahového vykurovania Ecofloor.

 

Rodinný dom v Zlíne

Jedná sa o murovaný tehlový dom, v ktorom sú dve samostatné bytové jednotky - tzv "Bátovský půldomek" - situovaný do historickej zástavby v Zlíne - časť Letná. Stavba prešla v roku 2005 stavebnými úpravami, súčasťou ktorých bola tiež rekonštrukcia systému vykurovania. Objekt je obývaný štvorčlennou rodinou.

 

Rodinný dom v Jeseníku

Stavba rodinného domu je umiestnená priamo v sídelnom meste spoločnosti FENIX Trading spol. s r.o. - V Jeseníku. Jedná sa o tzv. montovanú stavbu, v tomto prípade o typ SOLO Line 117 od spoločnosti RD Rýmařov s.r.o.

<<<Späť

KIEKERT-CS s.r.o. - vykurovanie VT panelmi Ecosun

Spoločnosť Kiekert-SK s.r.o. v Přelouči sa zaoberá výrobou elektrických zámkov pre automobilový priemysel. Už v roku 1995, kedy bola vykonávaná rekonštrukcia pôvodného objektu, bolo rozhodnuté o vykurovaní elektrickými vysokoteplotnými sálavými panelmi ECOSUN.

V roku 2006-2007 bola v areáli spoločnosti Kiekert-SK v rámci ďalšieho rozšírenia výroby postavená úplne nová výrobná hala.


O spokojnosti prevádzkovateľa s existujúcim vykurovaním sálavými panelmi ECOSUN svedčí skutočnosť, že aj pre túto novú halu bol vybraný rovnaký systém vykurovania. Do celého objektu bolo inštalovaných viac ako 130 panelov ECOSUN S 36 s celkovým výkonom takmer 500 kW.Pre novú halu bol rozpočet na realizáciu vykurovania sálavými panelmi ECOSUN o viac ako polovicu nižšií, než konkurenčné systémy s plynovou kotolňou a teplovodným, prípadne teplovzdušným vykurovaním. Tiež prevádzkové náklady vychádzajú s elektrickými sálavými panelmi cca o 1/3 nižšie, ako pri vykurovaní plynom.

Systém pracuje na rovnakom princípe, ako v prvej hale z roku 1995 - tj na princípe akumulácie tepla. V nočnom útlme výroby, mimo odberovú špičku, je sálavými panelmi zohrievaná masívna betónová podlaha pre naakumulovanie tepla. Počas dňa sú panely odstavené a používajú sa len v prípade potreby k vytvoreniu tepelnej pohody na konkrétnych pracoviskách.Panely sú umiestnené nielen vo výrobných halách, ale aj v skladovacích priestoroch. Tu sa pozitívne prejavuje princíp sálavého vykurovania, ktoré neohrieva vzduch, ale predmety, na ktoré sálanie dopadá. Temperovanie hál s tak veľkou svetlou výškou by klasickými konvekčnými systémami bolo prakticky nerealizovateľné.

Nezanedbateľnou výhodou je aj skutočnosť, že elektrické sálavé panely sú v podstate bezúdržbovým systémom. Plynová kotolňa s výkonom 0,5 MW je už stredným zdrojom znečistenia ovzdušia, podlieha pravidelným revíziám a prehliadkam plynového zariadenia, je nutné vykonávať periodické merania emisií v spalinách zdrojov tepla (kotlov). Tieto vedľajšie náklady pri použití elektrických sálavých panelov ECOSUN úplne odpadajú ..

 

Referenčné listy ECOSUN
Prodejna/Slovensko Prodejna/Slovensko Cafe Bar/Slovensko
Hotel LUX/Slovensko Expozice muzea dělostřelectva/Česká republika Kostel sv. Gotharda BOUZOV/Česká republika
ZOO Brno/Česká republika restaurace a společenský sál/Česká republika evangelický kostel/Slovensko
výrobní objekt/Bulharsko Tenisová hala/Slovensko Výrobní hala/Zator, Czech Republic
Sál divadla/Austrálie Restaurace KFC/Tasmánie Sportovní hala/Česká republlika
Nákupní centrum/Francie Římsko-katolocký kostel/Slovensko Administrativní budova/Irán
Obytný dům/Irán Výrobní hala/Irán Zimná terasa/Slovenská republika
Zimná terasa/Slovenská republika Kostel/Bulharsko Obecní sál/Francie
koňská farma/Německo muzeum/Rusko restaurace/Rusko
nástupiště/Rusko restaurace/Rusko sklad/Rusko
dům-chata/Rusko autosalon/Rusko prodejní hala/Francie
Mahavisnu Home - Košice

Názov objektu: Mahavisnu Home. Využitie objektu: Administratívno prevádzková a obchodná budova.Umiestenie: Košice / Slovenská republika. Aplikácia elektrického vykurovania: panely GR.

V budove o pôdorysnej ploche 2610m² boli nainštalovane mramorové panely GR v počte 126 ks o celkovom výkone 191 kW. V objekte sa nachádzajú prevádzky ako: ambulancie lekárov, kancelárie poisťovne a súkromnych firiem, predajne a podobne.

 

Ortotech s.r.o.

Poskytuje komplexné služby v oblasti ortopédie, protetiky, rehabilitácie, výroby individuálnych ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok. Majitelia firmy sa rozhodli z dôvodu modernizácie ale hlavne využitia vlastnej technológie výroby zdravotníckych pomôcok pri rekonštrucii pre elektrické vykurovanie.

Jednalo sa o rekonštrukciu pôvodného objektu s centrálnym teplovodným vykurovaním v areáli Roosveltovej nemocnice v B.Bystrici. Objekt ma štyri podlažia o ploche 1200 m² a vykurovanie je riešené sálavými panelmi Ecosun. Celkovo je nainštalovaných Ecosun 300U (42 ks) a Ecosun 600U (85 ks). Regulácia je riešená centrálne od firmy DUEL Námestovo. 

Reklamačný poriadok

<< Späť

Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri reklamáciách uplatnených kupujúcim.

 1. Doklady k predmetu kúpy
  Predávajúci je povinný spolu s predmetom kúpy dodať kupujúcemu tieto doklady:
  Doklad o zaplatení (faktúra, dodací list) 
  Záručný list - Ecofloor, Ecofilm 
  Montážny návod Ecoflex, Ecofloor, Ecosun, Ecofilm, Thermor, akumulačné pece Ecostatic, Ecodynamic, regulačné prvky
  Návod na použitie - Ecoflex, Ecofloor, Ecosun, Ecofilm, Atlantic, akumulačné pece Ecostatic a Ecodynamic, regulačné prvky, Atmos, Equater.
 2. Akosť predmetu kúpy
  Predávajúci je povinný dodať predmet kúpy v predpísanej resp. schválenej akosti, pokiaľ je záväzne stanovená resp. pokiaľ to vyplýva zo zvláštnych predpisov, alebo v akosti uvádzanej predajcom. Ak akosť výrobku nie je predpísaná, schválená resp. uvádzaná, potom je predávajúci povinný dodať výrobok v akosti obvyklej.
  Ak má byť predmet kúpy dodaný podľa vzorky, alebo predlohy, je predávajúci povinný dodať predmet kúpy s vlastnosťami vzorky alebo predlohy, ako predložil kupujúci.
 3. Vady predmetu kúpy
  Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmet kúpy pri jeho prevzatí kupujúcim.
  Predávajúci ďalej zodpovedá za to, že predmet kúpy má po dobu záručnej doby dohodnuté vlastnosti podľa platnej dokumentácie vydanej predávajúcim, ktorá bola resp. mala byť použitá pri výrobe predmetu kúpy, ako aj predmet kúpy má po túto dobu vlastnosti obvyklé.
 4. Záručná doba
  Záručná doba je 24 mesiacov a jej počiatok je:
  dňom inštalácie potvrdenom na záručnom liste ECOFLOOR a ECOFILM 
  dňom predaja u ostatných výrobkov.
 5. Predávajúci bude aj po uplynutí zákonnej záručnej doby, teda nad rámec jeho zákonných povinností, vybavovať oznámené vady výrobkov ECOFILM a ECOFLOOR (s výnimkou vodičov určených pre ochranu potrubia a rozmrazovanie žľabov, zvodov a vodičov, ktoré budú inštalované neodbornou osobou) a tlakovú nádrž ohrievača vody Atlantic takto:
  • ak ide o závadu, ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy na mieste odstránenia vady vymeniťchybnú vec za nezávadnú,
  • ak ide o závadu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne užívaná ako vec bez závady, má kupujúci právo na výmenu veci resp. má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú i kupujúcemu, ak ide o vady odstrániteľné, ak však kupujúci nemôže pre opätovný výskyt vady po oprave resp. pre väčší počet vád riadne vec užívať,
  • ak sa jedná o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
  • v prípade, že náklady na opravu výrobku by významne presiahli (viac ako 500% z hodnoty výrobku) jeho kúpnu cenu, je možné reklamáciu vybaviť tak, že predávajúci dodá kupujúcemu iný druh výrobku (nie teda ECOFLOOR či ECOFILM) a naviac mu vyplatí 500% ceny zakúpeného výrobku ECOFLOOR resp. ECOFILM a to ak budú vady riadne oznámené (tzn. oznámené spôsobom uvedeným pre oznámenie závad v záručnej dobe) v doleuvedených lehotách:
   ECOFLOOR - rohože 8 rokov za podmienky elektrického pripojenia 
   osobou s odbornou kvalifikáciou podľa vyhl.718 Zz.§14)
   ECOFLOOR - vodiče 3 roky okrem vodičov ADPSV a PPC so zárukou 2 roky
   ECOFILM - fólie 8 rokov
   ATLANTIC nádrž ohrievača 3 roky podmienkou je výmena magnéziovej 
   anódy po 24 mesiacoch od začiatku záručnej doby

    

   

 6. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie predložiť nižšie uvedené doklady.
  Výrobok Doklady nutné k u platneniu záruky
  FLEXILIGHT - doklad o zaplatení, potvrdený záručný list
  ECOFLOOR - doklad o zaplatení, potvrdený záručný list
  ostatné výrobky - doklad o zaplatení, dodací list s dátumom vystavenia
  servisné služby - doklad o zaplatení, servisný list
 7. Kupujúci je pri výrobkoch ECOFLOOR a ECOFILM povinný najneskôr pri vyplňovaní zápisu o uvedení predmetu kúpy do prevádzky, predmet nákupu prehliadnuť a zistené závady zapísať do reklamačného formulára. Pokiaľ predmet neprehliadne, môže nároky zo závad predmetu kúpy, ktoré by zistil, keby predmet prehliadol, uplatniť len pokiaľ doloží, že tieto vady mal nakupovaný predmet už pri prechode nebezpečia škody na nakupovanom predmete.
 8. Kupujúci je povinný vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe bez zbytočného odkladu od ich zistenia oznámiť predajcovi. Závady sa oznamujú vyplnením reklamačného formulára, buď doporučeným dopisom zaslaným na adresu sídla predávajúceho, alebo osobne v mieste sídla predávajúceho resp. v ktorejkoľvek prevádzke, vzhľadom k čomu je predávajúci povinný zaistiť v pracovnej dobe prítomnosť osoby poverenej na vybavovanie reklamácií závad.
 9. Za okamih oznámenia závady, pokiaľ nedôjde k oznámeniu závady priamo pri osobnom rokovaní medzi predávajúcim a kupujúcim a nie je o tom vyplnený reklamačný formulár, sa podľa tejto zmluvy považuje okamih doručenia doporučeného dopisu s oznámením závady v reklamačnom formulári na adresu sídla predávajúceho. V reklamačnom formulári je kupujúci povinný popísať, v čom sa reklamovaná vada prejavuje.
 10. Pokiaľ nebude závada oznámená v súlade so skutočnosťami uvedenými v predchádzajúcich odstavcoch, nemá kupujúcí právo na priznanie nároku z titulu zodpovednosti predávajúceho za závady.
 11. Predávajúci je povinný do 3 dní po obdržaní riadnej reklamácie vadu prehliadnuť a odpovedať kupujúcemu, či reklamáciu uznáva, alebo nie. Za okamih oznámenia odpovedi, pokiaľ nedôjde k oznámeniu odpovedi priamo pri osobnom rokovaní medzi predajcom a kupujúcim a nie je o tom urobený zápis, považuje sa okamih odoslania doporučeného dopisu na adresu kupujúceho. V odpovedi je predajca povinný uviesť, aké plnenie navrhuje z titulu nárokov zo závad predmetu kúpy, pričom:
  ak ide o závadu, ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný závadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak vec nebola ešte použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia závady požadovať výmenu veci, alebo ak sa závada týka iba súčasti veci, výmenu súčasti. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia závady vymeniť vadnú vec za nezávadnú,
  ak ide o závadu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne užívaná ako vec bez závady, má kupujúci právo na výmenu veci, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prináležia kupujúcemu, ak ide síce o závady odstrániteľné, ale kupujúci nemôže pre opätovný výskyt vady po oprave resp. pre väčší počet závad vec riadne užívať,
  ak ide o iné neodstrániteľné závady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci,
  Pri výrobkoch ECOFLOOR a ECOFILM je prípustné, v prípade ak náklady na odstránenie závady presahujú viac než päťnásobne hodnotu vadného predmetu, aby predávajúci dodal kupujúcemu iný druh výrobku zabezpečujúceho porovnateľnú tepelnú pohodu.
 12. V prípade, že predávajúci reklamáciu neuzná, je povinný uviesť dôvody neuznania, pričom nezodpovedá za vady vzniknuté:
  a. užívaním predmetu kúpy v rozpore s dodaným Návodom na obsluhu,
  b. zjavne úmyselným poškodením,
  c. následkom živelnej pohromy,
  d. neodbornou montážou resp. montážou vykonanou osobou, ktorá nemá oprávnenie na vykonanie montáže predmetu kúpy.
 13. V prípade uznania reklamácie je predávajúci povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní.
 14. O vybavení reklamácie vyplní predávajúci s kupujúcim reklamačný formulár (na stiahnutie).Deň vyplnenia reklamačného formulára sa považuje za deň vybavenia reklamácie. Kupujúci je povinný na výzvu predávajúceho podpísať protokol o vybavení reklamácie. Pokiaľ má kupujúcí akékoľvek námietky proti vybavovaniu reklamácie, je povinný zaznamenať všetky tieto námietky do reklamačného formuláru a podpísať ich.
 15. Doba od uplatnenia práva zodpovednosti za vady až do doby, kedy kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať (teda, kedy bol povinný podpísať reklamačný protokol), sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcem potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, tiež o prevedení opravy a o dobe jej trvania.
 16. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
 17. V prípade uplatňovanej reklamácie nesmie byť bez súhlasu predávajúceho po dobu reklamačnej doby s predmetom kúpy nijak manipulované.

V Banskej Bystrici 01.04.2006

 

<<Späť

Matejov dom

Matejov dom bol postavený v roku 1479 vo vnútri Mestského hradu a bol včlenený do Baníckej bašty. Je to vysoká štvorposchodová stavba postavená v tesnej blízkosti slovenského kostola. Miestnosti sú zväčša plochostropé, na prízemí a prvom poschodí majú niektoré miestnosti valenú klenbu.

Matejov dom

V októbri 2009 Stredoslovenské múzeum otvorilo pre verejnosť novú expozíciu venovanú histórii mesta Banská Bystrica v priestoroch Matejovho domu. Súčasná rekonštrukcia nielen kompletne zrekonštruovala interiér Matejovho domu, ale aj vstavala do Baníckej bašty drevené podlažia. Vznikla tak stála expozícia na troch podlažiach celkovo 470 m² výstavnej plochy, ako aj moderný klimatizovaný depozitár na vrchných podlažiach a v podkroví, spolu na 300 m². Ďalšie útulné priestory na prízemí sú pripravené pre malú kaviareň, prevádzkovanú chránenou dielňou.

Súčasťou rekonštrukcie bola rekonštrukcia kúrenia v historickom objekte. Pre vykurovanie tohto objektu boli použité sálavé sklenené panely od spoločnosti Fenix Slovensko s.r.o.

Matejov dom Matejov dom

Po konzultácii s Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky sa do objektu využili sálavé sklenené panely v bielej farbe nakoľko ide o historickú pamiatku. Dodávané boli panely s doplnkovou reguláciou (zásuvkový termostat):

GR 300 v počte 1 ks výkon 300W
GR 500 v počte 2 ks výkon 500W
GR 700 v počte 5 ks výkon 700W
GR 900 v počte 5 ks výkon 900W

Taktiež sa riešilo vykurovanie archívov a skladových priestorov. Sem boli využité konvektory Ecoflex El s výkonom 2000W v počte 6 ks. Celková suma na vykurovacie telesá činila 4 416,63 € bez DPH. Dodávku zabezpečovala firma Elektro M Macháček Ivan.

 

"Červený kostol" v Brne

Princíp vykurovania: Vysokoteplotné a nízkoteplotné panely ECOSUN pracujú na princípe infračerveného sálavého vykurovania. Teplo v podobe infračerveného žiarenia neohrieva
vzduch, ale voľne ním prechádza a ohrieva až povrch predmetov, na ktoré dopadá.Tento princíp sa obvykle využíva vo veľkopriestorových objektoch, ako sú rôzne haly, dielne, sklady, výrobné prevádzky, apod.

Ukážkovým príkladom využitia sálavého vykurovania je vyhrievanie kostolných lavíc. Vyhriať kostol klasickým konvekčným systémom (teplovzdušne) je zdĺhavé, energeticky veľmi náročné a ak vezmeme do úvahy pomer plochy, na ktorej sú umiestnené lavice a objem celého kostola, aj vysoko neefektívne.

Oproti tomu nízkoteplotné panely ECOSUN K, inštalované priamo v laviciach, cielene ohrievajú návštevníkov kostola. Tepelná energia je tak využitá s maximálnou možnou účinnosťou a prevádzku tohto systému je možné pre daný účel označiť ako nejefektívnejšiu a súčasne najúspornejšiu.

Referenčný objekt

Jedným z objektov, využívajúcich na vyhrievanie lavíc sálavé panely ECOSUN K, je Českobratský evanjelický chrám Jana Amosa Komenského na Joštovej ulici v Brne, známy taktiež ako "Červený kostol".

 

 

ňV kostole je v 24 laviciach nainštalovaných celkom 48ks panelov ECOSUN 330K. Panely sú zapojené tak, že je možné postupne zapínať jednotlivé rady lavíc.


 

Zaujímavosťou je kazateľňa, kde je na zvýšenie komfortu inštalované podlahové vykurovanie v podobe elektrickej vykurovacej rohože.

 

 

 

V prípade záujmu je možné dohodnúť prípadnú návštevu na nasledujúcom kontakte:
Farní sbor českobratrské církve evangelické v Brně I.
Opletalova 6, 602 00 Brno
tel. 542 211 453
e-mail : ccebrno1@atlas.cz

Vyhrievanie podlahy pred kostolným oltárom

Na prelome roku 2013/2014 dodávala spoločnosť FENIX sálavé vykurovacie panely ECOSUN pre vyhrievanie kostolných lavíc v kostole Sv Gothard v Bouzove. Počas testovacej prevádzky vyjadril zástupca investora - Rímskokatolíckej farnosti Bouzov - poľutovanie, že nemožno podobným spôsobom zlepšiť podmienky pre pastora, stojaceho počas bohoslužby pri oltári na veľmi studenej podlahe. Vysvetlil, že nejde len o značný diskomfort, ale aj o negatívny vplyv na ľudské zdravie, ktoré so sebou dlhodobý pobyt na doslova "ľadovej" podlahe nesie.


Kostel Sv. Gotharda v Bouzově – kostelní lavice i podlaha před oltářem jsou zde vyhřívány výrobky společnosti FENIX

 

Spoločnosť FENIX už má skúsenosti s riešením tohoto problému - partnerská firma v Taliansku vybavila viacero cirkevných objektov zostavou prenosných podlahových dielcov, v ktorých sú umiestnené vykurovacie fólie ECOFILM. Prvou variantou teda bolo urobiť podobnú zostavu aj do kostola v Bouzove. Avšak klimatické podmienky v Taliansku sú predsa len odlišné a panovala tu obava, aby bol plošný príkon vykurovacej fólie v tomto prípade dostatočný. Nedávno však bol uvedený na trh nový výrobok - gumené vykurovacie rohože S - MAT, určené pre ochranu vstupných zón pred snehom a námrazou. Ponúkala sa teda myšlienka, vyskúšať pre vytvorenie komfortnejšej zóny pri oltári práve túto rohož. Veľkou výhodou sa javila jednoduchá inštalácia a nulové zásahy do existujúcich konštrukcií - rohož sa len položí a zapojí do zásuvky, na konci vykurovacieho obdobia sa jednoducho zvinie a uschová do ďalšej zimnej sezóny. Bezpečnosť je zaistená prúdovým chráničom, integrovaným do zástrčky vykurovacej rohože S - MAT .


Topná rohož S-MAT chrání před velmi chladnou podlahou a výrazně tak zvyšuje komfort uživatele


Po dohode bola farnosti vykurovacia rohož S-MAT zapožičaná na testovanie. Počas 14 dní bolo toto riešenie odskúšané a preukázalo sa, že používaním vykurovacej rohože S-MAT skutočne dochádza k výraznému zvýšeniu tepelnej pohody. Farnosť v Bouzove preto prejavila záujem túto rohož odkúpiť, súčasne privolila vykonať dodatočné merania pomocou ifrakamier, aby sa zaznamenali reálne povrchové teploty na vykurovacej rohoži a okolitej podlahe.

Na úvodnej snímke je zachytená vykurovacia rohož pred uvedením do prevádzky, povrchová teplota rohože je rovnaká, ako teplota okolitej podlahy, tj cca 2°C. Na ďalšej snímke sú teploty po 5 minútach prevádzky - v najteplejšom mieste sa teplota rohože zvýšila na 14°C. Významný vplyv na priebeh teplôt má ale koberec, na ktorom je rohož S-MAT umiestnená. Koberec pôsobí ako tepelná izolácia a účinne znižuje nežiadúci odvod tepla do kamennej dlažby.

Topná rohož S-MAT před uvedením do provozu – teplota rohože je stejná, jako okolní podlaha Průměrná povrchová teplota rohože se 5 minut po zapnutí zvýšila na téměř 11°C

Na ďalších snímkach je stav po 15 minútach prevádzky - teplota rohože sa zvýšila na 22,4°C, po 30 minútach od zapnutia vystúpila povrchová teplota rohože S-MAT na 27°C. Oproti úvodným snímkam je vidieť znateľné spomalenie dynamiky rastu povrchovej teploty rohože.

Po 15 minutách provozu je průměrná teplota rohože 16,5°C 30 minut od zapnutí – průměrná teplota rohože je 21,8°C, v nejteplejším místě má 27,3°C, teplota již poroste jen velmi zvolna

Po ďalších 15 minútach (45 minút od zapnutia) bola povrchová teplota rohože 28,1°C a za ďalších 15 minút bolo namerané 28,3°C. Možno teda konštatovať, že po 1 hodine prevádzky sa teplota rohože ustálila na cca 28°C (pri okolitej teplote cca +2°C) a k ďalšiemu zvyšovaniu teploty by už nedochádzalo.

45 minut od zapnutí – průměrná teplota rohože dosáhla 22°C, v tomto okamžiku se již prakticky jedná o ustálený stav Po 1 hodině nepřetržitého provozu je průměrná teplota plochy rohože 23°C, v nejteplejším místě má 28,3°C

Záverom možno konštatovať, že aj keď sa povrchová teplota rohože (takmer 30°C) môže javiť ako pomerne vysoká, subjektívne - obzvlášť ak je používateľ v štandardnej obuvi - pocit tepla nenavodzuje. Hlavným účelom tohto riešenia však nie je vykurovanie alebo ohrev užívateľa, stojaceho na vykurovacej rohoži, ale zamedziť negatívnemu vplyvu veľmi studenej kamennej podlahy. Rozdiel medzi pobytom na podlahe s teplotou 2°C a s teplotou 28°C je naozaj veľmi zásadný, najmä ak trvá rádovo desiatky minút a užívateľ sa len minimálne pohybuje.

Vyhrievanie kostolných lavíc v Kostole sv. Gotharda

Kostol sv. Gothard bol už v minulosti vybavený elektrickým vyhrievaním lavíc, tento systém však prestal byť vyhovujúci a to nielen z hľadiska prevádzkových parametrov, ale aj z bezpečnostného hľadiska.


Oltář kostela Sv. Gotharda v Bouzově V kostele je celkem 41 lavic ve dvou řadách, v každé lavici jsou dva panely ECOSUN TH 04

 

Na prelome roku 2013 a 2014 preto bola pripravená rekonštrukcia, v rámci ktorej mali byť vykurovacie telesá, elektroinštalácie aj rozvodná skriňa tohto systému vymenené. V pôvodnom projekte boli navrhnuté vykurovacie panely FRICO HS 250, určené na inštaláciu pod sedákmi kostolných lavíc.


Pohled na topné panely FRICO HS 250, navržené původním projektem Konstrukční i barevné provedení panelů FRICO neodpovídá tmavé barvě dřevěných lavic a působí tak poměrně rušivým dojmem

 

Vzhľadom k cene aj dlhému dodaciemu termínu bola spoločnosť FENIX Jeseník oslovená zástupcom investora, či ako český výrobca môže ponúknuť vhodnú alternatívu. Ako prvý variant boli ponúknuté osvedčené panely ECOSUN K, ktoré sú prednostne určené práve na vyhrievanie kostolných lavíc. Podrobný článok o testovaní týchto panelov priamo v kostole sv. Gothard a ich porovnanie s panelmi FRICO HS navrhnutými v projekte nájdete tu.


Pohled na panel ECOSUN K+ během prvního srovnávacího testu Snímek panelu ECOSUN K+ pomocí infrakamery ukazuje rovnoměrné prohřátí celé plochy panelu

 

Hoci panely ECOSUN K + vykazovali výrazne priaznivejšie prevádzkové parametre, spôsob ich uchytenia (vždy na zadnú časť operadla predchádzajúcej lavice) sa tu ukázal ako nevyhovujúci. Medzi jednotlivými lavicami bol pomerne úzky priestor a inštaláciou panelu sa tento priestor ešte zmenšil. Preto bolo nutné vrátiť sa k pôvodnému návrhu - tj inštaláciu panelov pod sedákmi lavíc.

Samotné panely ECOSUN K + sú pre toto umiestnenie nevhodné - vzhľadom k tomu, že sálavý tok nie je smerovaný na prítomné osoby, ale do podlahy, je ich teplota nedostatočná. Navyše šírka panelov bola o cca 2cm väčšia, než šírka sedákov. Spoločnosť FENIX preto navrhla použitie vysokoteplotného panelu ECOSUN TH, štandardne určeného ako tzv. terasový ohrievač pre zónový ohrev zimných záhrad, zastrešených terás apod. Príkon týchto panelov je 1000 a 1500 W, čo bolo pre zamýšľané použitie veľa. Príkon panelov bol preto znížený na 500 W a po dohode s investorom bol vykonaný druhý porovnávací test s panelom FRICO HS.


Detailní pohled na panel FRICO HS a jeho vlivu na prostor pro nohy při pokleknutí na klekadlo lavice Panely ECOSUN TH zachovávají stejný prostor pro nohy, jako původní typu panelů navržených projektem

 

Počas testu sa merali nielen povrchové teploty oboch panelov, oteplenie samotných lavíc a oteplenie podlahy pod lavicami ale predovšetkým hodnotené subjektívne vnímanie teplotného komfortu. Na snímkach z ifrakamier je zreteľne vidieť rovnomerné prehriatie panelu ECOSUN TH aj vyššiu povrchovú teplotu, vďaka ktorej je sálanie znateľne výraznejšie. Rozdiel je spôsobený nielen vyšším príkonom vykurovacieho panelu ECOSUN, ale tiež jeho iným konštrukčným riešením.


Snímek panelu ECOSUN TH pomocí infrakamery Povrchové teploty panelu FRICO HS zachycené infrakamerou

 

Na ďalších snímkach z ifrakamier je merané oteplenie podlahy - na prvom sú zobrazené najvyššie dosiahnuté teploty podlahy pod panelom ECOSUN (38°C) a pod panelom FRICO (21,4°C), na druhej snímke je potom zobrazená priemerná teplota podstatnej časti podlahy osálania panelom ECOSUN (30°C). Subjektívne hodnotenie ukázalo, že príkon panelu ECOSUN je možné ešte znížiť (400 W) a stále dosahovať priaznivejších parametrov ako u panelov FRICO HS.


Teplota podlahy pod panelem ECOSUN TH je díky intenzivnější sálavé složce vyšší, než pod panelem FRICO HS Termosnímek podlahy pod panelem ECOSUN TH a uvedením minimální a maximální teploty ve vyznačené ploše a průměrné teploty celé této plochy

 

Na základe týchto testov si investor na vykurovanie lavíc vybral navrhnuté panely ECOSUN TH 400 W - celkom je tu nainštalovaných 82 ks. Panely sú rozdelené do niekoľkých sekcií, takže možno vyhrievanie lavíc zapínať postupne, v závislosti na počte návštevníkov. V čase vzniku tohto článku prešli panely v kostole sv. Gothard mesačnou testovacou prevádzkou (december / január) a ich prevádzka bola zástupcom investora hodnotená ako veľmi uspokojivá.


Detailní pohled na panely ECOSUN TH po dokončení celé realizace Panely ECOSUN TH díky matnému černému provedení splývají s tmavým dřevem lavic a při běžném pohledu jsou prakticky nepostřehnutelné

 

Užívatelia kladne hodnotili nielen výbornú tepelnú pohodu, ale aj vzhľad panelov, ktoré svojim matným čiernym prevedením ľahko splývajú s tmavým drevom kostolných lavíc a pri bežnom pohľade sú prakticky nepostrehnuteľné. Vďaka tomu nijako neovplyvňujú celkový vzhľad i atmosféru tohto duchovného miesta.

 

Konštrukcia sálavých panelov

<<< späť

 

Konštrukcia sálavých panelov

Nízkoteplotné sálavé panely ECOSUN

Základom panelu je karoséria z oceľového pozinkovaného plechu s čelnou vykurovacou plochou chránenou špeciálnou obojstrannou povrchovou úpravou. Vnútorné Thermoquartz *) zaisťuje maximálnu absorpciu tepla zo zdroja tepla a vonkajší Thermocrystal *) . výrazne zvyšuje účinnosť pri emisii (vyžarovanie) tepla – tzv. infračervené vykurovanie. Vonkajšia povrchová úprava Thermocrystal je na báze kremíkových kryštálov – charakteristickou rysou patrí na prvý pohľad je zrnitý povrch panelov, čo je jediným z dôvodu výrazného zvýšenia emisivity. Pri takom istom rozmere má panel proti hladkej ploche 2,5 x väčšiu prestupnú plochu!

U panelov s príkonom do 600 W je vykurovacím prvkom špeciálna tkaná vykurovacia fólia na báze grafitu, s teplotnou odolnosťou 150°C, panely s príkonom 700 W sú chránené výpletom z izolovaného odporového vodiča, s teplotnou odolnosťou 180°C. Medzi vykurovacie prvky a čelnú teplotnou plochou je vložená dialektická izolačná doska.

Vo vnútri panelu je tepelná izolácia z čadičovej vaty, ktorá bráni úniku tepla zadnou stranou panelu za zvyšuje tak účinnosť sálania. Prevedenie spojov karosáže a zadného krytu (nitovanie/spájanie), plášť prívodného vodiča ( PVC/silikón) a typ priechodu káblu má vplyv na výsledné IP krytie panelov. Spôsob uchytenia panelov je podrobne popísaný v kapitole Montáž, záručné podmienky.

 

 

 

Základné prevedenie sálavých panelov
Typ
Dĺžka prívodného
vodiča
Plášť
vodiče
Krytie
panelov
Základné farebné
prevedenie
Ecosun 330-400 K+ 0,5 m PVC IP 44 hnedá
Ecosun 100-270 K+ 1,0 m IP 44
Ecosun U IP 44 biela
Ecosun VT svorkovnica - IP 20
Ecosun IKP 1,0 m PVC IP 54 hnedá
Ecosun IN IP 65
Ecosun IN-2 silikón IP 65 EEx2

*) Termoquartz/Thermocrystal – registrovaná ochranná známka – okrem vyššie uvedeného vplyvu na absorpciu a vyžarovanie tepelnej energie je garantovaná tak životnosť a stálosť technických i estetickým parametrov.

Farebné prevedenie nízko teplotných panelov ECOSUN

Vykurovacie panely sú chránené zdravotne nezávodnou, vodou riediteľnou farbou BALAKRYL, so zaručenou farebnou stálosťou pri teplotnom zaťažení. Štandardné prevedenie je vo farbe biela alebo tmavo hnedá, po dohode je možné aj iné farebné prevedenie v odtieňoch RAL.

 


0100 - biely

0240 - tmavo hnedý

0530 - zelený

0660 - oker

0111 - šedý

0250 - palisander

0545 - khaki

0750 - oranžový

0199 - čierny

0320 - fialový

0565 - tmavo zelený

0815 - červený

0220 - svetlo hnedý

0440 - modrý

0610 - krémový

0840 - červeno hnedý

0230 - stredne hnedý

0510 - svetlo zelený

0620 - žltý

Upozornenie: vernosť farieb je závislá od nastavenia vášho monitoru.

Vysoko teplotné sálavé panely ECOSUN

Tak isto pri vysoko teplotných panelov je základom karoséria z oceľového alebo pre agresívne prostredie nerezového plechu. Do karosérie sú zasadené hliníkové vykurovacie lamely zo zalisovanou vykurovacou tyčou. Povrch lamiel je chránený špeciálnou galvanickou povrchovou úpravou SILICATING, ktorý podobne ako Thermocrystal u nízko teplotných panelov výrazne zvyšuje emisivitu lamiel, má však teplotnú odolnosť až do 500°C. Podľa príkonu môžu byť panely s jednou, dvoma alebo troma lamelami. Panely sú chránené svorkovnicami, do ktorej sa zapojuje prívodný vodič. Typy s jednou lamelou sú iba na napájanie 230V, dvoj a troj – lamelové sa dajú zapojiť na 230 V i na 400 V. Z hľadiska prevádzky sa dá pri vhodnom zapojení spínať jednotlivé lamely panelu postupne a tým plynule zvyšovať výkon panelu podľa potreby.

Na nasledujúcom obrázku je mikroskopický snímok povrchu vykurovacie dosky panelu sú po úprave SILICATING – zväčšené 260 x ( zrealizované s prístrojom BS 340)

Mikroskopický detail lamely s úpravou SILICATING – vysoko teplotné sálavé stropné panely ECOSUN

Farebné prevedenie vysoko teplotných panelov ECOSUN

Panely z nerezového plechu sa nechávajú bez povrchovej úpravy, panely z oceľového plechu sú chránené striekanou práškovou farbou vo farbe RAL 9010, v ktorej je zaistená dlhodobá farebná stálosť aj pri zaťažovaní teplotami do 100°C. Iné farebné odtiene sa štandardne nerobia.

<<< späť

Regulácia sálavých panelov

<<< späť

Napriek tomu, že sálavé panely vykurujú s formou infračerveného vykurovania, ich prevádzka je pri vykurovaní obvykle riadená reguláciou, ktorá sníma teplotu priestoru, v ktorom sú vykurovacie panely umiestnene. Napriek tomu elektrické vykurovanie je už od svojej podstaty ponúkaná regulácia je ponúkaná samostatne do miestnosti alebo priestoru, dajú sa objekty kde je inštalované sálavé vykurovanie riadiť po jednotlivých miestnostiach.

Vykurovanie priestoru podľa veľkosti a spôsobu využitia môže sa regulovať ako celok alebo môže byť rozdelený do zón, v ktorých sa dajú sálavé panely podľa potreby postupne zapínať. Najbežnejšou je regulácia vykurovacích panelov priestorovými termostatmi (analógové, digitálne alebo bezdrôtové), ktoré merajú teplotu a sú nainštalované priamo do miestnosti s vykurovacími panelmi. Reguláciu je možné riešiť aj komplexne s využitím centrálnej regulácii.

Regulátor by mal byť umiestnený tak, aby v prípade ak sa dá neboli v sálavom poli vykurovacieho panelu, neovplyvňovalo priame slnečné žiarenie, alebo iný priami zdroj tepla či chladu. Obvykle sa umiestňujú na vnútornú stenu do výšky cca 1,2 m nad podlahou. Pre priemyselné aplikácie alebo v prípade požiadavky na vyšší stupeň ochrany voči prachu a vode je nutné použiť niektorý z priemyselných priestorových termostatov.

V zónovom vykurovaní, keď sú sálaním cielene ohrievane priamo osoby, nachádzajúce sa vo vymedzenom priestore, sa vykurovacie panely obvykle spínajú ručne, podľa subjektívneho pocitu tepla užívateľov. Ručné spínanie sa dá nahradiť ďalšími členmi regulácie – napr. časový spínač, aby panely nemohli nedopatrením zostať zapnuté v dobe, keď sa vyhrievaný priestor nevyužíva, alebo aj priestorový termostat, ktorý umožňuje viesť vykurovacie panely sú do prevádzky až do určitej teploty. Pre reguláciu nízko teplotných aj vysoko teplotných panelov platia v zásade rovnaké pravidlá. Z hľadiska elektroinštalácie musia byť vykurovacie obvody v rozvádzači samostatne zaistené a musia byť zaistené ich dvojpólové vypínania. Použitie regulačných prvkov musí zodpovedať stupňu krytia výrobku.

<<< späť

Projektovanie sálavého vykurovania

<<< späť

1. Dimenzovanie

Ak sálavé panely slúžia ako hlavný zdroj vykurovania, požadovaný výkon vychádza zo štandardného výpočtu tepelných strát jednotlivých priestorov podľa ČSN 06 0210. Vzhľadom k špecifickým vlastnostiam, ktoré sálavé vykurovanie ponúkajú aby teoreticky bolo možné pri výpočte zníži straty o 15-20%, aby sa zrýchlila dynamika nábehu vykurovacieho systému. Pre zónové elektrické sálavé vykurovanie je možné aplikovať ČSN 06 0215 aj keď účinnosť normy bola k 1.11.2000 bez náhrady zaručená. Napriek tomu však sa však dá z pravidiel stanovených toto normou vychádzať.

2. Umiestnenie vykurovacích prvkov

Sálavé vykurovacie panely sa prednostne umiestňujú na stropné ( prípadne do stropnej) konštrukcie a to vždy tak, aby ich výkon vyrovnával bilanciu jednotlivých plôch – je výhodnejšie využiť viac panelov s menším výkonom a rovnomernejšie tak pokryť vykurovaný priestor, ako sústrediť výkon do menšieho počtu výkonnejších vykurovacích panelov. Vzdialenosť od vertikálnych konštrukcií by nemala byť menšia než 0,6 – 1 m a je nutné dodržať minimálnu inštalačnú výšku závislú od výkonu panela.

Vykurovacie panely sa dajú umiestňovať tak pod sklonom (smerovať tok sálania), alebo do zvislej polohy na obvodovú stenu. Vo zvislej polohe sa ale zvyšuje konvenčná zložka – množstvo vydanej energie alebo účinnosť panelu sa nezmení, iba sa percentuálne znižuje odvádzanie tepla formou sálania v prospech konvencie. Zvýšenie konvenčnej zložky sa priaznivo prejaví v dynamike nábehu, nevýhodou je však zvýšenie rozdielu teploty vzduch v podlahe a pod stropom. Pri inštalácii do zvislej polohy sa panely umiestňujú podobne ako bežné radiátory, tj: spodná hranica cca 20 cm nad podlahou.

Podobné informácie o sálavom vykurovaní aj pokyny pre návrh vykurovacieho systému nájdete v dokumente Teória sálavého vykurovania (CZ).

<<< späť

Montáž a záručné podmienky

<<< späť

Podrobné technické podmienky a návod k obsluhe sú obsiahnuté na informačných materiáloch k jednotlivých typom a sú súčasťou balenia, v ktorom sú distribuované sálavé vykurovacie panely ECOSUN.

1. 1. Stropné sálavé panely E 300 U/ 600 U/700 U/ E 700 IKP/E 700 IN/ E 700 IN-2
Vykurovacie panely sú ukončené prívodnou šnúrou s dĺžkou 1 m. Montáž panelov je možná priamo na strop pomocou upevňovacieho montážneho rámu (štandardne súčasťou je len vo vykurovacích panelov E 300U, E 600U a E 700U, v type IKP,IN a IN-2 sa musí objednať zvlášť), do kazetových stropov, alebo zavesením na lanka či retiazky. Spôsob montáže je znázornený na obrázku.

Spôsob zavesenia nízko teplotného sálavého vykurovacieho panelu ECOSUN

2. Sálavé panely E 100 K+ - 400 K+
Ako jediné sú určené pre použitie ako vo vodorovnej tak aj v zvislej polohe. Upevnenie vo vodorovnej polohe je obdobné ako na predchádzajúcom obrázku, zvislé upevnenie je možné pomocou zámku na upevňovacích omegách. Pre upevnenie na strop je nutné doobjednať montážny rám, ktorý nie je súčasťou výrobku. Vykurovacie panely sú ukončené káblom V05SS-F3 x 0,75 mm2 s dĺžkou 0,5 – 1 m.

Upevňovacie úchytky vykurovacích panelov ECOSUN K+ pre inštaláciu vo zvislej polohe

 

3. Sálavé panely pre uloženie do kazetových stropov ECOSUN 300 c/ E 600c VT
Tieto panely sú určené pre montáž do kazetových stropov napr. Thermatex, Rockfon, a pod. Sú dodávané v rozmeroch do rastru 600 x 600 mm a 1200 x 600 mm. Pripojenie sa vykonáva do lištovej krabice umiestenej na zadnej strane vykurovacieho panelu. Panely je možné dodať v prevedení ako so zapustenou , tak aj s polo zapustenou hranou. Sálavé panely E 100 – 400 je možné umiestniť v zmysle ČSN 345618 priamo na horľavý podklad. Odstupová vzdialenosť od čelnej steny min. 10 cm.

Spôsob kladenia sálavých vykurovacích panelov ECOSUN VT a U do kazetovom strope

4. Vysoko teplotné sálavé panely
Montáž vykurovacích panelov je možná priamo na strop pomocou upevňovacieho montážneho rámu (súčasť dodávky), alebo zavesením na lanka či retiazky. Pripojenie sálavých panelov sa vykonáva do svorkovnice umiestnenej na boku panelu, svorkovnice má dva vývody pre možnosť prepojenia káblov vo vnútri svorkovnice tzv. smyčkovaním. Upozornenie: Teplota prostredia (teplota okolitého vzduchu) sálavého panelu ECOSUN nesmie presiahnuť 30°C.

Vysoko teplotné sálavé panely ECOSUN
ECOSUN SB09 - SB36

Upozornenie:
Montáž vykurovacích panelov môžu vykonávať iba pracovníci s kvalifikáciou podľa vyhlášky 50/78SB, § 6. Montáž musí byť ukončená revíziou podľa ČSN 331500.
Pri montáži nízkoteplotných a vysokoteplotných sálavých panelov je nutné použiť rukavíc, aby nedošlo k znečisteniu povrchu THERMOCRYSTAL alebo SILICATING mastnotou. Po montáži (pred uvedením do prevádzky) vysokoteplotných panelov je nutné z vykurovacej lamely sňať ochrannú PE fóliu.

Záručné podmienky:
Výrobca poskytuje na výrobky záruku 24 mesiacov, záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené dopravou alebo neodbornou montážou. Viac viď. Reklamačný poriadok.

Poznámka: Bližšie informácie týkajúce sa montáže sálavých panelov nájdete v návodoch priložených k jednotlivým výrobkom.

<<< späť

Návody na použitie sálavých panelov ECOSUN

<<< späť

Súbory sú vo formáte PDF. Na ich prehliadanie potrebujete Acrobat Reader verzia 4 alebo vyššia. Ak ho vo svojom počítači nemáte, môžete si ho ZDARMA stiahnuť zo stránok firmy Adobe
ECOSUN - sálavé vykurovacie panely
Návod na montáž a použití vysokoteplotních sálavých panelů ECOSUN SB 0,6 MB
Návod na montáž a použití nízkoteplotních sálavých panelů ECOSUN 0,1 MB
Návod na montáž a použití nízkoteplotních sálavých panelů ECOSUN E700 IKP,IN,IN-2 0,1 MB
Návod na montáž a použití vysokoteplotních sálavých panelů ECOSUN 0,1 MB
Návod na montáž a použití sálavých panelů ECOSUN K+ 0,4 MB

 

<<< späť

Ostatné súbory na stiahnutie

<<< späť

Súbory sú vo formáte PDF alebo Microsoft Office. Pre ich prehliadanie potrebujete Acrobat Reader verzia 4 alebo novšia, prípadne prehliadač formátov MS Office. Ak je vo svojom počítači nemáte, môžete si je ZDARMA stiahnuť zo stránok firmy Adobe alebo Microsoft.
ECOSUN - sálavé vykurovacie panely
Teórie vytápění elektrickými sálavými panely (CZ) pdf 2,5 MB
Prezentácia elektrických stropných sálavých panelov ECOSUN (CZ) pdf 1,8 MB

 

  

Základný popis výrobkov

<<< späť

Základný popis výrobku

Vykurovacie fólie ECOFILM sú špičkovým technickým výrobkom určeným na veľkoplošné vykurovanie. Vykurovací systém pozostáva z laminátovej polyesterovej fólie s nanesenou grafitovou vrstvou, z napájacích vodičov a príslušenstva.
Ecofilm sa dodáva vo dvoch prevedeniach - ako stropné a ako podlahové vykurovacie fólie

Rez vykurovacou fóliou ECOFILM

Fólia ECOFILM C je určená na stropné vykurovanie
Vyrába sa s výkonmi 140 a 200 W/m2.
Pri tzv. "stropnom vykurovaní" je vykurovací výkon rozložený rovnomerne do celej jeho plochy a povrchová teplota stropu je nízka (35-40°C). Táto vzájomná kombinácia je z hľadiska komfortu a ekonomiky úplne ideálna. Nedochádza k víreniu vzduchu, pretože ide o sálavé vykurovanie.
Aktívna (vykurovacia) šírka fólie je 30 alebo 50 cm (dva výrobné typy). Po stranách sú nevykurovacie pásky fólie šírky 5 cm určené na fixáciu fólie ku konštrukcii stropu. Celková šírka fólie je 40 alebo 60 cm.

 

Fólia ECOFILM F sa používa na podlahové vykurovanie

Výkony 60 W/m2 pre drevené a 80 W/m2 pre laminátové podlahy.
Aktívna (vykurovacia) šírka fólie je 50 cm, po stranách sú nevykurovacie pásky šírky 5 cm, určené na fixáciu fólie ku konštrukcii podlahy. Celková šírka fólie je 60 cm.

<<< späť


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

ECOFLOOR - vykurovacie káble a rohože

Registrovanou značkou ECOFLOOR ® sú označované výrobky z elektrických vykurovacích káblov - vykurovacie káblové okruhy a vykurovacie rohože. Aplikácií, v ktorých je možné využiť teplo z vykurovacích káblov je nepreberné množstvo, predovšetkým vďaka ich úžasnej flexibilite, pomerne ľahkej inštalácii a v zásade nulovým nárokom na údržbu.

Členenie výrobkov ECOFLOOR

Aby elektrické vykurovacie káble splnili požiadavky, ktoré od nich užívateľ očakáva, je nutné vybrať správny výrobok. V tejto kapitole je popísané, aké typy vykurovacích káblov sa vyrábajú, v čom sa od seba líšia a pre ktoré aplikácie sa hodia.

Podlahové vykurovanie

Z hľadiska funkčnosti je elektrické podlahové vykurovanie úplne zhodné s teplovodným podlahovým vykurovaním - elektrické vykurovanie sa však vyznačuje ľahšie inštaláciou, vyššou flexibilitou a nižšími obstarávacími nákladmi. Princípom je zohriať konštrukciu podlahy na teplotu len o niečo vyššia, než je teplota vzduchu. Pretože však hreje veľká plocha, je tento systém schopný vydať dostatok energie na vyhriatie miestností - preto sa všeobecne označuje ako veľkoplošné nízkoteplotné vykurovanie.

Vonkajšie aplikácie

Pri vonkajších aplikáciách je úlohou vykurovacích káblov a rohoží zabrániť vytváraniu námrazy alebo snehu na určenej ploche alebo zariadení. Zvyčajne sa jedná o príjazdové cesty, chodníky a schodiská, alebo o strešné žľaby (odkvapy), zvody, úžľabia, atď

Ochrana potrubia a špeciálne aplikácie

Pomocou vykurovacích káblov ECOFLOOR možno pred mrazom chrániť tiež potrubie s rozvodom vody alebo iných kvapalín, kanalizačná vpusť a zvody, apod V ponuke sú aj výrobky z vykurovacích káblov pre špeciálne aplikácie - napríklad káble umožňujúce odlievanie betónových konštrukcií aj pri teplotách pod bodom mrazu, alebo špeciálne vykurovacie plachty.

Členenie výrobkov Ecofloor

<

 

Ponuka výrobkov skupiny ECOFLOOR je veľmi rozmanitá a zorientovať sa v nej nie je ľahké. Jednotlivé typy ale vznikali postupne, na základe požiadaviek na technické vlastnosti káblov pre jednotlivé aplikácie. Ak má byť kábel umiestnený napríklad do tmelu tesne pod dlažbu, je dôležité, aby bol tenký a v príkone cca 10 W / m. Ak chceme vyhrievať príjazdovú cestu, na priemeru kábla nezáleží, dôležitejšie je aby bol kábel mechanicky odolný (robustný) a bolo ho možné zaťažiť príkonom až 30 W / m Pre kábel do odkvapu je dôležitá ochrana proti UV žiareniu, pre kábel do podlahy je ale táto vlastnosť zbytočná. Preto je ponuka tak rozmanitá - z hľadiska životnosti, dobrej funkčnosti jednotlivých aplikácií, ale aj ceny výrobkov je výhodnejšie vyrábať viac typov vykurovacích káblov, ako jeden univerzálny. Výrobky ECOFLOOR možno teda deliť podľa nasledujúcich vlastností:

 • Vykurovacie káble odporové, samoregulačné a s konštantným príkonom
 • Vykurovacie okruhy a vykurovacie rohože
 • Jednožilové a dvojžilové vykurovacie káble
 • Jednoduché a zlanené rezistencie
 • Vykurovacie káble bez a s ochranným opletením
 • Vykurovacie káble rovnakej konštrukcie s rôznym príkonom na bežný meter
 • Značenie vykurovacích káblov

Jednotlivé typy vykurovacích káblov potom vznikajú rôznymi kombináciami vlastností uvedených vyššie.

Vykurovacie káble odporové, samoregulačné as konštantným príkonom

Odporové káble sú najrozšírenejším typom vykurovacích káblov. Jadro týchto káblov je z tzv. rezistencie (odporový materiál), ktorá sa pri prechode elektrického prúdu zahrieva. Elektrické napätie je štandardizované (230V, 400V, 110V - podľa zeme), ale rezistencie sa vyrábajú s rôznymi hodnotami odporu. Výpočtom je potom možné určiť, aké dlhé káble musia byť, aby pri danom napätí mali požadovaný príkon - teda aby vykurovali, ale súčasne sa neprehrievali. Preto nemožno odporové káble predávať na metre, ale predávajú sa iba v konkrétnych dĺžkach, už s pripojovacími vodičmi - tzv vykurovacie okruhy. Keď je výpočtom stanovené, že kábel bude mať pri určitej dĺžke príkon 10 W / m, jeho dodatočným skracovaním sa príkon na jeden meter zvyšuje. Preto nemožno vykurovacie okruhy dodatočne skracovať, kábel by sa prehrieval.

 

U odporového kabelu hřeje vnitřní vodič - rezistence
 1. plášť
 2. ochranné opletenie
 3. izolácia jadra
 4. rezistencia

 

Samoregulačné káble , na rozdiel od odporových , nemajú vo vnútri plášťa rezistencie , ale dva vodiče , ktoré sú vedené súbežne a sú "obalené" odporovým (vykurovacím) jadrom . Elektrina "prúdi" naprieč jadrom z jedného vodiča do druhého a tým sa jadro zahrieva . Toto jadro má dôležitú vlastnosť - jeho odpor sa mení v závislosti na jeho teplote. Čím je jadro teplejšie , tým menej hreje . Preto sa tieto káble nazývajú samoregulačné . Samoregulačný kábel možno krátiť na ľubovoľné dĺžky , napriek tomu je jeho príkon na bežný meter stále rovnaký . Vďaka samoregulácii sa kábel tiež nemôže prehriať, preto nevadí, keď sa vzájomne dotýka alebo kríži, prípadne prechádza prostrediami s rôznou teplotou . Tieto vlastnosti sa ale pochopiteľne premietajú do ceny káblov, preto sa nepoužívajú masovo , ale iba v určitých aplikáciách . Schopnosť samoregulácie sa môže zdať zaujímavá v aplikáciách podlahového vykurovania, paradoxne pre toto použitie sa ale samoregulačné káble nehodia - viac informácií , podľa typu samoregulačných káblov aj ich výkonovej charakteristiky nájdete tu ....

 

U samoregulačního kabelu hřeje jádro, které obaluje vnitřní vodiče
 1. plášť
 2. ochranné opletenie
 3. izolácia jadra
 4. samoregulačné odporové jadro
 5. vodiče

 

Káble s konštantným príkonom sa vyrábajú v rôznych príkonoch na bežný meter - obvykle 20, 30, 40 a 50 W / m - a sú konštruované tak, aby mali vysokú teplotnú odolnosť (so silikónovým plášťom až 200 ° C). Káble možno krátiť na ľubovoľné dĺžky, príkon na bežný meter je však stále rovnaký - preto sa označujú ako káble s konštantným príkonom. Ide vlastne o odporový kábel dĺžky 1m (alebo 0,5 m - podľa výrobcu), ktorý má definovaný príkon na 1m. Vykurovací kábel je potom zložený z týchto metrových kusov, ktoré sú spojené, takže tvoria "nekonečný" návin. Technické vlastnosti aj konštrukcia káblov sa opäť premieta do ceny, preto sa používajú predovšetkým pre špeciálne a priemyselné aplikácie.

<

Vykurovacie okruhy a vykurovacie rohože

Často je kladená otázka, čo je to vykurovací okruh a aký je rozdiel medzi vykurovacím okruhom a vykurovacou rohožou. Vykurovací okruh je kábel, ktorý je z výroby skrátený na určitú dĺžku, opatrený zakončením a prívodnými vodičmi - tzv studenými koncami. Inštalačná firma už vykurovací kábel nijako neupravuje, maximálne si môže upraviť dĺžku studených koncov a musí nainštalovať celú dĺžku vykurovacieho kábla.

Vykurovacia rohož je vlastne vykurovací okruh, ktorý je vo výrobe zafixovaný do slučiek s rovnomernými rozostupmi (na tkaninu alebo pomocou pások). Z hľadiska funkčnosti teda nie je medzi okruhom a rohožou žiadny rozdiel - stále ide o vykurovací kábel. Rozdiel je v pokládke - vykurovací okruh je flexibilnejší, inštalácia je však náročnejšia - je vhodný predovšetkým pre nepravidelné, členité priestory. U vykurovacej rohože je výrazne jednoduchšia pokládka, je tiež zaistené rovnomerné rozloženie plošného príkonu, hodí sa však skôr pre pravidelné tvary vykurovacích plôch.

Typovo sa okruhy a rohože vyrábajú iba z odporových káblov. Samoregulačné káble a káble z konštantným príkonom sa bežne predávajú tzv. v metráži, na objednávku z nich možno pripraviť zákazníkom hotové vykurovacie okruhy (rohože sa z týchto káblov v praxi nerobia).

 

Topný okruh je elektrický topný kabel opatřený koncovkami a připojovacími vodiči Topná rohož je vlastně topný okruh fixovaný pomocí pásek nebo skelné tkaniny tak, aby tvořil pravidelné smyčky

 

<

Jednožilové a dvojžilové káble

Aby vykurovací kábel hrial, je nutné uzavrieť elektrický obvod - ak je vnútri kábla len jedna žila (rezistencia), ide o jednožilový kábel. Jeden koniec kábla sa pripojí na fázu, druhý na pracovný vodič - kábel má potom na oboch koncoch pripojovací vodič (studený koniec) a musí byť inštalovaný tak, aby začínal a končil na rovnakom mieste.

Dvojžilový kábel má pod plášťom rezistencie dve. Na jednom konci kábla je pripojovací vodič, ktorý sa zapojí do inštalačnej krabice, druhý koniec je opatrený spojkou, ktorá prepája obe rezistencie a vytvára tak uzavretý okruh. Pri inštalácii tak nie je nutné vracať sa s káblom späť k miestu pripojenia.

Podľa toho, či sa pre výrobu rohože použije jedno alebo dvojžilový kábel sú aj rohože buď jednožilové, alebo dvojžilové - toto delenie sa používa iba pre odporové vykurovacie káble. Káble s konštantným príkonom a samoregulačné môžu byť z konštrukčných dôvodov iba dvojžilové.

 

Jednožilový okruh má na obou koncích připojovací vodič – tzv. studené konce Dvoužilový okruh má jen jeden připojovací vodič, druhý konec topného kabelu je opatřen spojkou
<

 

 

Jednoduché a zlanené rezistencie

Toto členenie sa používa opäť iba pri odporových vykurovacích kábloch. Vnútorná vykurovacia žila (rezistencia) môže byť buď z jedného "drôtiku" - jednoduchá rezistencia, alebo môže byť stočená z niekoľko drôtikov do lanka - zlanená rezistencia.

Káble z jednoduchej rezistencie sú tenšie, zaťažujú sa príkonom do 20 W/m a sú vhodné predovšetkým pre podlahové vykurovanie. Káble zo zlanenej rezistencie sú robustnejšie, majú vyššiu mechanickú i teplotnú odolnosť a možno ich zaťažiť príkonom až 40 W/m, používajú sa teda predovšetkým pre vonkajšie aplikácie, ako je napríklad vyhrievanie chodníkov a ciest, alebo pre akumulačné podlahové vykurovanie, kde je potrebný vyšší výkon.

 

Kabel PSV – jednožilový, z jednoduché rezistence, s plným ochranným opletením Kabel ADSV – dvoužilový, z jednoduché rezistence, s plným ochranným opletením
Kabel MAPSV – jednožilový, ze slaněné rezistence, s plným ochranným opletením Kabel MADPSP – dvoužilový, ze slaněné rezistence, s plným ochranným opletením

 

<

Káble bez a s ochranným opletením

Ochranné opletenie chráni užívateľa pred elektrickým prúdom predovšetkým pri mechanickom porušení kábla . Ak je vykurovací kábel narušený vodivým predmetom ( napr. klinec , nôž , alebo aj nekovový predmet za prítomnosti vlhkosti ) , dotkne sa tento predmet najskôr ochranného opletenia , ktoré obaľuje vykurovací kábel a až následne rezistencie , ktorá je pod prúdom . Tým dôjde k tzv krátkemu spojeniu ( skrat ) a "vypadne" istič . Preto sa výrobky ( vykurovací okruh , vykurovacia rohož ) z káblov bez ochranného opletenia nesmú používať vo vlhkých priestoroch ( kúpeľne ) , u ktorých je vyššie riziko prípadného negatívneho vplyvu vlhkosti , a v bežných miestnostiach smú byť zapojené výhradne cez prúdový chránič . Súčasná legislatíva však kladie stále vyšší dôraz na bezpečnosť aplikácií a preto káble s ochranným opletením vďaka svojej vyššej ochrane i univerzálnosti nahradzujú káble bez opletenia , ktorých výroba je až na káble pre špeciálne aplikácie postupne ukončovaná .

 

Jednožilový kabel bez ochranného opletení a jednožilový kabel s ochranným opletením
 1. plášť
 2. nosné skelné vlákno
 3. ochranné opletenie
 4. izolácia jadra
 5. rezistencia

 

<

 

Káble rovnakej konštrukcie s rôznym príkonom na bežný meter

Vykurovacie káble sú vyrábané nielen s rôznou konštrukciou, ale aj jeden typ konštrukcie je ponúkaný ešte v niekoľkých rôznych príkonoch na bežný meter. Napríklad vykurovací kábel PSV je ponúkaný ako 10 W/m a 15 W/m. Dôvody pre toto členenie sú dva:

 1. Umiestnenie kábla
  Ak chceme napríklad v kúpeľni inštalovať podlahové vykurovanie s plošným príkonom 150 W/m² , môžeme použiť kábel ktorý má 10 W/??m - na jeden m² potom potrebujeme 15m kábla ( 10 W/m x 15 m = 150 W/m² ) a kábel bude položený s rozostupmi cca 6,6cm . Ak použijeme ale kábel 15 W/m , potrebujeme na jeden m² iba 10m kábla (okruh teda bude lacnejší - kábla je menej) , rozostupy slučiek však budú 10cm . Keď bude v tejto kúpeľni kábel umiestnený na tepelnej izolácii a na ňom bude vrstva 4 - 6cm anhydridu alebo betónu , potom rozostup 10cm nie je na škodu a kábel 15 W/m je vhodnejší - pokládka kratšieho kábla bude jednoduchšia , okruh bude aj lacnejší . Keď ale bude vykurovací kábel umiestnený v lepiacom tmeli pod dlažbou , je vhodnejší kábel s príkonom 10 W/??m , pretože vďaka menším rozostupom slučiek bude dlažba rovnomernejšie prehrievaná a nehrozí nebezpečenstvo vzniku studených a teplých pásov . Čím bližšie je teda vykurovací kábel k nášľapnej vrstve , tým menší by mal byť jeho príkon na bežný meter (tzv. lineárny príkon), aby boli slučky kábla bližšie k sebe .
 2. Rozšírenie výkonovej rady
  Rezistencie, z ktorých sú vyrábané odporové vykurovacie káble, sú síce v rôznych hodnotách, výsledné príkony napriek tomu nemožno stupňovať v pravidelných intervaloch. Aby bola ponuka príkonov lepšie odstupňovaná, sú vykurovacie okruhy z jedného typu kábla vyrábané s niekoľkých rôznymi lineárnymi príkonmi. Napríklad ak potrebuje užívateľ pre vyhrievanie schodov pred domom príkon 3000W, má u okruhov MADPSP na výber buď 2400W a 3600W z kábla 20 W/m, alebo 2700W a 4000W z kábla 25W/m a 3000W z kábla 30W/m. Pretože u vonkajších aplikácií nie je rozostup kábla kľúčový, je pre neho optimálne vybrať si okruh z kábla 30 W/m, ktorého príkon presne zodpovedá pôvodnej požiadavke.

<

Značenie vykurovacích káblov

Rôznou kombináciou vyššie uvedených vlastností možno získať širokú ponuku vykurovacích káblov. Aby bolo zrejmé, o aký vykurovací kábel ide, používa sa na značenie rada písmen a číslic. Toto značenie nie je náhodné - písmená sa prideľujú podľa konštrukcie kábla. Každé písmeno označuje jednu vrstvu s tým, že sa začína od vnútornej rezistencie (prvé písmeno) a pokračuje smerom k plášťu (posledné písmeno). Čísla potom vyjadrujú lineárny príkon a celkový príkon káblového okruhu:

 

Topný kabel se označuje pomocí písmen, která vyjadřují konstrukci kabelu
1 M multi rezistencia - zlanený odporový drôt (použitie pre vyššie výkony), pre nezlanený (jednoduchý) odporový drôt sa značenie nepoužíva a písmeno sa vynecháva
2 A FEP (fluorpolymér)
P plast XLPE – sieťovaný polyetylén
3 D dvojžilový kábel. Pre jednožilový kábel sa značenie nepoužíva a písmeno sa vynecháva
4 P plast XLPE - sieťovaný polyetylén. Pre kábel bez druhej izolácie sa značenie nepoužíva a písmeno sa vynecháva
5 S plné opletenie (pocínované medené drôtiky + hliníková páska)
SL lineárne ochranné opletenie. Pre kábel bez opletenia sa značenie nepoužíva a písmeno sa vynecháva
6 P plast XLPE - sieťovaný polyetylén
1P plast PP-LDPE (mixovaný polypropylén a PE s nízkou hustotou)
V PVC plast (Polyvinyl chlorid)
7 lineárny príkon kábla (W/m)
8 celkový príkon vykurovacieho okruhu (W)

 

<

 

Podlahové vykurovanie

<<< Späť

Elektrické podlahové vykurovanie je jedným z najrozšírenejších spôsobov využitia elektrických vykurovacích káblov. Pre tieto aplikácie sú z hľadiska ceny, úžitkových vlastností aj funkčnosti systému ideálne odporové vykurovacie káble. Samoregulačné káble alebo káble s konštantným výkonom sa pre podlahové vykurovanie štandardne nepoužívajú.

Prevedenie vykurovacieho prvku - tj či ide o vykurovacie okruhy alebo vykurovacie rohože - nemá na úžitkové vlastnosti podlahového vykurovania žiadny vplyv a z tohto pohľadu je nepodstatné. Informácie, ktoré sú v tejto kapitole uvedené, platia všeobecne, preto je naďalej miesto termínov "vykurovací okruh" a "vykurovacia rohož" používané spoločné označenie "vykurovací kábel". Viac o členení vykurovacích káblov nájdete v kapitole Členenie výrobkov ECOFLOOR.

 • Podlahové vykurovanie hlavné
 • Podlahové vykurovanie vedľajšie (doplnkový, komfortný ohrev podláh)
 • Teplota podlahy a dynamika ohrevu
 • Výkon podlahového vykurovania
 • Doporučené príkony podlahového vykurovania
 • Doporučené skladby podláh
 • Tepelné izolácie pro podlahové vykurovanie

 

Podlahové vykurovanie hlavné

Ako názov napovedá, podlahové vykurovanie je v tomto prípade hlavným, často jediným zdrojom tepla v miestnosti. Jeho úlohou je vyhriať miestnosť na požadovanú teplotu, samotná teplota podlahy má nižšiu prioritu - pokiaľ teplota vzduchu v miestnosti dosiahne požadovanú úroveň, systém podlahového vykurovania sa vypína, aj keď je teplota podlahy nižšia, než by si užívateľ v danú chvíľu mohol priať. Toto opatrenie je nevyhnutné pre úspornú prevádzku vykurovania - prekurovanie miestností vedie k nežiaducim energetickým výdajom. Systém regulácie sníma pomocou sond teplotu vzduchu v miestnosti aj teplotu podlahy. Podlahové sondy plnia tzv. limitačnú funkciu - bránia zvyšovaniu teploty podlahy na nežiadúcu (nepríjemnú) hodnotu. Veľkosť vykurovacej plochy je závislá na požadovanom výkone, obvykle sa ale vykurovanie inštaluje v celej voľnej ploche miestnosti.

<

Podlahové vykurovanie vedlajšie (doplnkový, komfortný ohrev podlahy)

Úlohou vykurovacieho kábla je prehriať podlahu na príjemnú, komfortnú teplotu v dobe, kedy je tu prítomný užívateľ. Teplota vzduchu v miestnosti je pre systém regulácie nepodstatná, prioritná je teplota podlahy. Regulácia preto sníma iba teplotu podlahy a udržuje ju na požadovanej hodnote. Samotné vykurovanie miestnosti je zaistené iným zdrojom (elektrický sálavý panel, teplovodný radiátor, a pod). Ak by prevádzkou komfortného vyhrievania podlahy mohlo dochádzať k prehriatiu miestnosti, malo by byť riešené na strane regulácie hlavného zdroja tepla - vypnutím panelu, uzavretím prívodu vykurovacej vody do radiátora.


Doplnkové podlahové vykurovanie sa inštaluje iba vo vybraných plochách - napríklad pred vaňou alebo sprchovacím kútom. Práve pre tieto aplikácie ponúka spoločnosť FENIX tzv. Sady pre svojpomocnú inštaláciu komfortného ohrevu podlahy.

Sada ComfortMat – topná rohož a digitální termostat pro svépomocnou instalaci komfortního ohřevu podlahy

<

Teplota podlahy a dynamika ohrevu

Hygienické predpisy obmedzujú teplotu podlahy v miestnostiach s dlhodobým pobytom osôb na 27 ° C (obytné miestnosti). Teplota podlahy v ostatných miestnostiach sa volí podľa účelu miestnosti - napr u kúpeľní v rozmedzí 30-35 ° C. Uvedené hodnoty sú iba orientačné, pretože vnímanie teploty podlahy je veľmi subjektívne - pre niekoho môžu byť vysoké, pre niekoho nízke. Teplota by sa mala prispôsobiť tak, aby užívateľovi vytvárala potrebnú tepelnú pohodu. Pre hlavné podlahové vykurovanie sa naviac teplota podlahy obmedzuje, aby nedochádzalo k prekurovaniu miestností. Napríklad u súčasných novostavieb - NED a pasívnych domov - sa teplota podlahy v obytných miestach udržiava v rozmedzí iba 22-25 ° C.

Za štandardných podmienok sa pri izbovej teplote prehreje podlaha z 20 ° C na cca 27 ° C približne za 1 hodinu. Dôvodom je akumulácia tepla do anhydritovej alebo betónovej dosky (hr. 4-6cm), ktorá je nosným prvkom celej podlahy. Pre aplikácie, v ktorých podlahové vykurovanie plní funkciu hlavného vykurovania, je táto dynamika úplne dostačujúca, pre systémy komfortného ohrevu podláh je však vhodné aplikovať doplnkové izolácie, ktoré môžu skrátiť dobu ohrevu na cca 15 minút - viac v kapitolách Doporučené skladby podláh a Tepelné izolácie pre podlahové vykurovanie.

Všeobecne sa teplota podlahy udržuje podľa účelu miestnosti na hodnotách v rozmedzí 23 ° C až 35 ° C. Na akú teplotu a za ako dlho sa podlaha v praxi skutočne ohreje, ovplyvňuje veľa faktorov - nie len príkon podlahového vykurovania, ale hlavne tepelnej izolácie v skladbe podlahy a teplota vzduchu v miestnosti. Napríklad pokiaľ u doplnkového podlahového vykurovania, plniaceho iba funkciu komfortného ohrevu podlahy, bude odstavený hlavný zdroj tepla, potom sa teplota v miestnosti ustáli na hodnote, kedy sa tepelný výkon podlahy vyrovná tepelným stratám v miestnosti . Teplota podlahy potom v prevádzke nemusí presiahnuť 20 ° C. Správne navrhnuté podlahové vykurovanie by ale malo bez problémov dosahovať požadovaných teplôt.

<

Výkon podlahového vykurovania

Výkon každého vykurovacieho telesa - teda aj podlahového vykurovania - je daný jeho teplovýmennou plochou (veľkosť podlahy) a rozdielom teplôt (rozdielom medzi povrchovou teplotou podlahy a teplotou vzduchu v miestnosti). Jeden meter štvorcový vykurovacej plochy o teplote 27 ° C, vydáva pri teplote okolitého prostredia 20 ° C tepelný tok o veľkosti cca 70 W / m². V praxi to znamená, že pokiaľ hygienické predpisy obmedzujú teplotu podlahy v obytnej miestnosti na 27 ° C, potom maximálny výkon, ktorý možno z podlahového vykurovania získať, je práve 70 W / m² (cca 100 W / m² pri teplote podlahy 35 ° C) . Ak vynásobíme tento výkon účinnou veľkosťou vykurovacej plochy, získame reálny výkon, ktorý môže podlahové vykurovanie poskytnúť. Ak je tento výkon nižší, než je stanovené výpočtom tepelných strát, potom podlahové vykurovanie miestnosť v zimnom období samostatne nevykúri a musí byť doplnené ďalším zdrojom tepla.

<

Doporučené príkony podlahového vykurovania

Pre elektrické vykurovanie (teda i pre podlahové) je miesto výkonu udávaný príkon - tj skutočne privádzaná energia. Výkon je potom u správne vykonanej konštrukcie podlahového vykurovania o cca 5-7% nižší, než príkon. Pokles výkonu je spôsobený tepelnými stratami do konštrukcie pod podlahovým vykurovaním a tepelným odporom konštrukcie nad podlahovým vykurovaním. Týmto stratám sa v praxi nedá zabrániť a sú spoločné pre všetky typy podlahového vykurovania. Príkon sa udáva vo W / m² - tzv plošný príkon.

Reálny výkon podlahového vykurovania je do 100 W / m² (viď predchádzajúca kapitola), a pretože väčší výkon nie je podlaha schopná odovzdať, nemá význam navrhovať vyššie príkony. Výnimkou sú kúpeľne (požiadavka na teplotu podlahy až 35 ° C), aplikácie komfortného ohrevu podlahy (požiadavka na dynamiku), alebo akumulačné systémy:

 • Vykurovanie obytných miestností - 60-80 W / m² (podľa výpočtu tepelných strát), max 100 W / m²
 • Vykurovanie kúpeľní a aplikácie komfortného ohrevu podlahy - do 160 W / m²
 • Akumulačné vykurovanie - 250-300 W / m²

<

Doporučené skladby podláh

Je pomerne veľa možností, ako a kam vykurovací vodič v skladbe podlahy inštalovať, všetky však majú jednu vec spoločnú - vždy musí byť zaistený odvod tepla z plášťa vykurovacieho kábla. Teplota na plášti kábla sa podľa typu a príkonu môže pohybovať v rozmedzí 50-70 ° C a je nutné zaistiť "obopnutie" celého plášťa vykurovacieho kábla vodivým materiálom (flexibilný tmel, anhydrid, betón), aby bolo teplo odvádzané do konštrukcie. Nedokonalé "zaliatie" káblu môže viesť k vzniku vzduchových medzier (kaverny), ktoré budú spôsobovať dlhodobé prehrievanie kábla a tým aj výrazné skrátenie jeho životnosti.

Je potrebné si uvedomiť, že vzduch, ktorý neprúdi, je veľmi dobrý izolant a preto aj materiál, v ktorom je vykurovací kábel umiestnený, by mal byť čo najkompaktnejší (homogénny). Napríklad anhydrid, aj keď má podobný súčiniteľ tepelnej vodivosti ako betón, vedie teplo o niečo lepšie než betónová zmes, ktorý vykazuje určitý stupeň pórovitosti.

Vzhľadom na neustály vývoj stavebných materiálov i technológiu sa tu nedajú uviesť všetky možné varianty stavebných konštrukcií s podlahovým vykurovaním. Napriek tomu je možné ich rozdeliť všeobecne, podľa spôsobu prevádzky vykurovacieho systému:

Priamovýhrevné systémy
U tzv. přímotopného systému je topný kabel přímo pod nášlapnou vrstvouIde o najrozšírenejší spôsob aplikácie. Používa sa ako pre systémy hlavného vykurovania, tak aj pre systémy komfortného ohrevu podlahy. Vykurovací kábel je umiestnený tesne pod nášľapnou vrstvou, obvykle vo flexibilnej stierke alebo samonivelačnom potere. Používajú sa káble čo najmenších priemerov a s nižším lineárnym príkonom, aby bol rozostup slučiek malý a podlaha sa rovnomerne prehrievala. Výhodou tohto systému je jednoduchá inštalácia, flexibilnejšia a i o niečo ekonomickejšia prevádzka - priemerná (tzv. stredná) teplota podlahy je nižšia, než u poloakumulačných a akumulačných systémov. Nevýhodou je vyššia spotreba lepiacich tmelov alebo stierok, ktoré sú drahé.
Doporučené skladby podláh nájdete tu ...

Poloakumulačné systémy
U poloakumulačního systému je kabel umístěn do betonu nebo anhydridu tl. cca 5cmPoloakumulačné, alebo tiež čiastočne akumulačné systémy sa používajú iba pre vykurovanie, pre komfortný ohrev podlahy sú nevhodné. Vykurovací kábel je umiestnený buď na tepelnej izolácii a je zaliaty vrstvou vodivého materiálu (anhydrid, betón) s hrúbkou cca 4-6cm, alebo je vo vnútri tejto plávajúcej dosky (obvykle v 1/3 od spodu), napr na KARI sieti. Aj keď sú tieto skladby nazývané poloakumulačné, používajú sa iba v spojení s priamovykurovaciu sadzbou. Hrúbka nosného materiálu je príliš malá, aby mohla naakumulovať dostatočné množstvo energie, a tento názov je používaný skôr pre rozlíšenie spôsobu inštalácie vykurovacieho kábla, než pre rozdiel v praktickej prevádzke systému vykurovania.

Doporučené skladby podláh nájdete tu ...

Výhodou je nižšia obstarávacia cena vykurovacích káblov - pretože je kábel umiestnený v dostatočne silnej vrstve, ktorá zaistí rovnomerné rozloženie teploty, možno použiť káble s vyšším lineárnym príkonom (cca 15 W / m), takže pre inštaláciu požadovaného príkonu stačí kratší kábel položený s väčšími rozostupmi , ako keby mal iba 10 W / m Používajú sa tiež káble s PVC plášťom, ktoré sú lacnejšie ako káble s plášťom na báze teflónu. Kábel má síce väčší priemer, v tejto konštrukcii to však ničomu nevadí.

Nevýhodou je komplikovanejší spôsob pokládky - predovšetkým vtedy, ak má byť vykurovací kábel vnútri nosnej dosky. Táto doska musí byť monolitická, a ak by sa napríklad pri betóne odliala len vrstva 2cm, po zavädnutí inštaloval vykurovací kábel a až následne urobila druhá vrstva hr. 4cm, hrozí veľmi reálne nebezpečenstvo, že po uvedení vykurovacieho kábla do prevádzky dôjde k oddeleniu týchto dvoch vrstiev ak tzv "vzdutia" podlahy. U poloakumulačných a akumulačných systémov je tiež nutné dôsledne dodržiavať pri prvom uvedení do prevádzky postupný nábeh teploty podlahy - tzv režim prvého zakúrenia.

Akumulačné systémy
Akumulační vrstva musí být dostatečně silná, aby nakumulovala teplo na celý denVzhľadom k pomerne náročnej regulovateľnosti sa v súčasnosti akumulačné systémy už takmer nepoužívajú. Podlaha musí obsahovať dostatočne silnú vrstvu akumulačného materiálu - zvyčajne 12-15cm betónu - do ktorého sa počas krátkej doby (obvykle v noci) musí naakumulovať také množstvo tepla, aby pokrylo potrebu objektu na vykurovanie počas celého dňa. Používajú sa robustné výkonné káble (20 - 30 W / m), aby bolo možné nainštalovať potrebný výkon. Tento systém nemá proti priamovýhrevnému a poloakumulačnému žiadne výhody, k jeho voľbe sa obvykle pristupuje v aplikáciách, kde počas dňa nie je k dispozícii potrebný výkon elektrickej rozvodnej siete - napríklad v okrajových oblastiach s nedostatočne dimenzovanou rozvodnou sústavou, alebo u priemyselných podnikov, ktoré majú vďaka inštalovanej technológii veľkú spotrebu počas dňa, ale cez noc majú energie nadbytok.

Doporučené skladby podláh nájdete tu ...

<

Tepelné izolácie pre podlahové vykurovanie

Ak neberieme do úvahy všeobecné tepelno-technické vlastnosti celého objektu, potom pre hlavné podlahové vykurovanie sú tepelné izolácie podlahy kľúčové pre parametre a hlavne potom prevádzkové náklady celého vykurovacieho systému. Najbežnejšie je k izoláciám podláh používaný expandovaný, alebo lepšie extrudovaný polystyrén. Nevhodné sú izolácie s malou objemovou hmotnosťou - napr používané pre izoláciu fasád - pokiaľ bude vykurovací kábel položený na takúto izoláciu, hrozí vplyvom teplôt jej postupná sublimácia.

Nad nevykurovanými priestormi a terénom sa inštaluje izolácia v hrúbke 8-10cm (najlepšie v dvoch vrstvách s prekrytím škár), nad vykurovaným priestorom v hrúbke cca 5cm. Začleniť dostatočnú vrstvu tepelnej izolácie do skladby podlahy nebýva pri novostavbách problém, skôr pri rekonštrukciách stojí investor pred rozhodnutím, ako rozsiahly zásah do konštrukcie vykoná. Tu je dôležité upozorniť, že žiadny "náter" ani "fólia" nenahradí 10 cm polystyrénu a ak má byť podlahové vykurovanie prevádzkované ekonomicky, je nutné podlahu dôkladne tepelne zaizolovať.

Tepelná izolace F-Board výrazně zkrátí dobu potřebnou prohřátí podlahyPri komfortnom ohreve podlahy je podlahové vykurovanie prevádzkované prerušovane, v krátkych intervaloch (obvykle cca hodinu ráno a večer) a preto je u neho dôležitá dynamika. U týchto aplikácií je vhodné použiť doplnkovú izoláciu F-Board, ktorá sa umiestňuje priamo pod vykurovací kábel, a to aj pri novostavbách, u ktorých je kvalitná tepelná izolácia už v základnej konštrukcii podlahy. Táto izolácia zvýši tepelný odpor konštrukcie pod vykurovacím káblom, takže teplo ide predovšetkým hore do dlažby a podlaha sa pri izbovej teplote ohreje z 20 ° C na cca 27 ° C približne za 15 minút. Obrátene izolácia bráni akumulácii tepla do podlahy, takže po vypnutí systému podlaha tiež veľmi rýchlo ochladne. U doplnkového ohrevu to však nie je na škodu - akumulácia a dlhá zotrvačnosť tu nie je žiadúca.

Podlahová izolácia F-Board nenahrádza plnohodnotnú tepelnú izoláciu podlahy, predovšetkým pri rekonštrukciách však veľmi výrazne zlepší funkciu komfortného ohrevu podlahy, bez nutnosti rozsiahlych zásahov do konštrukcie podlahy. V systémoch hlavného vykurovania je použitie doplnkovej izolácie F-Board zbytočné - vzhľadom na dlhšie intervaly prevádzky vykurovacieho systému nie je veľká rýchlosť ohrevu podlahy potrebná.

<<< Späť

Vonkajšie aplikácie

<<Späť

 

 

V reálnom živote veľmi často vyvstane nutnosť na ochranu rôznych aplikácií pred snehom, ľadom a námrazou - najčastejšie strešných odkvapov, zvodov a úžľabí, alebo vonkajších plôch (chodníkov, ciest, schodov, apod). Tieto požiadavky sa objavujú ako v súkromných, tak priemyselných alebo komerčných aplikáciách. Vďaka jednoduchosti riešenia a v podstate nulovým požiadavkám na údržbu tu majú výsadné postavenie práve elektrické vykurovacie káble - iné vykurovacie systémy sa v praxi pre protimrazovú ochranu nepoužívajú.

 • Vyhrievanie komunikácií
 • Vyhrievanie strešných aplikácií
 • Tepelné izolácie vonkajších aplikácií

 

 

 

Topný kabel s vhodnou regulací automaticky odstraní sníh a led

 

 

Vyhrievanie komunikácií

Pomocou vykurovacích káblov je možné chrániť akúkoľvek komunikačnú plochu - chodník, cestu, nájazdové rampy, schodiská, apod. K týmto aplikáciám sa používajú špeciálne vykurovacie káble - robustná konštrukcia so zlanenou rezistenciou a príkony 20-30 W / m. Vyhrievanie možno vykonávať z vykurovacieho okruhu aj vykurovacej rohože. Pri pochôdznych komunikáciách sa vykurovací prvok umiestňuje do pieskového lôžka alebo do betónovej dosky, pri schodoch, terasách, apod do lepiaceho tmelu. Pri pojazdných komunikáciách jednoznačne doporučujeme umiestniť vykurovací prvok do betónovej dosky, ktorá bude chrániť vykurovací kábel pred poškodením pri zaťažení komunikácie automobilom.

U komunikací po kterých nejezdí vozidla (chodníky), lze topný kabel umístit pouze do pískového ložePre vyhrievanie vonkajších plôch sa inštaluje plošný príkon 300 W / m² . Takto vysoký výkon je potrebný , aby systém mohol správne fungovať aj pri teplotách hlboko pod bodom mrazu . Veľmi dôležitá je aj správna regulácia - viď kapitola Regulácia vykurovacích systémov ECOFLOOR - ??ktorá uvedie vykurovací systém do prevádzky už v čase , keď nebezpečenstvo námrazy vzniká . Teda regulácia , ktorá sníma nielen teplotu , ale aj prítomnosť vlhkosti v sledovanej ploche . V prípade , že je systém ovládaný ručne a je užívateľom uvedený do prevádzky až v dobe , kedy je predmetná plocha zakrytá vrstvou snehu , môže jeho roztápanie trvať aj viac ako 12 hodín ( podľa výšky vrstvy snehu ) . Je potrebné si uvedomiť , že vykurovací kábel je umiestnený v zemi , ktorá má obrovskú schopnosť akumulovať teplo a tiež je potrebné veľké množstvo energie k premene snehu na vodu - tzv latentné teplo . Inštalácia doplnkovej tepelnej izolácie do skladby je až na výnimky neúčinná - viď kapitola Tepelné izolácie vonkajších aplikácií . Odporúčané skladby jednotlivých vrstiev nájdete tu ...

 

 

 

<<Späť

Vyhrievanie střešných aplikacií

Pretože v niektorých zemepisných šírkach dochádza v zimnom období u veľkých množstvách budov k hromadeniu ľadu v odkvapových žľaboch a zvodoch, patria systémy protimrazovej ochrany pomocou vykurovacích káblov k žiadaným aplikáciám. Vytváranie ľadu je spôsobené dvoma vplyvmi:

 • po oslnení strechy dochádza k roztápaniu snehu a odtekajúca voda sa hromadí v žľaboch, kde postupne zamŕza
 • pri nedokonalej izolácii podkrovných miestností je unikajúcim teplom prehrievaná strešná konštrukcia - opäť dochádza k topeniu snehu na streche a postupnému zamŕzaniu vody v žľaboch

Akonáhle dôjde k úplnému zamrznutiu odtoku vody, začne sa v žľaboch vytvárať ľadová vrstva a následne voda pretekajúca cez okraj žľabu začne vytvárať ľadové cencúle. Často ide o tak značnú hmotnosť, že dôjde k nevratnej deformácii žľabov. Neodtekajúca voda tiež môže vzlínať pod strešnú krytinu alebo zatiecť na fasádu, kde zamrzne a môže spôsobiť značné škody.

 

 

Ledové rampouchy mohou být nejen romantická, ale především nebezpečná okrasa střech

 

 

Vyhrievanie odkvapov a vyhrievanie strešných zvodov je ideálne chrániť pomocou elektrických vykurovacích káblov . Z dôvodov ceny sa používajú prevažne odporové vykurovacie káble , je však možné použiť aj samoregulačné káble . Odporové vykurovacie káble majú najkratšiu dĺžku cca 8m , preto v prípade požiadavky na krátky kábel môžu byť samoregulačné vykurovacie káble aj vhodnejšie . Pozor , aj samoregulačným káblom je nutné nadradiť reguláciu - viď Regulácia vykurovacích systémov ECOFLOOR . Pre bežné odkvapy a zvody ( do priemeru 150 mm ) sa inštaluje vykurovací príkon 30-40 W / m , v nadmorských výškach blízkych 1000 m potom 60 W / m a viac ( po posúdení miestnych podmienok ) . Je výhodnejšie použiť kábel s nižším príkonom a inštalovať ho do odkvapu alebo zvodu dvakrát , alebo aj trikrát ( je tým pokrytá väčšia plocha ) než použiť výkonnejší kábel a inštalovať len jednu žilu . K upevneniu kábla v žľabe aj zvode sa používajú plastové príchytky alebo oceľové lanká s príchytkami .

 

 

 

Žlabová příchytka do žlabu průměru 100mm říchytka pro žlaby průměru 150mm je vhodná i pro samoregulační kabely
Svodová příchytka zajišťuje, aby se kabely ve svodu nedotýkaly Plastový řetěz slouží k uchycení svodových příchytek a zavěšení topného kabelu do svodu
SYFOK-B – ocelové lanko je vhodné především do svodů s délkou nad 10m SYFOK-P – má plastové příchytky vhodné i pro samoregulační kabely
Distanční úchyty jsou vhodné pro kabely volně položené ve střešním žlabu – brání posunu a vzájemnému dotyku kabelů Střešní úchyty 'C' lze požít jako distanční, ale lze je i přilepením akrylovou páskou 3M použít k fixaci topného kabelu na oplechování střech nebo do střešních úžlabí

 

 

Proti námraze možno chrániť aj strechy - strešné úžľabia, okraje striech, apod. Tu sa kábel zvyčajne inštaluje tzv 'pilkovaním' a to v takých rozstupoch, aby plošný príkon činil cca 200 W / m², pri nadmorských výškach blízkych 1000 m potom minimálne 250 W / m².

 

 

 

Do žlabu se kabel fixuje pomocí příchytek, obvykle ve dvou žílách, aby byla pokryta větší plocha. Kabelem lze chránit i okraje střech. V úžlabí lze topný kabel fixovat pomocí ocelového lanka (SYFOK)

 

 

Pomerne problematická je fixácia kábla na strechách. Všeobecne do krytín nemožno robiť otvory, spájkovať alebo zvárať sa ich tiež nedá, aby nedošlo k poškodeniu izolačných lepeniek pod krytinou. Tento problém sa teda rieši pri jednotlivých aplikáciách individuálne - napr. pomocou oceľových laniek.

Zaujímavou alternatívou je prilepenie fixačných prvkov (strešných úchytov 'C', plastové lišty) pomocou obojstrannej lepiacej pásky od spoločnosti 3M. Jedná sa o penovú akrylovú pásku typ 4611F (šírka 19mm, návin 3m):

 • Kovové prvky (strešné oplechovanie, žľaby, úžľabia, strešné úchyty "C") je nutné najskôr zbaviť nečistôt a mastnoty pomocou technického liehu alebo riedidla Acetón (technický benzín je nevhodný, zanecháva na kovových častiach látky, ktoré zhoršujú priľnavosť akrylových pások), plastové prvky (fixačné lišty, plastové žľaby) je nutné naviac v mieste prilepenia akrylovej pásky vopred zadovážiť jednou vrstvou náteru samoleptacieho adhezíva PRIMER.

Rovnako ako u vyhrievania voľných plôch je aj u strešných aplikácií nesmierne dôležitá vhodná regulácia, ktorá sníma nielen teplotu, ale aj prítomnosť vlhkosti. Ak je vykurovací kábel ovládaný užívateľom ručne a je uvedený do prevádzky až v dobe, keď už je na ňom vyššia vrstva ľadu, vyhreje kábel v ľade dutiny (tunel), čím okolo neho vznikne vzduchový obal, ktorý sa chová ako tepelná izolácia. Hoci je kábel v prevádzke, námraza sa netopí a aplikácia je v podstate nefunkčná.

 

Tepelné izolácie vonkajších aplikácií

Často je zo strany užívateľov kladená otázka, či by sa účinnosť vonkajších aplikácií - vyhrievanie komunikácií - nedala zvýšiť umiestnením vhodnej tepelnej izolácie do skladby konštrukcie. Bohužiaľ, táto izolácia by síce v zimnom období mohla urýchliť prehriatie hornej vrstvy a tým aj topenie snehu, v prechodnom období by ale naopak odizolovala teplo naakumulované v zemskej kôre, takže na vytváranie námrazy by dochádzalo aj na jar a na jeseň, kedy štandardne nie je zem ešte premrznutá. Tepelná izolácia má význam iba v aplikáciách, kde je vyhrievaná plocha vystavená okolitým podmienkam zo všetkých strán. Napríklad u vonkajšieho schodiska, ktoré má schodnice nad terénom, je možné schody zo spodnej strany tepelne zaizolovať, aby sa zabránilo nežiaducim únikom tepla spodnou stranou.

<<Späť

 

 

 

Ochrana potrubia a špeciálne aplikácie

<<Späť

Protimrazová ochrana potrubia
Občas dôjde k situácii, kedy potrubie s rozvodom vody zamrzne, hoci je opatrené tepelnou izoláciou. Môže ísť nielen o potrubie vedené vonkajším prostredím, ale aj o rozvody vedené nevykurovanými priestormi - pivnice a suterény, hospodárskymi budovami, apod. Tento problém možno riešiť pomocou vykurovacích káblov. Je nutné upozorniť, že aj pri použití vykurovacieho kábla sa potrubie musí vždy opatriť tepelnou izoláciou (cez vykurovacie káble). Vodič nemá tepelnú izoláciu nahradiť, iba vyrovnáva straty tepla, ktorým žiadna izolácia nedokáže úplne zabrániť. Káble možno používať nielen k ochrane potrubia pred zamrznutím, ale i k udržiavaniu iných prepravovaných kvapalín pred poklesom pod určitú teplotu - tzv technologický ohrev potrubia. V týchto prípadoch však odporúčame konzultovať riešenie s odbornou firmou, aby boli použité vykurovacie káble nielen s dostatočným výkonom, ale aj s potrebnou tepelnou odolnosťou.

Zásady inštalácie
Proti mrazu možno chrániť potrubie kovové aj plastové. Na kovové potrubie sa kábel fixuje priamo, plastové potrubie je nutné najskôr obaliť kovovou, najlepšie samolepiacou hliníkovou páskou alebo fóliou. Po inštalácii sa vykurovací kábel v celej dĺžke súbežne prelepí samolepiacou hliníkovou páskou. Samolepiace hliníkové fólie pomáhajú preniesť teplo z plášťa kábla na chránené potrubie. S výnimkou samoregulačných káblov sa vykurovacie káble nesmú dotýkať alebo krížiť. V závere je potrubie opatrené vhodnou tepelnou izoláciou. Vykurovacie káble je možné okolo potrubia ovíjať, alebo viesť súbežne. Pretože pri ovíjaní je zložité odhadnúť tzv. stúpanie závitu, doporučujeme vykurovací kábel rozdeliť na rovnomerné úseky - zafixujeme začiatok a koniec kábla, vzniknutý previs v polovici opäť zafixujeme k potrubiu. Pokračovaním vytvoríme niekoľko rovnomerných previsov, ktoré ovíjame okolo potrubia v protismere.

Postup inštalácie:

Plastové potrubia v celej dĺžke ovinieme hliníkovou fóliou
U plastového potrubí pomáhá hliníková páska roznést teplo po obvodu potrubí
Vytvoríme rovnomerný previs
Vrcholy smyček fixujeme k potrubí hliníkovou páskou
Previsy navíjame proti sebe
Ovíjením do protisměru se topný kabel utahuje
Kábel k potrubiu prilepíme v celej dĺžke hliníkovou páskou a zabezpečíme tepelnú izoláciu
Hliníková páska přes topný kabel selepí v souběhu a pomáhá přenést teplo z kabelu na potrubí

Pri súbežnom vedení vykurovacieho kábla s potrubím doporučujeme kábel umiestniť do spodnej časti potrubia, aby teplo lepšie prehrievalo plášť prirodzeným vedením tepla smerom nahor. Snímanie teploty povrchu potrubia umiestňujeme tak, aby nebolo ovplyvňované vykurovacím káblom. Ak je vykurovací kábel vedený po potrubí vo viacerých slučkách, je vhodné rozmiestniť ho tak, aby bol čo najlepšie pokrytý prierez potrubia - viď obr.

Topné kabely rozmisťujeme rovnoměrně po obvodu potrubí

<<Späť

Návrh príkonu kábla
Príkon kábla je závislý od teploty okolitého prostredia, hrúbke a typu tepelnej izolácie a na požadovanej teplote prepravovaného média. Pre ochranu potrubia sa obvykle používajú káble s príkonmi 10-15 W/m. Požadovaný príkon kábla na 1m dĺžky možno orientačne určiť z nasledujúcej tabuľky, uvedené hodnoty platia pre udržanie teploty prepravovaného média na 5 ° C.

Príklad návrhu
Potrubie priemeru G 1 "(DN 25), dĺžka potrubia 48 m, teplota prostredia -25 ° C, potrubné izolácie hr. 20 mm. Teplota prepravovaného média nesmie klesnúť pod 5 ° C (nemrznúca teplota).
Výsledok z tabuľky: Z tabuľky odčítame požadovaný príkon na 1 m = 10 W. Potrebný celkový výkon teda bude cca 480 W (48 m × 10 W/m). Použijeme teda vykurovací kábel, ktorého celkový výkon je minimálne 480W. Kábel musí byť nainštalovaný tak, aby rovnomerne pokrýval celú dĺžku potrubia. POZOR - dĺžka kábla by nemala byť kratšia ako potrubie - k tejto situácii môže dôjsť, ak je zvolený kábel s vyšším merným príkonom na 1m.
Program pre výpočet tepelnej straty potrubia s možnosťou zadať technické parametre nájdete na portáli TZB-INFO na tejto adrese.

<<Späť

Káble s integrovaným termostatom

Špeciálne pre ochranu potrubia sú vyrábané vykurovacie káble s integrovaným termostatom a vidlicou. Príložný termostat automaticky spína vykurovací kábel pri poklese teploty potrubia pod 3 ° C, kábel je vyrábaný v dĺžkach do 50m. Vďaka zástrčke a integrovanému termostatu je inštalácia veľmi jednoduchá a nevyžaduje žiadne odborné pripojenie na elektroinštaláciu. Kábel je preto vhodný predovšetkým pre svojpomocné inštalácie v nekomerčných objektoch alebo objektoch pre bývanie.

Kabel PFP je vybaven příložným termostatem a přívodní šňůrou s vidlicí
PFP - vykurovací kábel s termostatom
Pripojenie do zásuvky, termostat spína pri +3 ° C, pripojovacia šnúra s vidlicou 1,5 m; krytie IP 66.
Typ PFP 12W/mPríkon (W)Dĺžka kábla (m)
PFP 1m/12W 12 1,0
PFP 2m/25W 25 2,0
PFP 3m/36W 36 3,0
PFP 4m/48W 48 4,0
PFP 6m/72W 72 6,0
PFP 10m/136W 136 10,0
PFP 14m/152W 152 14,0
PFP 21m/281W 281 21,0
PFP 30m/337W 337 30,0
PFP 42m/490W 490 42,0

Vykurovacie okruhy
Vykurovacie okruhy z odporových vykurovacích káblov sú vyrábané až do dĺžky 200m. Pretože u týchto káblov nie je termostat súčasťou okruhu, je nutná vhodná regulácia, napríklad priemyselný termostat s oddeleným čidlom. Pre väčšie dĺžky, nutnosť kombinácie s externým termostatom a zapojenie do inštalačnej krabice sú káble vhodnejšie skôr do priemyselných aplikácií realizovaných odbornou firmou.

Topný kabel ADPSV
Topné kabely pro ochranu potrubí – ADPSV
studený koniec 1×5 m, Ø kábla 5–5,9 mm
Typ ADPSV 10W/mPríkon (W)Dĺžka kábla (m)
ADPSV 10120 120 11,4
ADPSV 10200 200 18,9
ADPSV 10250 250 23,6
ADPSV 10320 320 31,6
ADPSV 10400 400 36,9
ADPSV 10450 450 45,9
ADPSV 10550 550 56,1
ADPSV 10600 600 63,9
ADPSV 10750 750 75,8
ADPSV 10950 950 87,0
ADPSV 101100 1100 114,5
ADPSV 101300 1300 131,3
ADPSV 101700 1700 158,5
ADPSV 102000 2000 194,5

<<Späť

Samoregulačné káble
Rovnako ako u vonkajších plôch, i u ohrevu potrubia možno použiť samoregulačné káble. Nevýhoda v podobe vyššej ceny je kompenzovaná možnosťou krátiť kábel na ľubovoľnú dĺžku. Samoregulácia kábla je výhodná aj v prípadoch, kedy potrubie prechádza prostrediami o rôznych teplotách. Aj u samoregulačných káblov je ale nutné inštalovať vhodnú reguláciu - viď Regulácia vykurovacích systémov ECOFLOOR. Detailnějšie informácie o samoregulačných kábloch nájdete tu ....

Vykurovacie káble PDS1P
Vykurovacie káble PDS1P sa zaraďujú do výrobkov pre špeciálne aplikácie - v tomto konkrétnom prípade ide o káble krátkodobého jednorázového použitia v zimnom období pre urýchlenie vyzretia a vytvrdnutia betónu. Inštalácia a použitie vykurovacích káblov je možné až do teplôt -10 ° C. Po dokončení procesu vyzretia sa káble odpoja (odstrihnú) a zostanú v betónovej doske ako tzv stratené. Káble sú určené výhradne pre priemyselné použitie a sú vyrábané v zhode s IEC 60800. Vykurovací okruh (IP 67) je ukončený prívodnou šnúrou H05RR-F v dĺžke 2m so zalisovanou Uni-Schuko vidlicou (IP 20). Pripája sa na napätie 230 V. Tabuľka odporúčaných rozstupov a príkonov je nižšie.

Topný kabel PDS1P je určen jen pro jednorázové použití v průmyslových aplikacích
Tabulka doporučených plošných příkonů pro vyzrávání betonu
Ozančenie
kábla
Príkon (W)Dĺžka okruhu (m)Odpor okruhu (Ω)Plošný príkon (W/m²)
15012010090
Plocha (m²) / rozstup smyčiek (cm)
23PDS1P 40130 130 3,3 404,3 0,9 / 30 1,08 / 35 1,3 / 45 1,44 / 50
23PDS1P 40380 380 10,0 140,2 2,5 / 27 3,2 / 35 3,8 / 40 4,2 / 45
23PDS1P 40760 760 19,0 68,0 5 / 27 6,5 / 35 7,5 / 40 8,5 / 45
23PDS1P 401400 1400 35,0 37,8 9 / 27 12 / 34 14 / 40 16 / 46
23PDS1P 401500 1500 38,0 35,3 10 / 27 12,5 / 35 15 / 40 16,5 / 45
23PDS1P 403300 3300 82,0 16,1 22 / 27 27,5 / 35 33 / 40 36,5 / 45

 

<<Späť

 

Vykurovacie rohože AL MAT
Vykurovacie rohože AL MAT sú určené pod laminátové a drevené plávajúce podlahy inštalované do tzv. vlhkých priestorov - napríklad do kúpeľní. Sú variantou vykurovacích fólií ECOFILM do aplikácií , kde nie je možné ECOFILM použiť. Vykurovacím prvkom sú špeciálne vodiče s dvojitou fluórpolymérovou izoláciou a vysokou teplotnou odolnosťou ( trvalá záťaž až 70 ° C ) . Je tým garantovaná nadštandardná životnosť vykurovacieho prvku pri maximálnej bezpečnosti - použité materiály sú samozhášavé. Rohož je vykonaná ako dvojžilová, s jedným pripojovacím vodičom ( tzv. studeným koncom ) dĺžky 3m . Vodiče sú umiestnené medzi dve samolepiace hliníkovej fólie - horná vrstva , ktorá je v styku s krytinou , je vystužená PE tkaninou pre vysokú mechanickú odolnosť. Hrúbka rohože je pritom iba 1,7 mm ( ! ) . Inštalácia sa vykonáva rovnako ako pri bežných vykurovacích rohoží ( nastrihnutím tkaniny ) , len je potrebné jednotlivé pásy vodivo prepojiť - hliníková fólia je pripojená na ochranný vodič a plní funkciu ochrannej mreže . K tomuto účelu sú súčasťou balenia vodivé samolepiace pásky spoločnosti 3M .

Hliníkové topné rohože ECOFLOOR AL Mat jsou určeny do koupelen s plovoucí podlahou

Vykurovacia rohož AL MAT 80 W/m²

Rohož je vykonaná ako dvojžilová, s jedným pripojovacím vodičom dĺžky 3 m, hrúbka rohože je iba 1,7 mm.
TypPríkon (W)Plocha (m²)Šírka (m)Dĺžka (m)
AL MAT 80/1,25 100 1,25 0,5 2,5
AL MAT 80/2 160 2,0 0,5 4,0
AL MAT 80/3 240 3,0 0,5 6,0
AL MAT 80/5 400 5,0 0,5 10,0
AL MAT 80/8 640 8,0 0,5 16,0
AL MAT 80/10 800 10,0 0,5 20,0
AL MAT 80/12 960 12,0 0,5 24,0

 

Vykurovacia rohož AL MAT 140 W/m²

Rohož je vykonaná ako dvojžilová, s jedným pripojovacím vodičom dĺžky 3 m, hrúbka rohože je iba 1,7 mm.
TypPríkon (W)Plocha (m²)Šírka (m)Dĺžka (m)
AL MAT 140/1,0 140 1,0 0,5 2,0
AL MAT 140/1,5 210 1,5 0,5 3,0
AL MAT 140/2 280 2,0 0,5 4,0
AL MAT 140/4 560 4,0 0,5 8,0
AL MAT 140/6 840 6,0 0,5 12,0
AL MAT 140/8 1120 8,0 0,5 16,0
AL MAT 140/10 1400 10,0 0,5 20,0

 

<<Späť

 

Výhrevné plachty D-MAT
Vykurovacie plachty D-MAT sú určené na vonkajšie použitie ako protimrazová ochrana v priemyselných aplikáciách a v stavebníctve - napríklad k rozohrievaniu zeminy výkopov alebo uskladnených sypkých materiálov, zahrievanie káblov na cievkach, temperovanie častí strojov alebo nástrojov, apod. Plachta je vhodná aj pre použitie v extrémnych zimných podmienkach.

Topná plachta D-MAT umožňuje operativní ochranu vybraného zařízení před mrazem
Topná plachta D-MAT
230 V/50Hz; krytie IP56; prívodná šnúra v dĺžke 5m je ukončená SCHUKO vidlicou
Typ D-MAT 280W/m² Príkon
(W)
Výhrevná plocha Celková veľkosť
Šírka (m) Dĺžka (m) Plocha (m²) Šírka (m) Dĺžka (m)
DM 3,4/280 950 1,2 2,85 3,4 1,5 3,05

S-MAT
Vyhrievaná gumená rohož je určená predovšetkým do vstupných čistiacich zón obchodov a obchodných centier, ale možno ju použiť kdekoľvek, kde je v zimnom období vyžadovaná ochrana komunikačných plôch - chodníkov - pred snehom a námrazou pre zabezpečenie bezpečného pohybu užívateľov. Rohož môže byť položená na chránenú plochu po celé zimné obdobie, alebo môže byť pokladaná operatívne podľa potreby. Vonkajší rozmer rohože je 155 x 100 x 0,8 cm, vyhrievaná (aktívna) plocha činí 145 x 90cm (nevykurovacie okraje 5cm). Rohož je vybavená pripojovacím vodičom dĺžky 5m, zakončeným vidlicou s integrovaným prúdovým chráničom (krytie rohože je IP 65 / vidlica je v krytí IP 54) - pre uvedenie do prevádzky teda nie je vyžadované odborné zapojenie.

Vyhřívaná pryžová rohož S-MAT
Vyhrievaná pryžová rohož S-MAT
Technické parametre: 230V/50Hz; krytie IP65; tr.izol. I.;prívodná šnúra v dĺžke 5m je ukončená vidlicou (IP54) s prúdovým chráničom
Typ S-MAT
280W/m²
Príkon
(W)
Topná plocha Hmotnosť
(kg)
Šírka
(m)
Dĺžka
(m)
Plocha
(m²)
Hrúbka
(m)
SM 1,5/460 460 1,0 1,55 1,55 0,08 16,0
Dalšie odborné informácie
Fotogaléria - vykurovacie káble a rohože ECOFLOOR
ADPSV
ecofloor_01.psd (2 MB)
ADSA
ecofloor_02.psd (2 MB)
ADSV
ecofloor_03.psd (2 MB)
ADSV+
ecofloor_04.psd (2 MB)
ADSV-T
ecofloor_05.psd (2 MB)
ASL1P
ecofloor_06.psd (2 MB)
ELSR-M
ecofloor_07.psd (2 MB)
ELSR-N
ecofloor_08.psd (2 MB)
MADPSP
ecofloor_09.psd (3 MB)
MAPSV
ecofloor_10.psd (3 MB)
PDS1P
ecofloor_11.psd (4 MB)
PSV
ecofloor_12.psd (3 MB)
PV
ecofloor_13.psd (2 MB)
PFP
ecofloor_14.psd (11 MB)
PDS1P
ecofloor_15.psd (5 MB)
P1P
ecofloor_16.psd (7 MB)
MADPSP
ecofloor_17.psd (11 MB)
ADPSV
ecofloor_18.psd (2 MB)
LDTS
ecofloor_19.psd (17 MB)
LDTS
ecofloor_20.psd (3 MB)
PDSP
ecofloor_21.psd (19 MB)
CM
ecofloor_22.psd (4 MB)
MDT
ecofloor_23.psd (13 MB)
LD
ecofloor_24.psd (16 MB)
LDTS
ecofloor_25.psd (6 MB)
ECOFLOOR
ecofloor_26.psd (4 MB)
ECOFLOOR
ecofloor_27.psd (28 MB)
ECOFLOOR Comfort Mat
ecofloor_32.psd (13 MB)
ECOFLOOR
ecofloor_29.psd (5 MB)
ECOFLOOR
ecofloor_30.psd (5 MB)
ECOFLOOR
ecofloor_34.psd (9 MB)
ECOFLOOR
ecofloor_35.psd (5 MB)
ECOFLOOR
ecofloor_36.psd (6 MB)

ecofloor_37.psd (5 MB)

ecofloor_38.psd (6 MB)

ecofloor_39.psd (1 MB)

ecofloor_40.psd (4 MB)

ecofloor_41.psd (1 MB)

ecofloor_42.psd (1 MB)

ecofloor_43.psd (1 MB)

ecofloor_44.psd (1 MB)

ecofloor_45.psd (1 MB)

ecofloor_46.psd (2 MB)

ecofloor_47.psd (2 MB)

ecofloor_48.psd (1 MB)
Doporučené skladby podláh pre podlahové vykurovanie

Poloakumulačné podlahové vykurovanie
poloakumulační podlahové vytápění
 1. Nášlapná vrstva (dlažba, koberec, PVC, lamino)
 2. Podlahová (limitačná) sonda v ochrannej trubici (tzv.husí krk)
 3. Nosná betónová plávajúca doska
 4. Ocelová výstuž (tzv. Kari sieť)
 5. Vykurovacia rohož (kábel) ECOFLOOR®
 6. Tepelná izolácia
 7. Podklad (betónová doska)
Priamovýhrevné podlahové vykurovanie
přímotopné podlahové vytápění
 1. Nášlapná vrstva (keramická dlažba)
 2. Flexibilný lepiaci tmel
 3. Podlahová (limitačná) sonda v ochrannej trubici (tzv.husí krk)
 4. Vykurovací kábel-rohož- ECOFLOOR®
 5. Nosná betónová plávajúca doska
 6. Ocelová výstuž (tzv. Kari sieť)
 7. Tepelná izolácia
 8. Podklad (betónová doska)

Priamovýhrevné podlahové vykurovanie pri rekonštrukciách
přímotopné podlahové vytápění při rekonstrukcích
 1. Nášlapná vrstva (keramická dlažba)
 2. Flexibilný lepiaci tmel
 3. Vykurovacia rohož (kábel) ECOFLOOR®
 4. Podlahová (limitačná) sonda v ochrannej trubici (tzv.husí krk)
 5. Doplnková tepelná izolácia F-BOARD (skracuje dobu ohrevu)
 6. Flexibilný lepiaci tmel
 7. Pôvodná podlaha (stará dlažba, betón)
Priamovýhrevné podlahové vykurovanie s umiestnením vykurovacej rohože ECOFLOOR® do anhydritu
přímotopný systém s použitím anhydritu
 1. Nášlapná vrstva (dlažba, koberec, PVC, lamino)
 2. Podlahová (limitačná) sonda v ochrannej trubici (tzv.husí krk)
 3. Nosná anhydritová plávajúca doska
 4. Vykurovacia rohož (kábel) ECOFLOOR®
 5. Tepelná izolácia
 6. Podklad (betónová doska)

Doporučená skladba pro komunikákcie s vozidlami

venkovní aplikace - komunikace
 1. Spevnený povrch, napr. zámková dlažba
 2. Čidlo vlhkosti (voda, sneh, ľad)
 3. Pieskové úložisko zámkovej dlažby
 4. Betónová doska (chrání vykurovací kábel pred zaťažením vozidlami)
 5. Vykurovací kábel ECOFLOOR®MAPSV/MADPSP alebo rohož MST/MDT
 6. Pevný štrkový podklad (makadam)
Doporučená skladba pre bežné komunikácie bez vozidiel
venkovní aplikace - chodník
 1. Spevnený povrch, napr. dlažba
 2. Čidlo vlhkosti (voda, sneh, ľad)
 3. Pieskový zásyp a podsyp kábla
 4. Vykurovací kábel ECOFLOOR®MAPSV/MADPSP alebo rohož MST/MDT
 5. Pevný štrkový podklad (makadam)
Doporučený spôsob skladby vykurovacieho kábla ECOFLOOR® na schody
venkovní aplikace - schodiště
 1. Nášlapná vrstva (dlažba)
 2. Flexibilný lepiaci tmel
 3. Vykurovací kábel ECOFLOOR® ADPSV/MAPSV/MADPSP
 4. Schody
Vyhrievanie futbalového ihriska s použitím vykurovacích káblov ECOFLOOR®
venkovní aplikace - vytápění fotbalového hřiště
 1. Trávnik
 2. Zásyp zeminou tl.cca 30cm
 3. Pieskový podsyp cca 7cm (hutnený) a zásyp hr. cca 3cm
 4. Vykurovací kabel ECOFLOOR®
  MAPSV/MADPSP alebo rohož MST/MDT (cca 20W/m, 100W/m², rozostup smyčiek kábla 20cm)
 5. Vyrovnaný pevný podklad (zemina)

Samoregulačné vykurovacie káble

<<<späť

Kým odporový vykurovací kábel vyhrieva v celej dĺžke rovnako a prípadné zablokovanie odvodu tepla v niektorej jeho časti vedie k miestnemu prehrievaniu, konštrukcia samoregulačných káblov zaisťuje automatickú reguláciu vykurovacieho výkonu v závislosti na okolitej teplote a to v ktoromkoľvek mieste jeho dĺžky.

Samoregulační topné kabely ELSR-M 10 a ELSR-N 20 Samoregulační kabel s klesající teplotou okolí plynule zvyšuje svůj výkon

Kábel je tvorený dvoma medenými vodičmi, medzi ktorými je umiestnené polovodivé vykurovacie jadro. Pri zvyšovaní okolitej teploty vzrastá odpor vykurovacieho jadra a tým sa znižuje jeho výkon. Pri poklese teploty sa naopak výkon kábla zvyšuje. Káble sa môžu preto navzájom dotýkať, krížiť alebo prechádzať prostrediami o rôznych teplotách bez nebezpečenstva prehrievania alebo prepáleniu. Konštrukcia umožňuje skracovať kábel na ľubovoľnú dĺžku, dvojitá izolácia s ochranným opletením zaisťuje vysokú elektrickú pevnosť, ochranu proti vlhkosti a odolnosť voči mechanickému poškodeniu. Káble sú ponúkané v štyroch výkonoch - 10, 15, 20 a 30 W / m Používané sú predovšetkým pre protimrazovú ochranu potrubí (10 a 15 W / m), alebo striech, odkvapov a strešných zvodov (20 a 30 W / m).

Křivka závislosti výkonu kabelu ELSR-M na okolní teplotě Křivka závislosti výkonu kabelu ELSR-N na okolní teplotě

Aj keď samoregulačné káble je možné strihať na ľubovoľné dĺžky (je iba obmedzená maximálna dĺžka v závislosti na istení), nerobia sa typové okruhy, ale ku káblom je nutné použiť príslušenstvo (KIT č.4), ktoré umožňuje kábel ukončiť (uzavrieť elektrický obvod) a pripojiť pripojovací vodič (tzv. studený koniec).
Samoregulačné vykurovacie káble síce automaticky menia svoj ??výkon v závislosti na okolitej teplote, nikdy sa ale úplne nevypínajú. Preto i k samoregulačným káblom je nutná vhodná regulácia.

Samoregulačné vykurovacie káble ELSR-M a ELSR-N
Označenie Príkon pri 10°C (W/m) Teplotná odolnosť (°C) Označenie pre montáž Max. dĺžka pri nastavenej spínacej teplote 0°C a inštalovanom ističi
min. teplota min. rádius
ELSR-M – Protimrazová ochrana potrubia 6 A 10 A 16 A
ELSR-M 10 B0 10 65 -30°C 35mm 65m 95m 105m
ELSR-M 15 B0 15 65 -30°C 35mm 37m 58m 65m
ELSR-N – Protimrazová ochrana odkvapov a striech, technologické ohrevy 16 A 20 A 25 A
ELSR-N 20 B0 20 80 -10°C 20mm 94m 116m 146m
ELSR-N 30 B0 30 80 -10°C 20mm 70m 87m 109m
KIT č.4 Sada pre ukončenie SR kábla a napojenie studeného konca instalačnou firmou na stavbe

Samoregulačné káble a podlahové vykurovanie
Ako bolo uvedené vyššie, samoregulačné káble sa vďaka svojej konštrukcii nemôžu prehriať. U elektrického podlahového vykurovania sa všeobecne nesmú inštalovať vykurovacie káble do plôch, u ktorých nie je zaistený odvod tepla. Hrozí prehrievanie kábla a tým skrátenie jeho životnosti - priamo sa preto ponúka použiť samoregulačné káble. Káble by bolo možné položiť v celej ploche, a ak by došlo napríklad k premiestneniu nábytku, nehrozilo by nebezpečenstvo ich prehrievaniu. Na trhu sa tak v rôznych periodikách objavujú ponuky na systém vykurovania so samoregulačnými káblami. Ich samoregulačná vlastnosť je tu prezentovaná ako nesmierna výhoda, káble bývajú nezriedka označované ako "inteligentné vykurovacie káble".

Táto úvaha je síce logická , káble sa naozaj prehriať nemôžu , v praxi sa ale ukázal iný problém . Ak sa zvýši tepelný odpor vrstvy nad podlahovým vykurovaním ( napríklad použitím materiálov s nižšou tepelnou vodivosťou , ako je drevo , lamino , koberec ) , bežné odporové káble sa touto vrstvou tzv. prehrejú - zvýši sa teplota pod spodnou stranou nášľapnej vrstvy , a teplo následne začne krytinou prestupovať . Samoregulačné káble ale zareagujú na zvyšovanie teploty znižovaním svojho výkonu , takže vlastne prestávajú kúriť . K rovnakému efektu dochádza , keď je v miestnosti požadovaná vyššia teplota - aj vtedy je nutné podlahu prehriať na vyššiu teplotu . V konečnom dôsledku hrozí veľmi reálne nebezpečenstvo , že samoregulačné káble nebudú schopné objekt vykúriť - tieto skúsenosti boli zaznamenané napríklad v škandinávskych krajinách , kde sa s využitím samoregulačných káblov pre podlahové vykurovanie experimentovalo už v 90. rokoch , a kde sa od týchto aplikácií úplne ustúpilo .

Sady pre svojpomocnú inštaláciu komfortného ohrevu podlahy

 

Medzi aplikáciami podlahového vykurovania predstavujú významnú časť tzv. systémy doplnkového podlahového vykurovania, inak tiež komfortný ohrev podlahy. Ide o aplikácie, kde podlahové vykurovanie nemá vyhriať miestnosť na požadovanú teplotu - pre tento účel je tu inštalovaný iný zdroj tepla - ale iba udržiavať teplotu podlahy pre užívateľa na príjemnej hodnote v čase, keď je prítomný. Najtypickejšími aplikáciami sú vyhrievania dlažby v kúpeľni, poprípade v kuchyni pri kuchynskej linke.
Aby tieto systémy priniesli očakávaný komfort, je nutné nielen inštalovať dostatočný príkon, ale tiež posúdiť ďalšie technické aspekty - podrobnejšie informácie nájdete v kapitole Podlahové vykurovanie.

Práve pre tieto aplikácie doplnkového komfortného ohrevu podlahy ponúka spoločnosť FENIX tzv. sady pre svojpomocnú inštaláciu. Účelom je poskytnúť používateľom kompletný balíček, ktorý bude obsahovať všetko potrebné na vykonanie podlahového vykurovania a bude možné vykonať inštaláciu aj svojpomocne, bez nutnosti asistencie odbornej firmy - okrem podrobného návodu obsahujú sady aj DVD s inštruktážnym videom.

Sada ComfortMat

Sada ComfortMat obsahuje vykurovaciu rohož z dvojžilového vykurovacieho kábla s ochranným opletením, digitálny programovateľný termostat s podlahovou sondou, ohybnú ochrannú trubicu (tzv. husí krk) pre zavedenie podlahovej sondy do podlahy, návod na inštaláciu, záručný list a inštruktážne DVD. Vykurovacia rohož ponúka jednoduchšiu inštaláciu, súčasne je zaručené rovnomerné rozloženie príkonu do plochy podlahy.  Digitálny termostat potom umožňuje naprogramovať prevádzkovú dobu elektrického vykurovania ekonomickej prevádzky pri zachovaní maximálneho komfortu.

Sada Ecofloor ComfortMat
Sada CamfortMat 160 W/m²
Šírka vykurovacej rohože 50 cm.
Typ Comfort Mat 160 W/m² Príkon (W) Plocha (m²) Dĺžka (m)
Comfort Mat 160/0,5 70 0,5 0,9
Comfort Mat 160/0,8 130 0,8 1,6
Comfort Mat 160/1,3 210 1,3 2,6
Comfort Mat 160/1,6 260 1,6 3,2
Comfort Mat 160/2,1 340 2,1 4,2
Comfort Mat 160/2,6 410 2,6 5,2
Comfort Mat 160/3,0 500 3,0 6,1
Comfort Mat 160/3,4 560 3,4 6,7
Comfort Mat 160/4,2 670 4,2 8,3
Comfort Mat 160/5,1 810 5,1 10,2
Comfort Mat 160/6,1 1000 6,1 12,3
Comfort Mat 160/7,6 1210 7,6 15,1
Comfort Mat 160/8,8 1400 8,8 17,6

 

Sada CamfortMat 100 W/m²
Šírka vykurovacej rohože 50 cm.
Typ Comfort Mat 100 W/m²Príkon (W)Plocha (m²)Dĺžka (m)
Comfort Mat 100/1,8 180 1,8 3,6
Comfort Mat 100/2,2 220 2,2 4,4
Comfort Mat 100/2,9 290 2,9 5,8
Comfort Mat 100/4,1 410 4,1 8,2
Comfort Mat 100/4,7 460 4,7 9,4
Comfort Mat 100/5,6 560 5,6 11,2
Comfort Mat 100/8,2 820 8,2 16,5
Regulácia vykurovacích systémov ECOFLOOR

Rovnako ako u ostatných elektrických vykurovacích systémov, aj u vykurovacích káblov je nesmierne dôležitá správne navrhnutá regulácia.

Podlahové vykurovanie

U všetkých systémov podlahového vykurovania sa sníma teplota podlahy, obvykle pomocou termostatu s podlahovou sondou. Snímanie teploty podlahy je dôležité, pretože umožňuje nielen udržiavať podlahu na požadovanej teplote, ale tiež bráni jej nežiaducemu prehrievaniu. Samotná podlahová sonda sa umiestňuje do ryhovanej ohybnej trubice - tzv husieho krku. Táto ochranná trubica umožňuje v prípade potreby sondu vybrať a následne vložiť späť - či už z dôvodu poruchy, alebo výmeny termostatu za iný typ. Preto sa musí ohyb ochrannej trubice z drážky v stene do podlahy previesť s dostatočne veľkým polomerom. Pokiaľ by bol ohyb zalomený, sonda síce pôjde vybrať, ale už ju nepôjde vložiť späť. Koniec ochrannej trubice sa utesní, aby do nej nevnikol lepiaci tmel. Termistor sondy tým síce nie je v bezprostrednom kontakte so zahriatou podlahou, odchýlka v meraní je však zanedbateľná.

Podlahová sonda sa umiestňuje do vykurovanej plochy čo najbližšie nášľapnej vrstve podlahy. Mala by byť umiestnená uprostred medzi vykurovacie slučky - termistor sa nesmie vykurovacieho kábla dotýkať. Ak by bol príliš blízko, meral by teplotu v blízkosti plášťa vykurovacieho kábla, ktorá môže byť cca 50 ° C. Termostat by tak podlahové vykurovanie neustále vypínal, aj keď by bola podlaha studená.

UPOZORNENIE: Podlahové sondy jednotlivých typov termostatov obvykle nejde zamieňať. Nemožno inštalovať podlahovú sondu a potom k nej dokúpiť termostat - sonda býva súčasťou balenia termostatu.

U doplnkového komfortného vyhrievania podlahy sa sníma iba teplota podlahy, pri hlavnom podlahovom vykurovaní aj teplota vzduchu. Termostat s integrovaným snímaním teploty vzduchu sa umiestňuje do výšky cca 1,2 m (výška vypínačov). Mal by byť situovaný tak, aby nebol ovplyvňovaný inými zdrojmi tepla (krb, varné spotrebiče, oslnenie, apod) ale ani zdroju chladu (nezateplené obvodové múry, netesnené otvory). Termostaty môžu byť analógové alebo digitálne. Termostaty, vhodné pre podlahové vykurovanie nájdete v kapitole Regulácia, sekcia Domová regulácia, centrálna regulácia a bezdrôtová regulácia.

Vonkajšie aplikácie

Pri vonkajších aplikáciách je reguláciu možné riešiť troma spôsobmi:

 1. Najspoľahlivejšia, najekonomickejšia na prevádzku, ale bohužiaľ aj najdrahšia na obstaranie je regulácia, ktorá sníma nielen vonkajšiu teplotu, ale aj prítomnosť snehu, ľadu alebo vody v mieste, ktoré je chránené pred námrazou. V praxi je regulátor umiestnený v rozvádzači a pomocou káblovej teplotnej sondy sníma vonkajšiu teplotu. Ak teplota klesne pod nastavenú hodnotu (obvykle +1 ° C) zopne prúd do druhého (vlhkostného) čidla, ktoré začne hriať. Sneh alebo ľad, ktorý je na vlhkostnom snímači roztopí, vzniknutá vlhkosť vodivo prepojí dva kovové snímače. Regulátor "spozná", že hrozí nebezpečenstvo vzniku námrazy a zopne pripojený vykurovací kábel.
 2. Druhou variantou je riadenie iba na základe teploty. Pomocou vhodného termostatu je vykurovací kábel zopnutý v prípade, že vonkajšia teplota klesne pod nastavenú hodnotu. V ponuke sú aj tzv. diferenčné termostaty - tj termostaty pri ktorých možno nastaviť zapínaciu aj vypínaciu teplotu. Tieto termostaty sú vhodné pre aplikácie, kde užívateľ z dlhodobých skúseností má overené, že ak teplota klesne napríklad pod viac ako -10 ° C, mráz je už taký silný, že sa sneh na streche už netopí. Tento systém je menej presný a spoľahlivý, nedokáže napríklad reagovať na situáciu, keď mrzne, ale nie je žiadny sneh a vykurovací kábel je v prevádzke zbytočne. Na druhej strane je zaistené, že kábel aspoň nebude prevádzkovaný pri teplotách nad bodom mrazu.
 3. Poslednou možnosťou je ručné ovládanie - zopnutie kábla teda prevedie užívateľ. Pri tomto spôsobe bohužiaľ hrozí veľmi reálne nebezpečenstvo, že systém v praxi nebude funkčný. Ak užívateľ neuvedie vykurovací systém do činnosti v čase, keď námraza vzniká, dodatočné zapnutie už nemusí mať požadovaný efekt. Obrátene tiež hrozí nebezpečenstvo, že kábel bude nedopatrením v prevádzke aj v čase, keď je to úplne zbytočné. Výsledkom budú nielen vysoké prevádzkové náklady, ale môže dôjsť aj k výraznému skráteniu životnosti vykurovacieho kábla, pokiaľ bude prevádzkovaný pri teplotách nad 10 ° C.

Ochrana potrubia

Ak nie sú k ohrevu potrubia použité vykurovacie káble s integrovaným termostatom, používajú sa priemyselné termostaty s oddeleným príložným čidlom. Termostat sníma teplotu povrchu potrubia a pri poklese pod nastavenú hodnotu zopne vykurovací kábel. V týchto prípadoch je nutné dbať na to, aby sa príložný snímač nedotýkal alebo nebol v tesnej blízkosti vykurovacieho kábla.

Ak sú na ochranu potrubia použité samoregulačné káble, možno ich zopnutie ovládať buď tiež priemyselným termostatom s príložným čidlom, alebo len termostatom so snímaním priestorovej teploty. Samoregulačné káble sa vďaka svojej konštrukcii nemôžu prehriať, preto stačí jednoduchšia regulácia, ktorá len zaistí, aby sa vykurovacie káble vypli, akonáhle teploty vystúpia na hodnotu, kedy už potrubie nemôže zamrznúť.

Prehľad regulácie vhodnej pre vonkajšie aplikácie aj ochranu potrubia nájdete v sekcii Exteriér a priemysel.

Opravy vykurovacích káblov

Častou otázkou od zákazníkov býva, či je možné vykurovacie káble v prípade prerušenia opraviť a či je možné vôbec miesto poruchy nájsť, a vyjadrujú svoju obavu, že bude nutné odstrániť celú vrstvu podlahovej krytiny. Tieto obavy sú úplne zbytočné, miesto poruchy je možné nájsť a to s presnosťou na cca 10-15 cm, väčšinou však s presnosťou doslova na centimetre. Ak je vykurovací kábel alebo vykurovacia rohož napríklad priamo pod keramickou dlažbou, sú odsekané iba 3-4 kachličky. Na odkrytie miesta poruchy by obvykle stačila len jedna, ale je potrebné vytvoriť montážny priestor pre vykonanie opravy.

Miesto prerušenia možno vyhľadať dvoma spôsobmi - do kábla sa púšťa vysokofrekvenčný signál, pomocou ktorého možno vyhľadať prerušenie, druhou variantou je použitie ifrakamier. Oba konce prerušeného vykurovacieho kábla sú v podlahe od seba vzdialené iba necelý milimeter - tmel, betón alebo anhydrid neumožňuje, aby sa káble od seba oddialili. Vykurovací kábel je pripojený na vysoké napätie, takže medzi oboma koncami vznikne elektrický oblúk. Ten sa vyznačuje mnohonásobne vyššími teplotami, než je teplota vykurovacieho kábla, takže pomocou ifrakamier možno miesto porúch nájsť úplne presne. Testami bolo preukázané, že aj pri hrúbke betónu 10 cm trvá necelých 10minút, než sa teplé miesto prejaví na povrchu podlahy.

porucha zaměřená termovizí porucha zaměřená termovizí

Na opravu sa používajú tzv. opravné kity. Ide o sadu, ktorá obsahuje lisovacie dutinky, prepojovacie vodiče a zmršťovaciu izoláciu. Sád je niekoľko, podľa toho, pre aký typ káblov sú určené.

KIT č.1 slouží k opravě kabelů bez opletení bez rozdílu výkonu KIT č.2 slouží k opravě kabelů s opletením bez rozdílu výkonu KIT č.3 slouží k opravě kabelů MPSV, MADPSP a ADPS1P

Samotný vykurovací kábel nemôže byť chybný z výroby. Prechádza niekoľkými stupňami kontroly, takže expedícia prerušeného kábla nie je možná. Jediné miesto, u ktorého by sa teoreticky mohla dodatočne prejaviť výrobná vada, sú spojky vykurovacích káblov - tzn. ukončenie a prechody na studený koniec. Preto je dôležité, aby do záručného listu bolo zakreslené schéma pokládky a umiestnenie spojok. Prax ale ukazuje, že takmer 100% porúch je spôsobených nedodržaním inštalačných predpisov alebo mechanickým porušením kábla.

Častou príčinou je prerušenie kábla o oceľovú armovaciu sieť, alebo prerušenie pri čistení špár dlažby pred škárovaním. Tieto vady sa môžu prejaviť aj oneskorene. Napríklad ak je vykurovací kábel prerušený iba čiastočne, je spočiatku zdanlivo normálne funkčný, v mieste narušenia je ale zvýšený tzv. prechodový odpor a kábel sa tu prehrieva. Než dôjde k úplnému prerušeniu spoja, vykurovací kábel môže aj rok normálne hriať.

ECOFLEX - konvektory

<

Priamovýhrevné konvektory ECOFLEX patria medzi prvé výrobky, používané vo veľkom meradle pre elektrické vykurovanie. Elektrické kúrenie (zvlášť pre nízkoenergetické domy) sa dnes rieši predovšetkým ako veľkoplošné podlahové alebo stropné vykurovanie, napriek tomu elektrické konvektory stále nachádzajú svoje uplatnenie. Kvalita, tradícia, presná regulácia a veľmi priaznivé ceny - to všetko ponúkajú konvektory od spoločnosti FENIX.

Sálavé konvektory

Tieto výrobky v sebe spájajú dva odlišné systémy so všetkými výhodami - infračervené sálavé vykurovanie (sálavé teplo, úspornejšia prevádzka, rovnomerné rozloženie teplôt) a konvekčné vykurovanie (výborná dynamika, výhodný pomer cena / výkon). Vďaka sálaniu dokážu z veľkej miery eliminovať tiež efekt tzv "studenej podlahy" a preto predovšetkým do objektov pre bývanie by ako generačný nástupca štandardných konvektorov mali mať jednoznačnú prednosť.

Priamovýhrevné konvektory

Jednoduché, nenáročné ohrievače s nulovými nárokmi na údržbu s jednoduchou inštaláciou, pri ktorých je možné vďaka presným elektronickým termostatom docieliť výnimočné prevádzkové parametre. Ako jedny z mála ponúkajú konvektory ECOFLEX od spoločnosti FENIX tiež možnosť riadenia pomocou pilotného vodiča (viď kapitola Regulácia priamovýhrevných konvektorov).


WFMi

WFMi

WFMi


WMX

WMX

WMX


WMX 706 s držiakom uterákov TR706

  

Sálavé konvektory

Pri sálavých konvektoroch je teplo až z 50% odovzdávané formou sálania (infračervené žiarenie). Táto sálavá zložka veľmi výrazne zvyšuje komfort vykurovania, preto sú sálavé konvektory najkomfortnejšími ohrievačmi v oblasti priamovýhrevných konvektorov (viac v kapitole Princíp vykurovania). Ideálne sú predovšetkým pre vykurovanie bytov a rodinných domov, ale aj kancelárií, ordinácií, apod.


Ecoflex PREMIER
Sálavý konvektor PREMIER předá až 50% energie infračerveným zářením Sálavý konvektor Ecoflex PREMIER je vybavený presným elektronickým termostatom (presnosť 0,1 ° C) s pilotným vodičom. Konštrukčne je konvektor tvorený lakovanou karosážou z oceľového plechu, perforovanou čelnou mriežkou, elektronickou riadiacou jednotkou a špeciálnym lamelovým vykurovacím telesom, vytvárajúcim sálavú zložku. Povrch konvektora vrátane čelnej mriežky je vybavený bielym komaxitom. Ohrievač sa inštaluje pevne na stenu (inštalačný rám je súčasťou výrobku) s pripojením prívodného vodiča do inštalačnej krabice.

Trieda izolácie II; elektronický termostat s pilotným vodičom. Inštalácia na podklad triedy horľavosti C, D. Odstupové vzdialenosti: spodná hrana 15 cm, bočné a horné hrany 10 cm / čelná stena 100 cm

Typ
Rozmery
(mm)
Hmotnosť
(kg)
Príkon
(W)
Napätie
(V)
Krytie
(IP)
Ecoflex PREMIER 10 600 x 450 x 115 4,9 1000 230 IP24
Ecoflex PREMIER 15 800 x 450 x 115 5,8 1500
Ecoflex PREMIER 20 1000 x 450 x 115 7,7 2000

 

SOLIUS
Sálavý konvektor SOLIUS Sálavý konvektor Solius je tvorený karosážou z oceľového plechu, čelnou mriežkou, elektronickým termostatom (presnosť 0,1°C) s pilotným vodičom a lamelovým vykurovacím telesom. Povrchovou úpravou je biely komaxit. Ohrievač je určený na pevnú nástennú inštaláciu (inštalačný rám je súčasťou výrobku) s pripojením prívodného vodiča do inštalačnej krabice.

Trieda izolácie II; elektronický termostat s pilotným vodičom. Inštalácia na podklad triedy horľavosti C, D. Odstupové vzdialenosti: spodná hrana 15cm, bočné a horné hrany 10cm / čelná stena 100cm
Typ
Rozmery
(mm)
Hmotnosť
(kg)
Príkon
(W)
Napätie
(V)
Krytie
(IP)
SOLIUS 07 520 x 450 x 98 5,3 750 230 IP24
SOLIUS 10 595 x 450 x 98 6,0 1000
SOLIUS 15 815 x 450 x 98 8,1 1500
SOLIUS 20 1035 x 450 x 98 10,2 2000
Priamovýhrevné konvektory

Ide o základný typ ohrievačov pre elektrické vykurovanie, všetko teplo je odovzdávané konvekciou. Charakteristickou je pre nich veľmi dobrá dynamika, sú preto vhodné napríklad do objektov s občasným, nepravidelným využívaním.

ECOFLEX ET
ECOFLEX ET je vybaven přesným elektronickým termostatem Štandardný typ konvektora, vybavený presným elektronickým termostatom (presnosť 0,1°C) s pilotným vodičom. Konvektor je tvorený karosážou z oceľového plechu, riadiacou jednotkou a lamelovým vykurovacím telesom. Povrch konvektora je vybavený bielym komaxitom vrátane mriežky. Ohrievač sa inštaluje pevne na stenu (inštalačný rám je súčasťou výrobku) s pripojením prívodného vodiča do inštalačnej krabice.

 

Trieda izolácie II; elektronický termostat s pilotným vodičom. Inštalácia na podklad triedy horľavosti C, D. Odstupové vzdialenosti: spodná, bočné a horné hrany 15 cm / čelná stena 15 cm
Typ
Rozmery
(mm)
Hmotnosť
(kg)
Príkon
(W)
Napätie
(V)
Krytie
(IP)
ECOFLEX ET 05 360 x 400 x 80 3,3 500 230 IP24
ECOFLEX ET 07 360 x 400 x 80 3,3 750
ECOFLEX ET 10 440 x 400 x 80 3,8 1000
ECOFLEX ET 12 520 x 400 x 80 4,4 1250
ECOFLEX ET 15 600 x 400 x 80 4,9 1500
ECOFLEX ET 17 760 x 400 x 80 5,8 1750
ECOFLEX ET 20 840 x 400 x 80 6,6 2000
ECOFLEX ET 25 1000 x 400 x 80 7,6 2500

 

ATLANTIC F117-D
Konvektor ATLANTIC F117-D je celý bílý, včetně výdechové mřížky Priamovýhrevný konvektor s elektronickým termostatom (presnosť 0,1°C) s pilotným vodičom. Konštrukčne je konvektor tvorený karosážou z oceľového plechu a lamelového vykurovacieho telesa. Povrchová úprava je vykonaná komaxitom čistej bielej farby, biela je aj výfuková mriežka. Ohrievač sa inštaluje pevne na stenu (inštalačný rám je súčasťou výrobku) s pripojením prívodného vodiča do inštalačnej krabice.

 

Trieda izolácie II; elektronický termostat s pilotným vodičom. Inštalácia na podklad triedy horľavosti C, D. Odstupové vzdialenosti: spodná, bočné a horné hrany 15 cm / čelná stena 15 cm.
Typ
Rozmery
(mm)
Hmotnosť
(kg)
Príkon
(W)
Napätie
(V)
Krytie
(IP)
ATLANTIC F117-D 05 431 x 493 x 121 3,5 500 230 IP24
ATLANTIC F117-D 07 431 x 493 x 121 3,5 750
ATLANTIC F117-D 10 508 x 493 x 121 3,7 1000
ATLANTIC F117-D 12 579 x 493 x 121 4,6 1250
ATLANTIC F117-D 15 654 x 493 x 121 5,3 1500
ATLANTIC F117-D 20 801 x 493 x 121 6,2 2000
ATLANTIC F117-D 25 950 x 493 x 121 7,1 2500

 

Prenosný konvektor CH 2000B Turbo
Přenosný konvektor CH 2000B Turbo má 3 stupně výkonu a je vybaven ventilátorem Prenosný priamovýhrevný konvektor pre doplnkové vykurovanie. Konštrukcia konvektora nie je prispôsobená trvalej záťaži, preto toto vykurovacie teleso nie je možné použiť ako hlavný zdroj vykurovania. Konvektor je prevedený z oceľového plechu s povrchovou úpravou bielym komaxitom, nôžky a horné rohové úchytky sú plastové. Konvektor je vybavený elektromechanickým termostatom, ventilátorom a dvoma vykurovacími telesami - 750W a 1250W. Vykurovacie telesá je možné zapnúť nezávisle, preto je možné docieliť troch rôznych výkonov - 750/1250/2000 W. Prevádzka vykurovacích telies nie je závislá na ventilátore, pri používaní je možné ventilátor samostatným vypínačom vypnúť. Ohrievač je prednostne určený na postavenie na pevnú podložku (podlahu), súčasťou balenia sú ale tiež jednoduché úchyty, umožňujúce vykurovacie teleso zavesiť na stenu. Pripojovacia šnúra je vybavená zástrčkou.

Trieda izolácie I; elektromechanický termostat bez pilotného vodiča.Inštalácia na podklad triedy horľavosti C, D. Odstupové vzdialenosti: spodná hrana 5 cm / bočná a hornej hrany 15 cm / čelná stena 15 cm.
Typ
Rozmery
(mm)
Hmotnosť
(kg)
Príkon
(W)
Napätie
(V)
Krytie
(IP)
Ch 2000B Turbo 580 x 375 x 110 5,0 750/1250/2000 230 IP20
Ďalšie odborné informácie

Regulácia elektrického vykurovania

Kvalitná regulácia je dôležitá pre každý vykurovací systém, pre elektrické vykurovanie je však doslova kľúčová - a napriek tomu často podceňovaná. Regulácia má veľmi významný vplyv nielen na parametre a komfort vykurovania, ale predovšetkým na jeho prevádzkové náklady. Pretože vybrať správny typ regulácie nie je jednoduché, nájdete v kapitole Slovník pojmov vysvetlený význam najbežnejších pojmov, ktoré sú v spojení s reguláciou používané.

Izbová regulácia

Patria sem regulátory pre bežné prostredie - teda pre rodinné domy, byty, kancelárie, obchody, školy, apod. Regulátor (termostat) býva obvykle umiestnený priamo v interiéri vykurovanej miestnosti a na základe sledovaných parametrov (teplota vzduchu v miestnosti, teplota podlahy) ovláda pripojené vykurovanie. Regulátory môžu byť analógové alebo digitálne (programovateľné), so snímaním teploty priestoru a/alebo podlahy (podlahové vykurovanie), s rôznymi možnosťami nastavenia a programovania.

Vonkajšia a priemyselná regulácia

Pri regulácii pre vonkajšie aplikácie (protimrazová ochrana chodníkov, ciest, strešných odkvapov a zvodov, protimrazová ochrana potrubia) a regulácia pre priemysel (dielne, výrobné prevádzky, skladové haly, apod) sú vyžadované špecifické parametre - napríklad snímanie nielen teploty ale aj vlhkosti, neštandardné rozsahy meraných teplôt, vyššia odolnosť teplotných čidiel, odolnosť voči vlhkosti, vyššie IP krytie, apod. Prevedenie a dizajn regulácie je teda podriadený týmto požiadavkám a pre štandardné vykurovanie sa nepoužívajú.

Centrálna regulácia

Centrálna regulácia je pri elektrickom vykurovaní vyšším stupňom domovej regulácie - zachováva hlavnú výhodu elektrického vykurovania, tj. riadenie každej miestnosti samostatne, ale poskytuje vyššiu presnosť, komfortnejšie ovládanie z jedného miesta, obvykle možnosť riadenia cez PC a tým aj evidenciu prevádzkových hodín a teplôt v jednotlivých miestnostiach za predchádzajúce obdobie.

Bezdrôtová regulácia

Bezdrôtové prevedenie znamená, že medzi spínacím kontaktom, ktorý púšťa elektrickú energiu do pripojeného telesa a medzi termostatom, ktorý meria teplotu v miestnosti a je v ňom uložený program vykurovania, nie je žiadne káblové vedenie, komunikácia prebieha bezdrôtovo - rádiofrekvenčne (RF). Tento systém je ideálny predovšetkým pre rekonštrukcie, pretože je možné ľahko nahradiť pôvodnú, alebo úplne chýbajúcu reguláciu pre elektrické vykurovanie. Niektoré tieto systémy umožňujú aj zapojenie do jedného celku, vzniká tak bezdrôtová centrálna regulácia.

Špeciálne regulačné prvky

Medzi reguláciu patria aj ďalšie zariadenia, ktoré nemusia byť bezprostredne prepojené priamo s vykurovaním. Ide napríklad o regulátory pre riadenie útlmu a časovo programovateľné spínače, ktoré spolupracujú s ďalším regulačným prvkom, alebo zariadenie, ktoré v prípade "odberovej špičky" dokáže odpojiť niektoré spotrebiče (okruhy) a tým znížiť požiadavku na veľkosť hlavného ističa pre objekt.

Izbová regulácia

 

Izbová regulácia - analógová
EBERLE RTR-E 6124 EBERLE RTR-E 6124
Priestorový analógový termostat s možnosťou riadenia teplotného útlmu. Regulátor sníma iba teplotu priestoru, nemožno ho použiť pre podlahové vykurovanie. Umiestnenie na inštalačnú krabicu KU/KP68 alebo s použitím rámčeku ARA 1E (nie je súčasťou) na stenu.

Fenix-Therm 100 Fenix-Therm 100
Kombinovaný analógový termostat so signalizáciou chodu (dióda), vypínačom a možnosťou riadenia teplotného útlmu. Regulátor môže snímať teplotu priestoru, podlahy alebo obe hodnoty súčasne a je preto vhodný pre bežné aj podlahové vykurovanie. Podlahová sonda je súčasťou termostatu. Umiestnenie na inštalačnú krabicu KU/KP68 alebo s použitím rámčeku (nie je súčasťou) na stenu.

Zásuvkový termostat TH 810 Zásuvkový termostat TH 810
Priestorový termostat so signalizáciou chodu (dióda), vypínačom a zobrazovaním teplôt na display. Termostat je určený k pripojeniu spotrebičov so sieťovou vidlicou. Možno ho prevádzkovať v režime vykurovanie aj chladenie - v zime môže spínať napríklad konvektor, v lete ventilátor. Aj keď má display a nastavuje sa pomocou tlačidiel, nemožno ho časovo programovať.


Izbová regulácia - digitálna
Dotykový termostat FENIX TFT Dotykový termostat FENIX TFT
Programovateľný dotykový termostat vhodný pre elektrické podlahové a stropné sálavé vykurovanie. Obrovské množstvo vlastností pri jednoduchom rozhraní dotykového displeja - jednoduché a prehľadné nastavenie požadovaných funkcií pri optimalizácii komfortu vykurovania a minimalizáciu prevádzkových nákladov.
Watts 760 Watts 760
Kombinovaný digitálny termostat s možnosťou prevádzkového režimu teploty priestoru / podlahy + priestoru / len podlahy. Prepínanie medzi reguláciou PWM a pevnou teplotnou diferenciou. 7 programov - 5 prednastavených, 2 užívateľské ( v užívateľskom možnosť 12 teplotných zmien denne - výber času s presnosťou na minútu ) . Nastavenie požadovanej teploty 5-37°C v kroku 0,5°C ( podlaha aj priestor ) . Možnosť nastavenia max aj min. požadovanej teploty podlahy. Nastavenie spínaného príkonu pre presnú korekciu teploty priestoru. Ďalšie funkcie termostatu: prázdninová prevádzka, režim trvalej teploty, vypínač, zámok klávies, podsvietený display, výber z dvoch rámčekov - štvorcový, zaoblený. Podlahová sonda je súčasťou balenia termostatu. Umiestnenie na KU 68. Dáta sú zálohované pomocou lítiovej batérie, prvé nabitie musí trvať min. 24 hodín - formátovanie batérie. Pri nedodržaní alebo prerušení prvého nabíjacieho cyklu hrozí výrazné skrátenie kapacity a životnosti batérie.

Fenix-Therm 350 Fenix-Therm 350
Kombinovaný digitálny termostat s možnosťou prevádzkového režimu teploty priestoru / podlahy + priestoru / len podlahy. Prepínanie medzi reguláciou PWM a pevnou teplotnou diferenciou. 7 programov - 5 prednastavených, 2 užívateľské ( v užívateľskom možnosť 12 teplotných zmien denne - výber času s presnosťou na minútu ) . Nastavenie požadovanej teploty 5-37°C v kroku 0,5°C ( podlaha aj priestor ) . Možnosť nastavenia max aj min. požadovanej teploty podlahy. Nastavenie spínaného príkonu pre presnú korekciu teploty priestoru. Ďalšie funkcie termostatu: prázdninová prevádzka, režim trvalej teploty, vypínač, zámok klávies, podsvietený display, výber z dvoch rámčekov - štvorcový, zaoblený. Podlahová sonda je súčasťou balenia termostatu. Umiestnenie na KU 68. Dáta sú zálohované pomocou lítiovej batérie, prvé nabitie musí trvať min. 24 hodín - formátovanie batérie. Pri nedodržaní alebo prerušení prvého nabíjacieho cyklu hrozí výrazné skrátenie kapacity a životnosti batérie.

VTM 3000 VTM 3000
Kombinovaný digitálny termostat s PWM a možnosťou prevádzkového režimu teploty priestoru / podlahy + priestoru / len podlahy. Voľba týždenného alebo denného programu, dve prednastavené teploty (komfort / útlmová), až 6x denne prepnutie medzi týmito teplotami. Možnosť ručnej zmeny teploty s automatickým návratom do programu. Ďalšie funkcie termostatu: trvalé udržovanie teploty komfort alebo útlm, protimrazová ochrana, trvalé udržovanie ručne zadanej teploty (simulácia analógového termostatu), nastavenie max aj min. teploty podlahy, zámok klávies, počítanie prevádzkových hodín. Záloha dát a programu do EEPROM pamäti (až 10 rokov), záloha času a dátumu pomocou veľkokapacitného kondenzátora - dĺžka zálohy 6 hodín. Podlahová sonda je súčasťou balenia, umiestnenie na KU 68.

Aube TH 232-AF Aube TH 232-AF
Digitálny termostat s nastaviteľným snímaním teploty "len priestor / podlaha + priestor / len podlaha" je vhodný pre sálavé panely, konvektory aj pre podlahové vykurovanie. Termostat má týždenný program - každý deň možno až 4x prepnúť medzi komfortnou (tzv. dennou) a útlmovou (tzv. nočnou) teplotou. Ďalšie funkcie: režim dovolenka, režim nemrznúca teplota, možnosť dočasnej korekcie teploty, zobrazenie aktuálnej teploty, možnosť samoučiacého sa režimu (tzv. fuzzy logika). Krytie IP 20, spín. kontakt 16A, podlahová sonda 3 m je súčasťou termostatu. Umiestnenie na KP / KU 68, napájanie 230 V. Pri spínaní indukčnej záťaže (napr. zapojenie kúrenia cez stykač) musí byť zapojený do obvodu termostatu filter prúdového nárazu AC130-03 - čo najbližšie k stykaču, najlepšie priamo na jeho kontakty. Bez filtra bude dochádzať k samovoľnému resetovaniu termostatu. Filter je súčasťou balenia termostatu.

EBERLE FIT 3U EBERLE FIT 3U
Kombinovaný digitálny termostat s PWM a možnosťou prevádzkového režimu teploty priestoru / podlahy + priestoru / len podlahy. Týždenný program s nastavením každého dňa zvlášť, až 9 teplotných zmien denne, "PARTY" režim - krátkodobé udržovanie nastavenej teploty s automatickým návratom do programu, program "DOVOLENKA" - trvalý útlm po nastavený počet dní s automatickým návratom do programu, protimrazová ochrana. Ďalšie funkcie termostatu: detská poistka, automatická zmena letného času, počítanie prevádzkových hodín (posledné 2dni/týždeň/rok), možnosť obmedzenia ručnej korekcie teploty, nastavenie min. i max teploty podlahy, čitateľný modro podsvietený LCD display s CZ menu, záloha dát a programu 10 rokov. Podlahová sonda je súčasťou balenia, umiestnenie na KU 68.

Exteriér a priemysel

 

EB- Therm 800 EB- Therm 800
Digitálny termostat s LCD displejom na montáž na DIN lištu (2 moduly) - 1 × spínací kontakt 16 A, možnosť pripojenia druhého teplotného senzora (priestorového alebo podlahového), počítadlo prevádzkových hodín, programovateľný (týždenný program), funkcia vetrania (otvorené okno), nastaviteľná hysterézia, možnosť pripojenia alarmu pri prekročení nastavených teplôt. Univerzálne použitie - riadenie vykurovania bežných priestorov (vrátane podlahového), riadenie chladenia, použitie pre priemyselné alebo vonkajšie aplikácie, funkcie diferenčného termostatu. Obsah balenia: termostat EB 800; káblový snímač E 85 816 71 (3 m; rozsah -15 ° C ... 75 ° C); návod na inštaláciu

EBERLE EM 524 89 EBERLE EM 524 89
Regulátor (tzv. hlásič snehu a ľadu) pre ovládanie vyhrievania odkvapov, strešných zvodov a vonkajších plôch (chodníkov, príjazdových ciest). Jedná sa o najspoľahlivejší a aj najekonomickejší dostupný systém riadenia protimrazovej ochrany plôch. Regulátor je umiestnený v rozvádzači na DIN lište (6 modulov) a prostredníctvom teplotného a vlhkostného snímača vyhodnocuje aktuálne podmienky v sledovanom priestore (strešnom odkvape, vonkajšej ploche). Vykurovanie / vyhrievanie (vykurovacie káble alebo vykurovacie rohože) je potom uvedené v činnosti iba vtedy, ak zaznamená regulátor súčasne pokles teploty pod nastavenú hodnotu a prítomnosť vlhkosti - vody, snehu alebo ľadu. Teplotné a vlhkostné čidlá sú pre ochranu strešných odkvapov iné, ako pre ochranu vonkajších plôch, preto nie sú súčasťou regulátoru - viď. Čidlá pre voľné plochy a Sondy pre strešné odkvapy a zvody.

EBERLE EM 524 90 EBERLE EM 524 90
Dvojzónový regulátor pre vyhrievanie strešných odkvapov, zvodov a vonkajších plôch. Parametre a funkcie sú rovnaké ako u EM 524 89, regulátor však umožňuje nezávislé sledovanie a riadenie dvoch aplikácií súčasne. V podstate ide o dva regulátory EM 524 89 v jednom, preto je regulátor väčší a obsadí na DIN lište 12 modulov. Obe zóny vyžadujú pripojenie vlastnej sady sond - podľa aplikácie odkvapová alebo pre voľné plochy. Pretože môžu nastať tri rôzne kombinácie vonkajších aplikácií (2x odkvap, 2x voľná plocha alebo odkvap + voľná plocha), nie sú senzory súčasťou regulátora - viď. Čidlá pre voľné plochy a Sondy pre strešné odkvapy a zvody - a je nutné ich objednať zvlášť.

EBERLE ESF 524 001, TFF 524 002 Čidlá pre voľné plochy –
vlhkostné EBERLE ESF 524 001 
teplotné TFF 524 002

Pretože čidlá vonkajších plôch sú umiestňované priamo do komunikácie (chodníka, cesty), musia byť vykonané ako pojazdné, majú teda veľmi masívne a odolné prevedenie. Obe sú štandardne vybavená 15 m dlhým, pripojovacím káblom. Kábel snímačov možno s použitím kábla s prierezom 1,5 mm ² predĺžiť až na 50 m (ESF - 5x1, 5mm ² / TFF - 4x1, 5mm ²). Snímače sa osadzujú tak, aby horná hrana čidla bola zalícovaná s povrchom terénu.

EBERLE ESF 524 001, TFF 524 002 Čidlá pre strešné odkvapy a zvody –
vlhkostné EBERLE ESD 524 003
teplotné TFD 524 004

Vlhkostný snímač sa umiestňuje priamo do odkvapu - obvykle na najnižšie miesto k zaústeniu zvodu, teplotné čidlo je vhodné situovať tak, aby nebolo ovplyvňované slnečným žiarením. Všeobecne sa čidlá umiestňujú do miest s najnepriaznivejšími podmienkami - napríklad pri objekte, ktorý má vyhrievané odkvapy na severnej i južnej strane, sa čidlá umiestnia prednostne na severnú stranu. Obe čidlá sú štandardne vybavené 4 m dlhým, pripojovacím káblom. Kábel snímačov možno s použitím kábla s prierezom 1,5 mm ² predĺžiť až na 50 m (ESD - 5x1, 5mm ² / TFD - 2x1, 5mm ²).

EBERLE AZT-A 524 410 (510) EBERLE AZT-A 524 410 (510)
Priemyselné, nástenné priestorové termostaty, určené k riadeniu teploty vo vlhkom a prašnom prostredí, napr. v garážach, skladoch, práčovniach, stajniach apod. Druhé trojčíslie v označení termostatu označuje rôzne teplotné rozsahy: -15 ... 15 ° C (410); 5 ... 35 ° C (510). Termostaty môžu ovládať vykurovanie (napríklad sálavé panely), alebo iné elektrospotrebiče - napríklad ventilátory. Stupnica s ovládaním je voľne prístupná - vonkajšie prevedenie.

EBERLE AZT-I 524 410 (510) EBERLE AZT-I 524 410 (510)
Priemyselné, nástenné priestorové termostaty, určené na riadenie teploty vo vlhkom a prašnom prostredí, napr. v garážach, skladoch, práčovniach stajniach apod. Druhé trojčíslie v označení termostatu označuje rôzne teplotné rozsahy: -15 ... 15 ° C (410); 5 ... 35 ° C (510). Termostaty môžu ovládať vykurovanie (napríklad sálavé panely), alebo iné elektrospotrebiče - napríklad ventilátory. Stupnica s ovládaním je štandardne neprístupná - vnútorné prevedenie - k nastaveniu hodnoty je nutné demontovať čelný kryt.

EBERLE UTR/20 (60; 100; 160) EBERLE UTR/20 (60; 100; 160)
Priemyselný nástenný termostat s oddeleným čidlom. Hodnota za lomítkom v typovom označení termostatu označuje teplotný rozsah: -40 ... 20 ° C (/ 20); 0 ... 60 ° C (/ 60); 40 ... 100 ° C (/ 100); 100 ... 160 ° C (/ 160 ). Termostat má zvýšené IP krytie, môže byť teda umiestený vo vlhkom alebo prašnom prostredí, napríklad v garážach, skladoch, práčovniach, apod, alebo aj vo vonkajšom prostredí. Teplotu sníma pomocou oddeleného káblového snímača (nie je súčasťou termostatu), káblový snímač môže byť v rôznom prevedení - príložné, priestorové, štandardné, s PVC alebo silikónovým plášťom - viď. Čidlá k priemyselným termostatom EBERLE.

EBERLE ITR-3 528 000 (800; 200; 300) EBERLE ITR-3 528 000 (800; 200; 300)
Priemyselný termostat na DIN lištu s oddeleným čidlom. Druhé trojčíslie v označení termostatu označuje rôzne teplotné rozsahy: -40 ... 20 ° C (000); 0 ... 60 ° C (800); 40 ... 100 ° C (200); 100 ... 160 ° C (300). Termostat sníma teplotu pomocou oddeleného káblového snímača (nie je súčasťou termostatu), káblový snímač môže byť v rôznom prevedení - príložné, priestorové, štandardné, s PVC alebo silikónovým plášťom - viď. Čidlá k priemyselným termostatom EBERLE.

Čidla k průmyslovým termostatům EBERLE Čidlá k priemyselným termostatom EBERLE
Snímače sa líšia spôsobom použitia aj rozsahom teplôt prostredia, v ktorých môžu byť použité. Čidlo štandard možno umiestniť aj do jímky PG7-PG9. Kábel snímačov možno s použitím dvojžilového kábla 230 V a prierezom 1,5 mm2 predĺžiť až na 50 m.

Centrálna regulácia

 

Centrální regulace BMR

Centrálna Regulácia BMR

Jedná sa o systém regulácie českého výrobcu - spoločnosti BMR s.r.o z ČR. Hlavný regulátor sa umiestňuje mimo obytnú miestnosť - napríklad na chodbu alebo do hospodárskej miestnosti domu, a prívodné vodiče od všetkých vykurovacích prvkov v objekte (podlahové alebo stropné vykurovanie, konvektory, sálavé panely, atď) sú privedené a zapojené do tohto regulátora. Do každej miestnosti vedú od regulátoru sondy teploty (priestorová, pri podlahovom vykurovaní aj podlahová), pomocou ktorých regulátor meria teplotu v miestnosti, porovnáva ju s uloženým programom a podľa toho ovláda vykurovací prvok v danej miestnosti. Reguláciu je možné ovládať pomocou PC.

 

Regulátor BMR RT

Regulátor BMR RT
Jedná sa o výkonný prvok (tzv. silová časť) celej regulácie - regulátor obsahuje polovodičové (na rozdiel od stykačov a relé úplne nehlučné) spínače - kanály, ktoré spínajú elektrický prúd do pripojených vykurovacích prvkov. Jeden regulátor môže mať až 32 kanálov (polovodičových spínačov) - zjednodušene - môže ovládať až 32 samostatných vykurovacích okruhov (miestností).
Vlastnosti termostatu:
Veľkosť regulátora (počet spínaných vykurovacích kanálov) je odvodený od počtu miestností a vykurovacích okruhov v objekte. Napríklad ak je v miestnosti len podlahové vykurovanie, potrebujete jeden kanál. Ak je v jednej miestnosti kombinácia podlahového vykurovania a napríklad sálavých panelov, a súčasne chcete tieto vykurovacie prvky ovládať nezávisle na sebe, potrebujete pre túto jednu miestnosť už kanály dva. Týmto spôsobom sa určí potrebný počet kanálov pre celý objekt. Súčasne jeden polovodičový spínač (kanál) v regulátore môže spínať max 3kW - tzn. že súčet príkonov ohrievačov pripojených na jeden kanál nesmie prekročiť túto hodnotu. Technické parametre: Napájanie AC 3 × 400V/50Hz, záložný zdroj na 48 hod, rozsah merania -10°C až 50°C, nastavenie teplôt 0°C až 99°C, presnosť regulácie 0,5°C, záloha dát viac ako 10 rokov (EEPROM pamäť).

 

BMR RNET-P – řídící jednotka

BMR RNET-P – riadiaca jednotka
Ako názov napovedá, riadiaca jednotka je "mozgom" celej regulácie. Riadiaca jednotka má klávesnicu a display, aby bolo možné so systémom komunikovať a programovať ho a celý program je v nej tiež uložený. K jednému regulátoru BMR RT (bez ohľadu na počet kanálov) musí byť pripojená jedna riadiaca jednotka. 
Vlastnosti:
V riadiacej jednotke je nastavený a uložený program regulácie celého objektu. Systém umožňuje pre každú miestnosť (každý vykurovací okruh) nastaviť až 8 teplotných zmien denne - a to na ľubovoľnú teplotu v ľubovoľnom čase - a (ak je to vyžadované) samozrejme pre každý deň v týždni inak. Riadiaca jednotka ukladá prevádzkové hodiny, takže možno priebežne kontrolovať spotrebu el. energie, ale tiež archivuje históriu teplôt v jednotlivých miestnostiach - výhodné pri nových objektoch, pretože možno graficky znázorniť tepelnú zotrvačnosť stavby a užívateľ tak môže presnejšie naprogramovať vykurovací systém. Jednotka môže byť umiestnená priamo v skrini regulátora, alebo na ľubovoľnom mieste v objekte - pripojovací vodič môže byť až 300m dlhý.

BMR teplotní čidla

BMR teplotné snímače
Teplotné čidlá sú nevyhnutnou súčasťou systému. V každej miestnosti musí byť minimálne jedno priestorové čidlo, ktorým regulátor sníma teplotu a ak je v miestnosti podlahové kúrenie, potom tiež podlahové čidlo, aby bolo možné regulovať teplotu podlahy. Priestorové snímače môžu byť rôzne - ako z hľadiska dizajnu a farby, tak aj funkciou a prevedením (analógové / digitálne). 
Vlastnosti:
Priestorové snímače môžu byť v prevedení analógovom alebo digitálnom. Analógové snímače (RT-L) iba snímajú teplotu a sú vhodné do miestností s krátkodobým pobytom osôb - zádverie, chodby, schodiská, ale aj toalety alebo kúpeľne - výhodou je ich nízka cena. Digitálne snímače môžu mať display (RT NET-D) na ktorom je zobrazovaná aktuálna teplota, alebo aj tlačidlá pre zmenu teploty (RT NET-DN). Čidlá s možnosťou zmeny teploty sú ideálne do obytných miestností - užívateľ môže krátkodobo prispôsobiť teplotu svojím potrebám bez nutnosti zasahovať do nastaveného programu.

Rám do zdi pro regulátory BMR RT

Rám do steny pre regulátory BMR RT
Regulátor je štandardne osadený do skrine z oceľového plechu, ktorá je určená na umiestnenie na stenu. Pokiaľ je užívateľom požadované zapustenie regulátoru do steny, je nutné použiť originálny rám do steny, do ktorého je vsadená celá skrinka regulátora.
Vlastnosti:
Okrem vetracích otvorov, ktorými je rám vybavený, tiež konštrukčné riešenie zaisťuje voľné prúdenie vzduchu okolo skrine regulátora. Vďaka tomu je garantované potrebné chladenie polovodičových spínacích prvkov. Rámy sú v troch univerzálnych veľkostiach - pre regulátory RT 04-08 (4 až 8 kanálov), RT 09-16 a RT 17-32.

BMR RPC02 (RPC16)

BMR RPC02 (RPC16)
RPC je software vrátane rozhraní (USB prevodníka), umožňujúci pripojenie regulátora BMR RT k osobnému počítaču. Okrem samotného programovania ponúka software on-line sledovanie teplôt v miestnosti, počítanie prevádzkových hodín, grafické znázornenie priebehu teplôt za uplynulé obdobie, atď.
Vlastnosti:
Reguláciu možno programovať prostredníctvom riadiacej jednotky RNET-P, ale malý display a tlačidlá neposkytujú príliš veľký komfort. Oveľa jednoduchšie a aj prehľadnejšie je použitie rozhrania a software RPC. Typ RPC02 je určený pre jeden regulátor, typ RPC16 potom umožňuje ovládanie niekoľkých regulátorov (až 16) súčasne, ktoré ale software znázorní ako jeden regulátor. Spojením regulátorov je tak možné získať až 512 vykurovacích kanálov - určené napr. pre hotely, pri ktorých môže byť 32 kanálov v jednom regulátore nedostačujúcich.

Bezdrôtová regulácia

Watts V22 Izbový termostat Watts V22
Bezdrôtový izbový termostat s týždenným programom - určený pre riadenie elektrického vykurovania ( podlahové alebo stropné vykurovanie, sálavé panely, konvektory ), ktoré spína prostredníctvom prijímačov V23/25 ( max. 4 na jeden V22, z toho iba jeden s podlahovou sondou ). Parametre: prevádzkové režimy Comfort , ECO , Stop , Protimrazová ochrana, Dovolenka, Týždenný program - interval nastavenia 30min. Umiestnenie na stenu alebo voľne na stojan ( napájanie 2x AAA ), záloha programu v EEPROM pamäti ( 10 rokov ), obojsmerná bezdrôtová komunikácia 868 MHz, zobrazenie nastavenej / skutočnej teploty, snímanie teploty priestoru vnútorným alebo káblovým snímačom ( nemožno užívať obe čidlá súčasne, káblová sonda nie je súčasťou ). Termostat je určený aj do systému bezdrôtovej centrálnej regulácie s riadiacou jednotkou V24 ( stavebnicový systém, možnosť dodatočného zostavenia ) - v tomto zapojení sníma pre riadiacu jednotku V24 teplotu v miestnosti a umožňuje jej dočasnú zmenu .

Watts V23 Prijímač Watts V23 (nástenný)
Bezdrôtový prijímač s možnosťou pripojenia podlahovej sondy - štandardne je riadený termostatom V22, spína pripojené vykurovanie, voliteľne môže snímať teplotu podlahy pomocou podlahovej sondy (nie je súčasťou), informáciu o teplote podlahy odovzdáva termostatu V22. Parametre: umiestnenie na inštalačnú krabicu KU 68, spínací kontakt 16 A, 230V/50Hz, krytie IP21, svorky pre pripojenie podlahovej sondy, prevádzkový stav signalizovaný LED. Pri zapojení do systému centrálnej regulácie je ovládaný priamo riadiacou jednotkou V24, ktoré odovzdáva informáciu o teplote podlahy (ak je pripojené podlahové čidlo).

Watts V24 Centrálna jednotka Watts V24
Riadiaca jednotka V24 je nadstavbovým prvkom bezdrôtovej regulácie Watts (termostaty V22, prijímače V23/25). Umožňuje centrálne riadenie vykurovacieho systému - tzn. programovanie a ovládanie vykurovania v celom objekte z jedného miesta - a je určená pre všetky typy elektrického priamovýhrevného vykurovania (podlahové aj stropné vykurovanie, sálavé panely, konvektory, vykurovacie rebríky, atď). Jednotka je vybavená dotykovým displejom s jednoduchým grafickým rozhraním, umožňujúcim jednoduché a intuitívne ovládanie. Napájanie je riešené pripojením na sieťové napätie 230V/50Hz (umiestnenie do inštalačnej krabice), s ostatnými regulačnými členmi však jednotka V24 komunikuje bezdrôtovo. Výhodou je stavebnicový systém, centrálnu riadiacu jednotku V24 možno do existujúceho systému bezdrôtovej regulácie Watts doplniť dodatočne, alebo naopak - do systému kde je jednotka V24 už inštalovaná, možno pridať ďalšie regulačné členy (V 22/23/25). Centrálna jednotka V24 môže riadiť až 24 miestností / zón, pre každú zónu je možné vytvoriť individuálny programový režim. K jednotke V24 je možné pripojiť aj GSM modul Watts V27, čím je umožnené základné ovládanie vykurovacieho systému prostredníctvom krátkych textových správ (SMS).
Watts V25 Prijímač Watts V25 (zásuvkový)
Bezdrôtový zásuvkový prijímač - štandardne je riadený termostatom V22, spína spotrebiče vybavené zástrčkou (vykurovacie rebríky, prenosné ohrievače). Nesníma žiadnu teplotu, neumožňuje pripojenie externého čidla. Parametre: spínací kontakt 16 A, 230V/50Hz, krytie IP20, prevádzkový stav signalizovaný LED. Pri zapojení do systému centrálnej regulácie je ovládaný priamo riadiacou jednotkou V24. Ak nie je v miestnosti snímač teploty priestoru (napr. termostat V22), pracuje iba v režime ON / OFF.

Watts V27 GSM modul Watts V27
Modul Watts V27 umožňuje pripojením k centrálnej jednotke V24 základné ovládanie celej centrálnej regulácie Watts. Prostredníctvom krátkych textových správ (SMS) možno vo vybranej zóne (alebo vo všetkých naraz) zistiť aktuálne teploty, vykonať operatívnu zmenu teploty (platné do najbližšej programovej zmeny), alebo úplne zmeniť režim zóny (Auto / Manual / nezamŕza). Je tiež možné spustiť alebo predčasne ukončiť režim Dovolenka. Obrátene môže riadiaca jednotka V24 posielať prostredníctvom modulu V27 informácie o stave jednotlivých zón, alebo informácie o prípadných chybových hláseniach. GSM modul má slot pre SIM kartu (SIM nie je súčasťou), k riadiacej jednotke V24 môže byť pripojený káblom alebo bezdrôtovo, čo umožňuje jeho umiestnenie do priestoru s dobrým signálom siete GSM. Samotný modul V27 je napájaný prostredníctvom sieťového adaptéra. POZOR, modul možno prepojiť výhradne s jednotkou Watts V24.
Podlahová sonda Watts
Podlahová sonda je určená na snímanie teploty podlahy, možno ju ale použiť aj na snímanie teploty vzduchu. Parametre: dĺžka 3m, priemer kábla 4mm (priemer termistora 6mm), PVC plášť, odpor 10 kOhm pri 25°C, vhodná k prijímačom Watts V23 alebo termostatom Watts V22, Fenix ??TFT, Watts 760/860
Špeciálne regulačné prvky
FLASH Programmer 2 SED FLASH Programmer 2 SED
Regulátor je určený pre riadenie teplotného útlmu - používa sa na ovládanie analógových priestorových termostatov s touto funkciou (EBERLE, FLASH, FENIX-THERM, apod) alebo priamo vykurovacích telies, ktoré sú útlmovým režimom vybavené (konvektory ECOFLEX s pilotným vodičom). Regulátor umožňuje rozdeliť objekt do dvoch zón, pre každú nastaviť vlastný týždenný program. V programe je týždeň rozdelený na 7 dní, každému dňu je možné priradiť jeden z troch prednastavených programov, alebo vytvoriť individuálny program (pre každý deň iný). V individuálnom programovaní je deň rozdelený na 30 minútové intervaly. Regulátor umožňuje spustiť tzv. "prázdninový" režim - po 1 až 99 dní je v zóne udržovaná nemrznúca teplota (+7°C), po uplynutí nastavených dní sa systém automaticky vráti do programového režimu.

BMR HJ 101/102/103 BMR HJ 101/102/103
BMR HJ je prístroj monitorujúci striedavý prúd ním prechádzajúci a indikujúci jeho prekročenie rozopnutím príslušného kontaktu relé. Typová rada HJ 10x meria prúd vo všetkých troch fázach, má však k dispozícii len jeden regulačný kanál s možnosťou ovládania jednej (HJ 101), dvoch (HJ 102) alebo troch (HJ 103) skupín spotrebičov. Pri prekročení nastavenej hodnoty prúdu v ktorejkoľvek z meraných fáz dôjde k odpojeniu prvej skupiny spotrebičov. Prístroj zaznamená veľkosť úbytku prúdu, ktorý použije pre výpočet návratovej medze. Ak dôjde znovu k prekročeniu stráženej hodnoty, je po 3 sekundách odpojená ďalšia skupina. K opätovnému pripojeniu skupiny spotrebičov dôjde až po poklese prúdu pod nastavenú medzu, zníženú o úbytok prúdu zaznamenaný pri poslednom odpojení skupiny. Nastavenie hodnoty prúdu je v rozsahu 1 až 120A v kroku 1A, Meracie Transformátory sú súčasťou regulátoru. Táto typová rada je určená pre objekty s prevahou trojfázových spotrebičov. Pre vyššie prúdy je možné použiť typovú radu HJ 11x s oddelenými MT (prúdové nastavenie 4 - 1024A po 4A).

BMR HJ 303/306 BMR HJ 303/306
Typová rada HJ 30x meria prúd vo všetkých troch fázach, má však k dispozícii tri nezávislé regulačné kanály (pre každú fázu jeden) s možnosťou ovládania jednej (HJ 303) alebo dvoch (HJ 306) skupín spotrebičov na kanál. Pri prekročení nastavenej hodnoty prúdu v prvej fáze dôjde k odpojeniu prvej skupiny spotrebičov v prvom regulačnom kanáli. Ak dôjde znovu k prekročeniu tejto hodnoty je po 3 sekundách odpojená ďalšia skupina v rovnakom regulačnom kanáli. K opätovnému pripojeniu skupiny spotrebičov dôjde až po poklese prúdu pod nastavenú medz, zníženú o úbytok prúdu zaznamenanom pri poslednom odpojení skupiny. Pri druhej a tretej fázy je funkcia rovnaká. Nastavenie hodnoty prúdu je v rozsahu 1 až 120A v kroku 1A, meracie transformátory sú súčasťou regulátoru. Táto typová rada je určená pre objekty s prevahou jednofázových spotrebičov. Pre vyššie prúdy je možné použiť typovú radu HJ 31x s oddelenými MT (prúdové nastavenie 4 - 1024A po 4A). Pri bytových objektoch možno inštaláciou regulátora docieliť významnej úspory za prevedenie prípojky elektro a tiež v nákladoch za stálu platbu, pretože je možné inštalovať hlavný istič pred elektromerom s hodnotou o jeden až dva stupne nižšou, než by zodpovedala súčtu príkonu spotrebičov v objekte.
ECOSUN - sálavé panely

<<

Stropné panely ECOSUN využívajú princíp sálavého vykurovania (tzv. infračervené vykurovanie). Jedinečná povrchová úprava a rovnomerné rozloženie teplôt na povrchu panelu zaisťujú odovzdanie maximálneho podielu tepelnej energie práve formou sálania, naopak konvekčná zložka je potlačená na minimum.


Nízkoteplotné sálavé panely Ecosun

Sálavé vykurovacie panely sú určené hlavne pre vykurovanie kancelárií, obchodov, bytov a rodinných domov, využiť ich je ale možné napríklad aj pre vyhrievanie kancelárskych a pokladničných boxov alebo kostolných lavíc. Panely sú ponúkané v rôznych veľkostiach, technickom prevedení a výkonoch od 100 do 700 W.

Vysokoteplotné sálavé panely Ecosun

Vysokoteplotné sálavé panely ECOSUN sú určené predovšetkým pre vykurovanie priemyselných, skladových a poľnohospodárskych objektov, svoje uplatnenie však nájdu v akomkoľvek objekte o svetlej výške od 3,5 m do 10 m. Sú ponúkané v jedno, dvoj a troj lamelovom prevedení o príkonoch od 0,9 do 3,6 kW.

Mramorové panely MR, sklenené panely GR/GRT

Sálavé vykurovacie panely na vnútorné použitie. Mramorový panel má veľmi estetický vzhľad a teplo sálané z tohto prírodného materiálu je prirodzené a veľmi príjemné. Sálavé sklenené panely majú atraktívny dizajn v niekoľkých farebných prevedeniach.

 


 

Princíp sálavého vykurovania

Konštrukcia sálavých panelov

Regulácia sálavých panelov

Projektovanie sálavého vykurovania

Montáž a záručné podmienky

Návody na použitie sálavých panelov

Ostatné súbory na stiahnutie

REFERENCIE
Nízkoenergetický rodinný dům Hala Matejuv dům
Rodinné domy Priemyselné objekty Polyfunkčné objekty
Nízkoteplotné sálavé panely
Sklenené sálavé panely

Skleněné sálavé panely ECOSUN GSklenené panely ECOSUN G sú spoločne s panelmi GR esteticky ojedinelé výrobky, spájajúce úsporné infračervené vykurovanie s čistým dizajnom skla. Konštrukčne sú odvodené z osvedčených panelov ECOSUN U, ktoré sú vyrábané už od roku 1990 a po káblových systémoch ECOFLOOR patria medzi druhý najúspešnejší exportný produkt. Sklenené panely sú určené predovšetkým pre vykurovanie interiérov, v ktorých plní nielen funkciu vykurovacieho telesa, ale stávajú sa aj významným dizajnovým prvkom. Ideálne sú aj ako vykurovanie pre nízkoenergetické domy (NED), v ktorých minimalizujú už tak nízke náklady na vykurovanie. Panely sú vybavené karosážou s tepelnou izoláciou, zamedzujúcou únikom tepla do konštrukcie za vykurovacím panelom. Okrem obmedzovacieho termostatu sú tiež vybavené univerzálnymi úchytmi, umožňujúca montáž do vodorovnej i zvislej polohy. Panel sa tak stáva veľmi univerzálnym výrobkom, ponúkajúcim uplatnenie v najrôznejších aplikáciách podľa požiadaviek zákazníka.

Farby skla: biela, čierna, zrkadlo

Sklenené sálavé panely ECOSUN G detail výrobku podrobné informace
Sklenené vykurovacie panely predovšetkým pre bytové priestory, montáž vo vodorovnej polohe na strop alebo vo zvislej polohe na stenu.
Typ
Farba Rozmery
(mm)
Hmotnosť
(kg)
Príkon
(W)
Napätie
(V)
Krytie
(IP)
Doporučená svetlá
výška (m)
Ecosun 300 G biela
čierna
600 x 600 x 50 7,0 300 230 IP44 na strop
(do výšky min 2,5m)
alebo na stenu
Ecosun 600 G 1200 x 600 x 50 14,2 600
Ecosun 300 G zrkadlo 600 x 600 x 50 10,2 300
Ecosun 600 G 1200 x 600 x 50 19,0 600

 

Alternatívnou variantou ku skleneným panelom ECOSUN G sú sálavé panely ECOSUN E. Čelné sklo je u tohoto panelu nahradené doskou pokrytou nástrekom práškového plastu.
Sálavé panely ECOSUN E detail výrobku podrobné informace
Univerzálne vykurovacie panely pre bytové aj nebytové priestory, montáž vo vodorovnej polohe na strop alebo vo zvislej polohe na stenu.
Typ
Farba
Rozmery
(mm)
Hmotnosť
(kg)
Príkon
(W)
Napätie
(V)
Krytie
(IP)
Doporučená svetlá
výška (m)
Ecosun 300 E biela 600 x 600 x 50 5,0 300 230 IP44 na strop
(do výšky min 2,5m)
alebo na stenu
Ecosun 600 E 1200 x 600 x 50 10,2 600

 

Nízkoteplotné sálavé panely
nízkoteplotní sálavý panel ECOSUN Sálavé vykurovacie panely sú určené hlavne pre vykurovanie kancelárií, obchodov, bytov a rodinných domov, využiť ich je ale možné napríklad aj pre vyhrievanie kancelárskych a pokladničných boxov alebo kostolných lavíc. Z hľadiska inštalácie je ideálne umiestniť vykurovacie panely do vodorovnej polohy tesne pod stropnú konštrukciu, alebo priamo do nej (kazetové podhľady). V tejto polohe je dosiahnutá najvyššia účinnosť a intenzita tepelného sálania. Možná je samozrejme tiež inštalácia do zvislej polohy na stenu - privedená energia sa nestráca, iba dôjde k zvýšeniu podielu konvekčnej zložky. Panely sú ponúkané v rôznych veľkostiach, technickom prevedení a výkonoch od 100 do 700 W. Panely sú štandardne v bielej alebo hnedej farbe, na objednanie možno panely urobiť aj v inej farbe podľa vzorkovníka RAL.ECOSUN-farby.pdf
Nízkoteplotné sálavé panely ECOSUN K+ detail výrobku ECOSUN K+ podrobné informace

Použitie pre temperovanie lavíc v kostoloch, kancelárskych stolov, pokladničných boxov a pod.

Typ
Rozmery
(mm)
Hmotnosť
(kg)
Príkon
(W)
Napätie
(V)
Krytie
(IP)
Doporučený spôsob
inštalácie
Ecosun 100 K+ 500 x 320 x 30 2,5 100 230 IP44

Prednostne vo zvislej polohe,

pre vodorovnú inštaláciu (na strop)

nutné doobjednať inštalačný rám.

Ecosun 200 K+ 750 x 320 x 30 3,7 200
Ecosun 270 K+ 1000 x 320 x 30 5,2 270
Ecosun 330 K+ 1250 x 320 x 30 6,6 330
Ecosun 400 K+ 1500 x 320 x 30 7,9 400

 

Nízkoteplotné sálavé panely ECOSUN U detail výrobku ECOSUN K+ podrobné informace

Sálavé panely pre použitie ako univerzálny panel pre bytové aj nebytové priestory na montáž na strop aj do kazetových podhľadov THERMATEX, ROCKFON ap. - Zapustená kazeta (SK) modul 600

Typ
Rozmery
(mm)
Hmotnosť
(kg)
Príkon
(W)
Napätie
(V)
Krytie
(IP)
Doporučená výška
inštalácie
Ecosun 300 U 592 x 592 x 30 5,0 300 230 IP44 min. 2,5 m
Ecosun 600 U 1192 x 592 x 30 10,4 600 min. 2,5 m
Ecosun 700 U 10,5 700 min. 2,7 m

 

Nízkoteplotné sálavé panely ECOSUN VT detail výrobku podrobné informace

Sálavé stropné panely na použitie výhradne do kazetových stropov ako polozapustená kazeta v module 600

Typ
Rozmery
(mm)
Hmotnosť
(kg)
Príkon
(W)
Napätie
(V)
Krytie
(IP)
Doporučená výška
inštalácie
Ecosun 300 VT 574 x 574 x 35 4,6 300 230 IP20 min. 2,5 m
Ecosun 600 VT 574 x 1174 x 35 9,4 600 230 IP20 min. 2,5 m

 

Nízkoteplotné sálavé panely ECOSUN IKP, IN, IN-2 detail výrobku podrobné informace

Použitie pre priemyselné a poľnohospodárske objekty, dielne, vykurovanie skleníkov, chov zvierat s prostredím zodpovedajúcemu danému krytiu
Typ
Rozmery
(mm)
Hmotnosť
(kg)
Príkon
(W)
Napätie
(V)
Krytie
(IP)
Doporučená výška
inštalácie
Ecosun 700 IKP 1192 x 592 x 30 10,6 700 230 IP54 Po posúdení miestnych
podmienok.
Ecosun 700 IN 10,9 230 IP65
Ecosun 700 IN-2 230 IP65
E Ex II

Vysokoteplotné sálavé panely

vysokoteplotní sálavý panel ECOSUN

Vysokoteplotné panely ECOSUN sú určené predovšetkým pre vykurovanie priemyselných, skladových a poľnohospodárskych objektov, svoje uplatnenie však nájdu v akomkoľvek objekte so svetlou výškou od 3,5 m do 10 m. Vykurovacím prvkom je hliníková vykurovacia lamela vybavená špeciálnou elektrochemickou povrchovou úpravou Silicating. Táto chránená technológia zaisťuje úplne výnimočné a bezkonkurenčné hodnoty emisivity sálavého povrchu, blížiacim sa emisivite tzv. čierneho telesa. Vysokoteplotné sálavé panely ECOSUN sú ponúkané v jedno, dvoj a troj lamelovom prevedení s príkonmi od 0,9 do 3,6 kW. Okrem štandardnej povrchovej úpravy bielou vysoko odolnou práškovou farbou, sú v ponuke tiež vykurovacie panely z nerezovej ocele, určené pre vyhrievanie priestorov s vyššími nárokmi na odolnosť panelov - napr. s vysokou vlhkosťou alebo so vzduchom nasýteným soľou alebo inými agresívnymi látkami.

 

Vysokoteplotné sálavé panely ECOSUN S+

Vykurovacie panely pre priemyselné haly, telocvične, sály, dielne, poľnohospodárske objekty s prostredím zodpovedajúcim danému krytiu
Typ
Rozmery
(mm)
Hmotnosť
(kg)
Príkon
(W)
Napätie
(V)
Krytie
(IP)
Doporučená výška
inštalácie (m)
Ecosun S+ 09 1550 x 150 x 60 8,15 900 230 IP44 po posúdení miestnych podmienok
celoplošne 5,0 - 8,0
zonálne 3,5 - 4,5
Ecosun S+ 12 1200
Ecosun S+ 18 1550 x 250 x 60 12,90 1800 230/400 2N
Ecosun S+ 24 2400
Ecosun S+ 30 1550 x 350 x 60 17,70 3000 230/400 3N
Ecosun S+ 36 3600

 

Vysokoteplotné sálavé panely ECOSUN S+ Anticor

Vykurovacie panely pre priemyselné haly, telocvične, sály, dielne, poľnohospodárske objekty s prostredím zodpovedajúcim danému krytiu
Typ
Rozmery
(mm)
Hmotnosť
(kg)
Príkon
(W)
Napätie
(V)
Krytie
(IP)
Doporučená výška
inštalácie (m)
Ecosun S+ 09 Anticor 1550 x 150 x 60 8,15 900 230 IP44